Birdování na "Středočeské Pálavě"

  • pátek, 17 červen 2016 10:02

Je tady zase víkend, přijíždím na sraz s několika minutovým předstihem, stačím si srovnat věci do birdovského batohu a je tu Vláďa. Sedáme do auta a naše první zastávka je v Bystřici u Ostrova, kde nacházíme asi 4 sedmihlásky hajní. Ještě v Ostrově zkoušíme lokality s pěnicí vlašskou, ale marně. To netuším, že za pár hodin jich bude okolo mne lítat aspoň 6 pěnic.

Přemísťujeme se do Stráže nad Ohří a ve starém bukovém lese se nám povede překvapit lejska malého. Výborný začátek pro dnešní den

lejsek
lejsek malý

Boží Dar a Boží Dar – Neklid
druhy: hýl rudý 2x, drozd kvíčala, čížek lesní, budníček větší, linduška lesní, bramborníček hnědý 2x, kos černý, strnad obecný, stehlík obecný 2x, pěnkava obecná, konipas bílý, křivka obecná, linduška luční 5x, vrána obecná

Přijíždíme na Boží Dar, táhne nás to sem na hýly rudé. Zprávy ze včerejška jsou špatné, hýlové ještě nejsou na místě. Zastavujeme před Božím Darem a využíváme malého odpočívadla, kam dáváme auto. Počasí je nádherné, modrá obloha slibuje krásný a sluneční den, jen vítr tu poměrně fičí. Jen vylezeme z auta, oběma nám na tváři zahraje úsměv – hýl rudý je slyšet! Včera nebyl, dneska je. Koukáme se po něm, ale nemůžeme ho najít, ač zpívá o sto šest. Pomalu jdeme podél silnice, zacházíme na dřevěnou stezku, která vede nad mokřadly. Budníčci, bramborníčci, lindušky... hýl nikde, ale stále slyšíme zpěv. Přecházíme silnici a slézáme ze svahu. Nic. Až při návratu uvidíme hýla na malém keříčku, jak zpívá světu svou píseň. Pořizujeme fotografie a vracíme se k autu. Zastavujeme ještě u benzinové stanice, kde také hýlové bývají. Slyším ho ihned, Vláďa mi po chvíli potvrzuje správnost hlasu. Hýl rudý je i tady. Pokračujeme dále ke sjezdovkám, kde chceme najít kosy horské. Bohužel bezvýsledně.

ceska palava 01
hýl rudý

Meluzína
druhy: ořešník kropenatý, budníček větší, budníček menší, pěnice černohlavá, čížek lesní, krkavec velký 3x, cvrčilka slavíková, linduška lesní, pěvuška modrá, čečetka tmavá 3x, holub doupňák

Zastávka na Meluzíně je povinnost. Nádherný dominantní kopec, ze kterého je úžasný rozhled do kraje. Parkujeme na malém parkovišťátku, kde už jedno auto stojí. Vláďa v něm poznává auto kamaráda a tak si volají a domlouvají si schůzku na vrcholku. Úkolem zde bylo – najít pěvušku podhorní. Nastupujeme túru k vrcholku. Je to docela „záhul", hlavně na mé nohy, ale na vrcholek se dostáváme asi po 30ti minutách skákání a lezení přes kameny. Rozhlížíme se a koukáme, kde vyleze Pepa. Ukazuje se asi 30m od nás a tak se vydáváme k němu. Chvíli zapředeme hovor, je tu stejně jako my za účelem najít pěvušky. Chvíli se ještě kocháme neuvěřitelně nádherným panoramatem, který nám Meluzína nabízí. Pak rozvíjíme rojnici a jdeme obcházet vrchol Meluzíny. Jdeme v rozestupu asi 15m od sebe, Vláďa pouští pěvušku a my pročesáváme terén.

ceska palava 02
Vláďa láká pěvušku

Ač mi pánové přenechali nejsnadnější cestu, přesto si připadám jako kamzík. Každopádně hledání bylo neúspěšné. Meluzína pomalu zarůstá stromky a keři a už to není „Vidrholec" jako dřív. U aut rozlévám kávu a jdeme na ořešníka, který zde každoročně hnízní. Najdeme ho asi za 5 minut, sedl si na vrcholek smrku, ale ani jeden z nás neudělal kloudnou fotku. Jako bonus přinášíme ještě tři čečetky a doupňáka. Domlouváme se Pepou na další zastávce, než se naše cesty rozdělí.

