Včelojed lesní x káně lesní - základní principy

  • středa, 04 září 2019 06:35

Včelojed lesní je dalším možným druhem, který si můžete poplést s káni lesní. Tento článek se týká rozlišení těchto dvou podobných dravců. Káně lesní je hojný druh napříč Evropou.

Káně lesní
Káně lesní hnízdí všude v Palearctic a vyskytuje se v mnoha formách. Evropa hostí převážně rezidenty nebo částečně migrující nominované formy, zatímco Finsko a Rusko jsou domovem druhu vulpinus , který je znám jako „Steppe Buzzard. Je to migrant dlouhých vzdáleností, který přezimuje v Jižní Africe. Steppe Buzzard je notoricky variabilní, existuje zarážející variabilita barevných morf sahajících od téměř černé až po zářivě červenou.
V Evropě je káně lesní rezidentem a nyní velmi početným a jeden z hlavních ornitologicky úspěšných příběhů posledních 20 let je tah tohoto druhu směrem na východ. Nyní je to jeden z našich nejběžnějších denních dravců a na ve většině míst je to standardní velký dravý pták, který je pravidelně viděn sedící podél silnic.
Káně lesní má velmi charakteristickou siluetu, je poměrně kompaktní, široká, ale krátká křídla, s krátkou, širokou hlavou a znatelně krátkým, širokým hranatě zakončeným ocasem, který je kratší než šířka křídel. Má výraznou, rychlou, ztuhlou spíše pracnou činnost křídla, vznáší se na charakteristicky vyvýšeném křídle s ocasem tvarovaným do vějíře, ale může se přizpůsobit na plošší křídlový profil při klouzání.
Zobrazení ptáci vykazují také velmi výrazně plynulé a pomalé pohyby křídel a za letu provádějí prudké pády a obraty. Umí se také dobře vznášet, někdy i po delší dobu. Začátkem jara jsou ptáci typicky vidět nad hnízdištěm v párech nebo malých skupinách.
Káně lesní je v nejrůznějších šatech, ale většinou jsou středně hnědí, často se zřetelným tmavým horním hrudním „štítem“ nad světlejším půlkruhovým pruhem. V letu ukazují omezené tmavé špičky ruční letky, tmavé, často „zápěstní skvrny“ v podobě proužků nebo uvozovek, rozsáhlé světlé skvrny na spodní straně ručních letek a konečně příčně pruhovaný ocas. Dospělí mají široký zadní okraj na křídlech (více rozptýlený než juvenil) a široký tmavý proužek před koncem pera k ocasu.
Nejtmavší ptáci mohou připomínat motáka pochopa, nejsvětlejší připomínají káni rousnou. Tito ne vzácní světlí ptáci jsou velmi nápadní, téměř bílí na hlavě a spodině těla, s bílou spodní stranou křídla, nevýraznými, tmavými „zápěstními skvrnami“ a bílou na lopatkách, křídelních krovkách, bázi ocasu, svrchních ocasních krovkách a kostřci.
Při pohledu zblízka má káně lesní žluté ozobí, ale barva očí je proměnlivá- světlá s tmavou zřítelnicí u juvenils a zcela tmavá u dospělých. Druh je velmi hlasitý, vydávající hlasitý mňoukavý zvuk, který může být slyšet po celý rok.

