Lukáš Novotný - ČR Life list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 26.08.2020
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 29. 7. 2019 Tovačov 27.08.2020
Husa velká (Anser anser) 26.08.2020
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 27.08.2020
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 26.08.2020
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 26.08.2020
Kopřivka obecná (Anas strepera) 26.08.2020
Čírka obecná (Anas crecca) 26.08.2020
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 26.08.2020
Čírka modrá (Anas querquedula) 26.08.2020
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 26.08.2020
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 26.08.2020
Hohol severní (Bucephala clangula) 26.08.2020
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 26.08.2020
Morčák velký (Mergus merganser) 26.08.2020
Koroptev polní (Perdix perdix) 26.08.2020
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 26.08.2020
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 26.08.2020
Potáplice severní (Gavia arctica) 26.08.2020
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 26.08.2020
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 26.08.2020
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 26.08.2020
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 26.08.2020
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 26.08.2020
Volavka bílá (Ardea alba) 26.08.2020
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 26.08.2020
Čáp černý (Ciconia nigra) 26.08.2020
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 26.08.2020
Luňák hnědý (Milvus migrans) 27.08.2020
Luňák červený (Milvus milvus) 27.08.2020
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 26.08.2020
Moták pochop (Circus aeruginosus) 26.08.2020
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 26.08.2020
Káně lesní (Buteo buteo) 26.08.2020
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 26.08.2020
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 26.08.2020
Chřástal polní (Crex crex) 26.08.2020
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 26.08.2020
Lyska černá (Fulica atra) 26.08.2020
Jeřáb popelavý (Grus grus) 26.08.2020
Kulík říční (Charadrius dubius) 26.08.2020
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 26.08.2020
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 26.08.2020
Koliha velká (Numenius arquata) 09.10.2020
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 26.08.2020
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 27.08.2020
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 26.08.2020
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 26.08.2020
Rybák obecný (Sterna hirundo) 26.08.2020
Holub skalní/domácí (Columba livia) 27.08.2020
Holub doupňák (Columba oenas) 26.08.2020
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 26.08.2020
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 26.08.2020
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 26.08.2020
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 26.08.2020
Výr velký (Bubo bubo) 26.08.2020
Rorýs obecný (Apus apus) 26.08.2020
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 26.08.2020
Vlha pestrá (Merops apiaster) 26.08.2020
Žluna šedá (Picus canus) 26.08.2020
Žluna zelená (Picus viridis) 26.08.2020
Datel černý (Dryocopus  martius) 26.08.2020
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 26.08.2020
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 26.08.2020
Strakapoud malý (Dendrocopos minor) 26.08.2020
Skřivan polní (Alauda arvensis) 26.08.2020
Břehule říční (Riparia riparia) 26.08.2020
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 26.08.2020
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 26.08.2020
Konipas horský (Motacilla cinerea) 26.08.2020
Konipas bílý (Motacilla alba) 26.08.2020
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 26.08.2020
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 26.08.2020
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 26.08.2020
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 26.08.2020
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 26.08.2020
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 26.08.2020
Slavík modráček (Luscinia svecica) 26.08.2020
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 26.08.2020
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 26.08.2020
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 26.08.2020
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 26.08.2020
Kos černý (Turdus merula) 26.08.2020
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 26.08.2020
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 26.08.2020
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 26.08.2020
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 26.08.2020
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 26.08.2020
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 26.08.2020
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 27.08.2020
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 26.08.2020
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 26.08.2020
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 26.08.2020
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 26.08.2020
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 26.08.2020
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 26.08.2020
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 26.08.2020
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 26.08.2020
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 26.08.2020
Králíček obecný (Regulus regulus) 26.08.2020
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 27.08.2020
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 26.08.2020
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 27.08.2020
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 27.08.2020
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 26.08.2020
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 26.08.2020
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 26.08.2020
Sýkora koňadra (Parus major) 26.08.2020
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 26.08.2020
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 26.08.2020
Sýkora babka (Poecile palustris) 27.08.2020
Sýkora lužní (Poecile montanus) 27.08.2020
Brhlík lesní (Sitta europaea) 26.08.2020
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 26.08.2020
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 26.08.2020
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 26.08.2020
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 26.08.2020
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 26.08.2020
Straka obecná (Pica pica) 26.08.2020
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 26.08.2020
Kavka obecná (Corvus monedula) 26.08.2020
Havran polní (Corvus frugilegus) 26.08.2020
Vrána šedá (Corvus cornix) 26.08.2020
Krkavec velký (Corvus corax) 26.08.2020
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 26.08.2020
Vrabec domácí (Passer domesticus) 26.08.2020
Vrabec polní (Passer montanus) 26.08.2020
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 26.08.2020
Pěnkava jíkavec (Fringilla montifringilla) 26.08.2020
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 26.08.2020
Zvonek zelený (Chloris chloris) 26.08.2020
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 26.08.2020
Čížek lesní (Spinus spinus) 26.08.2020
Konopka obecná (Linaria cannabina) 26.08.2020
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 26.08.2020
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 26.08.2020
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 26.08.2020
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 26.08.2020
Strnad luční (Emberiza calandra) 26.08.2020
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 26.08.2020