ceska palava 03
Meluzína ve své kráse

Chomutov – odkaliště Měděnec
druhy: slavík modráček 2x, budníček větší, potápka malá, čírka obecná, jiřička obecná, vlaštovka obecná, králíček ohnivý, čáp černý, rorýs obecný, strnad obecný 3x

Částečně měsíční krajina, kde se pomalu příroda pokouší regenerovat rány, které zde způsobil člověk. Krásné modré jezírko, obrostlé rákosím a zelenou travou ostře kontrastuje se šedým prachem, který leží v širokém pásu. Zem je rozrytá dolíky a krátery, nad tím vším se tyčí stará těžební věž, vykácený les, který musel uvolnit prostor pro 8 obřích větrníků, jejiž lopatky se pomalu otáčejí za větru, monotóně hučí a vyrábějí elektrickou energii. Přicházíme k jezírku, kde sledujeme potápku malou, v rákosí nás vítá veselý zpěv modráčka. Pepa nám říká, že se tu dá najít i bělořit a další zajímavé druhy, ale dnes na ně štěstí nemáme, proto se brzo vracíme, máme toho ještě dnes naplánováno dost. U aut se loučíme, Pepa pokračuje na jinou lokalitu a nás čeká Středočeská Pálava!!

ceska palava 04
Přesouváme se autem asi 60kilometrů, přejíždíme přes vrcholky Krušných hor a sjíždíme do údolí k Nechranicím. Jednu dobu to vypadá, že nás počasí zradí, zatahuje se obloha, ale s každým ukrojeným kilometrem se vyjasňuje! V autě vedeme příjemný rozhovor s Vláďou. Mám ty chvíle rád.

Strupčice – výsypka
druhy: linduška lesní, racek chechtavý, liška obecná, moták pochop, pěnice vlašská, rákosník velký, rákosník zpěvný, cvrčilka říční, břehule říční 10x , vlaštovka obecná 20x, volavka popelavá, husa velká 6x, kachna divoká 30x, konopka obecná, ťuhýk obecný 12x, slavík modráček, skřivan polní, strnad obecný, strnad luční, strnad rákosní, špaček obecný, kos černý, rorýs obecný, bramborníček hnědý, bramborníček černohlavý, poštolka obecná, sojka obecná, bažant obecný, křepelka obecná

Stavíme u sportovního areálu, na cestě zpět se zastavíme na kávu. Házíme batohy na záda a vyrážíme na výsypku, které má dominovat velké jezero. Hned při zabočení do polí po cestě nás vítá moták pochop, na keři zpívající strnad luční a ťuhýk obecný. Cesta k jezeru je dlouhá asi 3 kilometry, po cestě sledujeme běžné druhy. U jezera by měly být lindušky úhorní. Dostáváme se tam asi po ¾ hodinové chůze. Tady si příroda poradila také. Step, která zde bývala je zarostlá vysokou travou a rákosím, překračujeme potůček a podél něho se vydáváme k jezeru.

ceska palava 05
jezero na výsypkách

Povede se nám vyplašit lišku, která mizí jako lupič v rákosí. Okolo nás se na rákosí a trávě pohupují nádherní bramborníčci jak hnědí, tak černohlaví, strnadi rákosní. Nad hlavou létají břehule, skřivani. Přicházíme k jezeru a Vláďa mi ukazuje stavbu v rákosí – dílo ondatry. Tam také slyšíme rákosníka velkého a zpěvného. Zahlédneme lindušku, která nám zapadá asi 100 od nás. Že by úhorní? Jdeme směrem, kterým zapadla. Bohužel pro nás, jí určujeme jako lindušku lesní. Škoda -)) Od jezera míříme k výsypce. I tady nás vítá pohled na krajinu, které člověk uštědřil velikou ránu. Mnoho desítek metrů hluboký kráter se táhne pomalu do kilometrové dálky a stejné šířky. Na dně vidíme menší a větší jezírka. Aspoň že okolo nás je poměrně živo, opět lindušky lesní, tentokrát s hmyzem v zobáku létají pod keř, ale rušit je nebudeme. Na kůlech okolo sedí ťuhýci a konopky, a vzduch je plný skřivánčí písní. Je čas na návrat. Na jednom místě na nás zavrčí pěnice vlašská, poletuje okolo, ale modelem se stát nechce. Vracíme se k areálu, kde místo kávy si dáváme pivo. Já nealko. Kouknu na hodinky, byli jsme pryč pomalu 3 hodiny. V klidu dopíjíme a oba si libujeme, jak dnešní den probíhá bez spěchu a v klidu.