Včelojed lesní
Tento druh je monotypický a hnízdí ve většině Evropy a východě v Rusku až po západní Sibiř. Je to migrant na dlouhou vzdálenost, přezimující hlavně v subsaharské Africe a na svých cestách ze zimních stanovišť může být vidět v obrovských počtech na dobře známých místech, kde se za tahu koncentrují. Na východě, přes většinu Asie, je nahrazen blízkým příbuzným včelojeda chocholatého – vzácným zatoulancem na Blízkém Východě.
Včelojed lesní je výlučně letním návštěvníkem Evropy, ale je velmi neobvyklý a nikdy není viděn ve větších počtech. Jeho výskyt je velmi řídký, ale nejlépe ho poznáte, když předvádí své nápadné „tleskání křídel“. I když vůbec není příbuzný s kání lesní, základní velikost a silueta jsou podobné a riziko záměny je reálné. Avšak je poněkud odlišný ve stavbě těla, s užším tělem, delšími křídly s charakteristicky „světlejšími“ u bází křídel a s delším, širším ocasem se zakulacenými rohy, který je nejméně tak dlouhý jako šířka křídla a užší, více vyčnívající hlavou často přirovnávanou k hlavě kukačky obecné. Podzimní juvenils jsou strukturně o něco méně odlišní, mají trochu kratší křídla, a proto mohou být s větší pravděpodobností mylně zaměněni za káni lesní.
Let je mnohem „volnější“ než u káni lesní, s plynulými, pružnými údery křídel. Včelojed lesní se vznáší na plochých křídlech a plachtí s mírně svěšenými křídly. Opeření včelojeda lesního je četné a komplexní. Základní kresba se podobá káni lesní, ale jak dospělí, tak i juvenils mají široké spektrum typu opeření od velmi tmavé až téměř k bílé. Většina juvenils jsou tmavého typu.
V letu zespoda dospělí obou pohlaví ukazují oválné „zápěstní skvrny“ na spodní straně křídla, široké tmavé zadní okraje na křídlech a nenápadnou nebo příčně pruhovanou spodní část těla. Samečci mají jemně šedou hlavu, ohraničenější tmavou na špičkách ručních letek a široký světlý proužek přes spodní strany letek k ocasu s dlouhou mezerou před dvěma užšími proužky poblíž báze. Příčné proužkování může být také viditelné na svrchní straně křídla. Dospělé samičky jsou hnědší, mají více hnědé na ručních letkách, temnější loketní letky a jsou mnohem pravidelně příčně proužkované na křídlech a ocasu. Juvenils mají solidně tmavé vnější ruční letky, světlou plochu na spodní straně velkých křídelních krovek a pravidelně rozmístěné příčné proužkování na ocase. Světlí ptáci ukazují typicky hrubě tmavou proužkovanou hruď a tmavou oční skvrnu, kdežto tmaví ptáci nevykazují žádnou světlou na hrudi.
Při pohledu zblízka dospělí mají žluté oko kombinované s tmavým ozubím a zobák, juvenil mají tmavé oko kombinované se žlutým ozubím a žlutý kořen zobáku.
Ptáci jsou tišší s výjimkou hnízdící sezony, kdy mohou vydávat zvuk podobný flétně peee-lu.