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte
Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

František Kopecký

František Kopecký

Petr Suvorov

Petr Suvorov

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

Renata Hasilová

Renata Hasilová

Michal Staněk

Michal Staněk

Richard Stehlík

Richard Stehlík

birdfoto birdwatching.cz legendy rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching soucek birdwatching
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo birdtelemetry birdwatching 2018 vebr foto birdwatching
    ak havlena birdwatching 2018      

TOP seznamy - celkem registrováno 95 uživatelů

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2021 WP Year List 2021 Poslední přírůstky
298 Jaroslav Vaněk 369 Vláďa Teplý 190 Jaroslav Vaněk 190 Jaroslav Vaněk 16.05.2021 Linduška lesní Luboš Klikar
289 Birdwatching.cz 336 Jaroslav Vaněk 181 Jirka Rohlena 181 Jirka Rohlena 16.05.2021 Rybák černý Luboš Klikar
276 Jirka Rohlena 323 Birdwatching.cz 169 Pavel Mezulián 169 Pavel Mezulián 16.05.2021 Žluva hajní Luboš Klikar
273 Vláďa Teplý 303 Jan Veber 152 Markéta Večeřová 152 Markéta Večeřová 16.05.2021 Lejsek šedý Luboš Klikar
258 Pavel Mezulián 286 Renata Hasilová 150 Vláďa Teplý 150 Vláďa Teplý 16.05.2021 Sedmihlásek hajní Michal Staněk
257 Michal Staněk 281 Jirka Rohlena 149 Michal Staněk 150 Michal Staněk 16.05.2021 Luňák červený Michal Staněk
252 Renata Hasilová 272 Michal Staněk 140 Vratislav Ježek 141 Vratislav Ježek 16.05.2021 Žluva hajní Michal Staněk
245 Blancherose 264 Ondřej Beneš 135 Michal Hlaváč 135 Michal Hlaváč 16.05.2021 Rákosník velký Michal Staněk
219 Vladimír Toman 258 Pavel Mezulián 132 Luboš Klikar 133 Luboš Klikar 16.05.2021 Rákosník obecný Michal Staněk
206 Ondřej Beneš 246 Blancherose 122 Renata Hasilová 122 Renata Hasilová 16.05.2021 Rákosník zpěvný Michal Hlaváč
203 Vratislav Ježek 239 Martin Horyna 120 Birdwatching.cz 120 Birdwatching.cz 16.05.2021 Rehek domácí Jirka Sochor
202 Markéta Večeřová 230 Markéta Večeřová 102 Blancherose 104 Blancherose 15.05.2021 Potáplice malá Vratislav Ježek
200 Ilona Jurečková 220 Vratislav Ježek 84 Jindřich 84 Jindřich 15.05.2021 Moudivláček lužní Vratislav Ježek
200 Michal Hlaváč 219 Vladimír Toman 70 Zdeněk Švajda 70 Zdeněk Švajda 15.05.2021 Rákosník obecný Vratislav Ježek
193 Martin Horyna 201 Michal Hlaváč 60 Miroslav Horák 60 Miroslav Horák 15.05.2021 Cvrčilka slavíková Vratislav Ježek
187 Miroslav Horák 200 Ilona Jurečková 54 Jirka Sochor 54 Jirka Sochor 15.05.2021 Ostříž lesní Vratislav Ježek
149 Jaromír Žebrák 189 Jiří Šantavý 15.05.2021 Žluva hajní Vratislav Ježek
145 Jiří Šantavý 187 Miroslav Horák 15.05.2021 Čáp bílý Michal Hlaváč
140 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 15.05.2021 Ťuhýk obecný Michal Hlaváč
107 David Kuba 148 Martin Sochor 15.05.2021 Krutihlav obecný Michal Hlaváč
90 Radomír Zdarsa 140 Lukáš Novotný 15.05.2021 Jeřáb popelavý Michal Hlaváč
48 Lenka Marianna 108 David Kuba 15.05.2021 Luňák hnědý Michal Hlaváč
35 Iveta Doleželová 90 Radomír Zdarsa 12.05.2021 Kukačka obecná Michal Hlaváč
16 Tereza Froňková 49 Lenka Marianna 12.05.2021 Rorýs obecný Vratislav Ježek
11 Lenka Hodačová 35 Iveta Doleželová 11.05.2021 Břehule říční Renata Hasilová
1 Martin Vašíček 16 Tereza Froňková 11.05.2021 Vlha pestrá Renata Hasilová
11 Lenka Hodačová 11.05.2021 Rorýs obecný Renata Hasilová
6 Daniel Horálek 11.05.2021 Hrdlička divoká Renata Hasilová
1 Pepa z Mrákova 11.05.2021 Žluva hajní Renata Hasilová
1 Martin Vašíček 11.05.2021 Moták pilich Birdwatching.cz