ceska palava 06
ťuhýk na výsypce

„Středočeská Pálava"
druhy: rákosník zpěvný, zvonek zelený, konopka obecná 2x, drozd brávník, pěnice vlašská 3x, krutihlav obecný, kos černý, hrdlička divoká 3x, špaček obecný, dlask tlustozobý 2x, strnad obecný, strnad luční, pěnice černohlavá, holub hřivnáč, bažant obecný, pěnice slavíková, vrabec polní,
zvonek zelený, sojka obecná

Středočeská Pálava – mapy jí znají jinak, ale my si jí tak nazvali. Lokalita, kde najdete dudky, vlhy, pomalu všechny druhy pěnic....Slunné stráně poseté keříky a malými skalkami, malé kaňony z pískovce a vápence, staré ovocné stromy, duté listnáče... prostě ptačí ráj. Sjíždíme ze silnice na polní cestu a opatrně mezi poli se blížíme k odstavné ploše, kde necháme auto. Je pomalu 17.00 ale tady praží sluníčko. První, co nás uvítá je zpěv pěnice vlašské. I když jsem jí měl asi 3x v hledáčku, odcházím bez fotky. Na keřích jsou strnadi luční a krutihlavové. Jdeme obejít část lokality, jelikož jinak je to tu na den, ne li dva. Vláďa mi ukazuje, kde byl dudek, pokoušíme se ho nalákat na hlas, jsou tady určitě, ale když sedí, nic s nimi nehne. Vrátíme se na ně tak za tři týdny.

ceska palava 07
na stráních je nádherná tráva

Kocháme se nádhernou krajinou, loukou se stepní trávou protkanou modrými květinami, všude voní sluníčko a tráva. Vzduch je naplněn ptačím zpěvem, ale čím výše stoupáme, tím zpěv i slábne. Pěvci zůstávají ve spodní části. Pomalým krokem se dostáváme k vrcholku, který pomalu obcházíme, až se z druhé strany dostaneme do labyrintu údolíček a kaňonů, kde ve stěnách vidíme díry, co si vyhrabaly vlhy. Krásně zelená tráva je posetá sasankou lesní (?) která tu dorůstá asi 20cm! Zelený koberec je neporušený, mnoho lidí se sem nevyškrábe. Čas tu utíká a máme před sebou ještě další místa. Na cestě zpátky nám ještě krásně zapózoval krutihlav, tak jsme neodolali a spouště cvakaly-))

ceska palava 08
krutihlav obecný zapózoval

Docela obyčejná louže
druhy: konipas luční 4x, čejka chocholatá 2 páry + mladé, kulík říční – 2 páry

Sjíždíme z „Pálavy", náš dnešní birding se pomalu chýlí ke konci, kdy jako třešničkou na dortu bude sova pálená – snad. Přesto, když jedeme okolo lokality, která především z jara hostí snad všechny druhy běžných bahňáků, zabočujeme ze silnice. Z jara je zde pá stovek metrů mokřad a mělkých louží, kde se v dobách tahu zastaví kde co. Dnes je vše vyschlé a bahno rozpraskané, přesto zde jsou čejky chocholaté. Překvapeně koukáme na malou čejku, která zůstala strnula v brázdě bahna s heslem, já nevidím tebe, tak ty nevidíš mne! Uděláme foto a mizíme, jelikož nad námi křičí rodičové, jen raději opatrně koukáme, kam šlapeme, abychom nenadělali paseku. Po uschlém bahnu se prohání kulíci říční a konipasové luční. Ve vlastních stopách se vracíme a vyrážíme na poslední zastávku.

ceska palava 09
malá čejka - že mě taky nevidiš

Tyto alba – sova pálená

Přesun nám trvá déle, přece jen je to kus cesty. Zastavujeme u 3 rybníků a jen tak z auta koukáme, co kde lítá a plave. Běžné druhy. Před 19. hodinou zastavujeme, kde máme. Auto necháme dostatečně daleko a pomalu a tiše jdeme k budce. Tiše čekáme a nemusíme ani zas tak dlouho. Sova vylétává k lovu a usedá na strom. Chystáme si aparáty, až odletí ze stromu, snad se nám jí podaří vyfotografovat. Čekáme asi deset minut a pomalu plachtí nedaleko od nás, fotografie se povedla. Mizíme, víme, že čeká potomky a chceme, aby malé sovičky měly co nejvíce klidu. Je jedno kolik jich tam je, hlavně že tam jsou. Bohudík na ně nemůže kuna, budka má ochranný plech a tak kuna nemá nárok se vůbec k otvoru dostat. Doufám, že na podzim jich už tady uvidíme více.