1.Nedospělá káně lesní Nedospělá káně lesní
V Evropě je často vidět káni lesní. Toto je poněkud světlý jedinec s rozsáhlou bílou spodní částí těla, ale typický tmavou kresbou na lících, na hrudníku a bocích, je stále zřejmý. Světlá duhovka ukazuje na mladého ptáka.
Zdánlivě nezadržitelné šíření káně lesní napříč Evropou je důsledkem o úspěšné ochraně; nyní je to náš nejpravidelnější denní dravec. Avšak se stoupající obeznámeností s tímto druhem, zůstávají zmatky v určování s mnohem vzácnějším včelojedem lesním. I když není blízkým příbuzným, může se posledně jmenovaný velmi podobat káni lesní a vzhledem k migraci včelojeda lesního je nyní čas zdokonalit vaše identifikační schopnosti s komplexním poradenstvím Andy´s Stoddart´s.
Andy´s Stoddart´s je místopředsedou Komise pro rarity a členem BOU Records Comitee. Je také autorem několika knih a určovacích prací.
2. Dospělá káně lesní Dospělá káně lesní
A to je opět pohled na typickou káni lesní. Šat je normální „středního“ typu, je bohatý, světle hnědý s lící, se zcela zřejmou kresbou na hrudi a bočních stranách. Šat káni lesní je velmi variabilní, avšak tento pták postrádá zřetelný tmavý „štít“ na horní hrudi a světlejší hrudní proužek. Tmavé oko zde ukazuje, že tento jedinec je dospělý.
3.Dospělý včelojed lesní Dospělý včelojed lesní
Bylo by velmi neobvyklé, kdybychom se setkali se včelojedem lesním jinde než ve vzduch. Pokud jste měli to štěstí, že jste našli sedícího ptáka, podívejte se na nápadně malý, štíhlý zobák – ten je vodítkem k jeho velmi odlišnému vzhledu. Všimněte si zde dospělé kombinace žlutého oka s tmavým ozubím. Je to poněkud tmavý jedinec se silným nádechem hnědé přes většinu jeho šatu.
4. Dospělá káně lesní Dospělá káně lesní
Tento poněkud typický „středně-tónovaný“ dospělý jedinec je jasně hnědý s tmavými špičkami ručních letek, širokými tmavými zadními okraji křídel a „zápěstními skvrnami“ v podobě proužků v kombinaci se světlou spodní stranou ručních letek a příčně proužkovaným ocasem s tmavším proužkem u špičky. Všimněte si také tmavšího “štítu“ na horní hrudi nad světlejším proužkem. Stavba těla tohoto druhu je zde velmi dobře vidět – široká, ale relativně krátká křídla, krátká hlava a krátký ocas, který je o něco kratší než šířka křídla.
5. Dospělý včelojed lesní Dospělý včelojed lesní
Tento velmi světlý dospělý včelojed lesní se strukturálně velmi odlišuje od káně lesní. Všimněte si štíhlého těla, úzké, přesahující hlavy a dlouhého, „plně vypadajícího“ ocasu, který je nejméně tak dlouhý jako šířka křídla. Šat je ještě výraznější s ohraničenější tmavou na špičkách ručních letek, s oválnými „zápěstními skvrnami“ a širokými tmavými zadními okraji křídel a širokým šedým proužkem přes spodní strany letek, jemně šedou hlavou a nevýraznou bílou spodní částí těla a nerovnoměrně rozmístěnými proužky na ocase. 
6. Juvenile káně lesní Juvenile káně lesní
Velmi široká křídla, tupá hlava a krátký, hranatě zakončený ocas identifikují tohoto ptáka okamžitě jako káni lesní. Vypadá nápadně s převážně světlou, až bílou barvou, minimem tmavé na spodní části těla a spodní straně křídel a nevýraznými tmavými „zápěstními skvrnami “ v podobě proužků, ale tito ptáci ve světlé škále variace nejsou vzácní, zvláště v kontinentální Evropě. Poněkud rozptýlené zadní okraje křídel a chybějící široký, tmavý proužek před koncem pera na ocasu vypovídají o tom, že je to juvenile. 
7. Juvenile včelojed lesní Juvenile včelojed lesní
S převážně bílou spodní stranou těla a spodní stranou křídel tento juvenile včelojed lední se povrchně podobá káni lesní nahoře, ale všimněte si kontrastně tmavších a dobře proužkovaných loketních letek, mnohem bytelnějších tmavých vnějších ručních letek, oválních „ zápěstních skvrn“, pravidelně rozložených proužků na ocase, hrubě proužkované hrudi, tmavé oční skvrny a stejně důležitá je velmi odlišná stavba těla – úzká, přesahující hlava, štíhlé tělo, dlouhý, široký ocas a dlouhá, široká křídla s mírně „světlejší“ u bází křídel. 
8. Juvenile káně lesní Juvenile káně lesní
Kompaktní stavba těla a široká hlava jsou zde evidentní a všimněte si, že tento pták je trochu tmavší, ukazuje horní hrudní „štít“ se světlejší půlkruhovou plochou dole. Světlá duhovka indikuje, že se jedná o mladého ptáka. 
9.Juvenile včelojed lesní Juvenile včelojed lesní
Tento tmavý juvenile včelojed lesní se zdá, že není odlišný od tmavé káně lesní, ale všimněte si štíhlejšího zobáku a mnohem menších, méně robustních mír, obzvláště patrné v méně pevně-vypadající hlavě. Také zde je viditelné tmavé oko v kombinaci se žlutý ozubíme a žlutým kořenem zobáku s tmavou špičkou. 
10. Juvenile Steppe Buzzard Juvenile Steppe Buzzard
„Steppe Buzzard“ má ohromující rozmanitost šatu (zarážející variabilita šatů), některé jsou velmi tmavé, jiné rezavé, ale tento juvenile (všimněte si světlé duhovky, rozptýlených zadních okrajů křídel a chybějícího širokého tmavé subterminálního proužku na ocasu), vypadá velmi jako jmenovaná káně lesní. Kresba spodní části těla je trochu „kapkovitého tvaru“ a chybí světlý proužek přes hruď, ale jinak by tento pták přilákal malou pozornost v Británii. Nicméně když fotografie byla pořízena v rámci druhu „Steppe Buzzard“, můžeme si být jisti, že se jedná o tento poddruh.
11. Dospělý včelojed chocholatý Dospělý včelojed chocholatý
Tento pták vypadá jako včelojed lesní a to jak stavbou těla, tak šatem, i když křídla jsou možná trochu širší, vyboulení loketních letek je trochu větší a je tu šest (ne pět) „prstů“ tvořících špičku křídla, všechny tyto aspekty přispívají k nepatrně silnějšímu orlímu dojmu. Nicméně nejzřejmějším rysem je chybějící jakákoliv tmavá „zápěstní skvrna“ na spodní straně křídla. Aby bylo více možných zmatků, byly také ve Western Palearctic zaznamenány hybridy mezi tímto druhem a včelojedem lesním. 