ceska palava 10

sova pálená vyráží na lov

Naposledy změněno sobota, 23 červenec 2016 22:45

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte
Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

birdfoto birdwatching.cz legendy rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching soucek birdwatching
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo birdtelemetry birdwatching 2018 vebr foto birdwatching
    ak havlena birdwatching 2018      

TOP seznamy - celkem registrováno 95 uživatelů

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2024 WP Year List 2024 Poslední přírůstky
305 Jaroslav Vaněk 381 Zdeněk Souček 118 Renata Hasilová 131 Renata Hasilová 07.07.2024 Žluva hajní Vratislav Ježek
297 Birdwatching.cz 369 Vláďa Teplý 114 Birdwatching.cz 114 Birdwatching.cz 07.07.2024 Sedmihlásek hajní Vratislav Ježek
296 Zdeněk Souček 345 Jaroslav Vaněk 114 Vratislav Ježek 114 Vratislav Ježek 13.06.2024 Ledňáček říční Vratislav Ježek
288 Jirka Rohlena 333 Birdwatching.cz 97 Miroslav Horák 112 Miroslav Horák 13.06.2024 Lejsek šedý Vratislav Ježek
273 Vláďa Teplý 316 Jirka Rohlena 70 Zdeněk Švajda 70 Zdeněk Švajda 30.05.2024 Rorýs obecný Miroslav Horák
273 Pavel Mezulián 304 Jan Veber 30.05.2024 Ťuhýk obecný Miroslav Horák
272 Michal Staněk 302 Michal Staněk 30.05.2024 Lejsek bělokrký Miroslav Horák
257 Renata Hasilová 290 Renata Hasilová 30.05.2024 Sedmihlásek hajní Miroslav Horák
247 Blancherose 273 Pavel Mezulián 30.05.2024 Břehule říční Miroslav Horák
235 Patrik 270 Martin Horyna 28.05.2024 Rákosník zpěvný Vratislav Ježek
227 Vratislav Ježek 264 Ondřej Beneš 17.05.2024 Pěvuška modrá Zdeněk Švajda
219 Vladimír Toman 248 Blancherose 17.05.2024 Pěnice slavíková Zdeněk Švajda
217 Martin Horyna 240 Vratislav Ježek 17.05.2024 Pěnice hnědokřídlá Zdeněk Švajda
206 Ondřej Beneš 235 Patrik 12.05.2024 Bělořit šedý Vratislav Ježek
205 Michal Hlaváč 230 Markéta Večeřová 09.05.2024 Jiřička obecná Miroslav Horák
202 Markéta Večeřová 219 Vladimír Toman 09.05.2024 Šoupálek krátkoprstý Miroslav Horák
200 Ilona Jurečková 206 Michal Hlaváč 09.05.2024 Pěnice slavíková Miroslav Horák
188 Miroslav Horák 200 Ilona Jurečková 09.05.2024 Slavík obecný Miroslav Horák
149 Jaromír Žebrák 189 Jiří Šantavý 08.05.2024 Rorýs obecný Renata Hasilová
145 Jiří Šantavý 189 Miroslav Horák 08.05.2024 Slípka zelenonohá Renata Hasilová
140 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 08.05.2024 Holub skalní/domácí Renata Hasilová
115 Josef Trojan 148 Martin Sochor 08.05.2024 Volavka stříbřitá Renata Hasilová
107 David Kuba 140 Lukáš Novotný 08.05.2024 Rákosník velký Renata Hasilová
90 Radomír Zdarsa 120 Josef Trojan 08.05.2024 Rybák obecný Renata Hasilová
48 Lenka Marianna 108 David Kuba 08.05.2024 Polák malý Renata Hasilová
37 Jirka Sochor 90 Radomír Zdarsa 08.05.2024 Slavík modráček Renata Hasilová
35 Iveta Doleželová 49 Lenka Marianna 08.05.2024 Vodouš tmavý Renata Hasilová
16 Tereza Froňková 37 Jirka Sochor 08.05.2024 Vlha pestrá Renata Hasilová
11 Lenka Hodačová 35 Iveta Doleželová 08.05.2024 Tenkozobec opačný Renata Hasilová
1 Martin Vašíček 16 Tereza Froňková 07.05.2024 Slavík modráček Miroslav Horák