Zdroj: Birdwatch.Květen 2019 

Naposledy změněno pondělí, 09 září 2019 21:54

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte
Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

birdfoto birdwatching.cz legendy rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching soucek birdwatching
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo birdtelemetry birdwatching 2018 vebr foto birdwatching
    ak havlena birdwatching 2018      

TOP seznamy - celkem registrováno 95 uživatelů

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2023 WP Year List 2023 Poslední přírůstky
305 Jaroslav Vaněk 381 Zdeněk Souček 234 Jaroslav Vaněk 234 Jaroslav Vaněk 22.11.2023 Turpan černý Jirka Rohlena
299 Birdwatching.cz 369 Vláďa Teplý 227 Jirka Rohlena 227 Jirka Rohlena 17.11.2023 Linduška skalní Jirka Rohlena
296 Zdeněk Souček 345 Jaroslav Vaněk 186 Michal Staněk 192 Zdeněk Souček 14.11.2023 Žluna šedá Vratislav Ježek
288 Jirka Rohlena 333 Birdwatching.cz 178 Zdeněk Souček 186 Michal Staněk 25.10.2023 Sluka lesní Vratislav Ježek
273 Vláďa Teplý 316 Jirka Rohlena 171 Birdwatching.cz 171 Birdwatching.cz 22.10.2023 Hvízdák eurasijský Zdeněk Švajda
273 Pavel Mezulián 304 Jan Veber 133 Vratislav Ježek 142 Vratislav Ježek 22.10.2023 Ostříž lesní Zdeněk Švajda
272 Michal Staněk 302 Michal Staněk 101 Renata Hasilová 102 Renata Hasilová 22.10.2023 Jestřáb lesní Zdeněk Švajda
256 Renata Hasilová 288 Renata Hasilová 101 Zdeněk Švajda 101 Zdeněk Švajda 22.10.2023 Moták lužní Zdeněk Švajda
247 Blancherose 273 Pavel Mezulián 96 Miroslav Horák 96 Miroslav Horák 22.10.2023 Linduška horská Jirka Rohlena
235 Patrik 269 Martin Horyna 72 Josef Trojan 73 Josef Trojan 22.10.2023 Potáplice severní Jirka Rohlena
219 Vladimír Toman 264 Ondřej Beneš 21.10.2023 Dřemlík tundrový Zdeněk Souček
213 Martin Horyna 248 Blancherose 15.10.2023 Bramborníček hnědý Zdeněk Švajda
206 Ondřej Beneš 240 Vratislav Ježek 15.10.2023 Moták pilich Zdeněk Švajda
205 Michal Hlaváč 235 Patrik 15.10.2023 Polák velký Zdeněk Švajda
203 Vratislav Ježek 230 Markéta Večeřová 12.10.2023 Jespák skvrnitý Jirka Rohlena
202 Markéta Večeřová 219 Vladimír Toman 12.10.2023 Kulík bledý Jirka Rohlena
200 Ilona Jurečková 206 Michal Hlaváč 03.10.2023 Kormorán malý Jirka Rohlena
188 Miroslav Horák 200 Ilona Jurečková 03.10.2023 Strakapoud jižní Jirka Rohlena
149 Jaromír Žebrák 189 Jiří Šantavý 03.10.2023 Ústřičník velký Jirka Rohlena
145 Jiří Šantavý 188 Miroslav Horák 03.10.2023 Sokol stěhovavý Jirka Rohlena
140 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 03.10.2023 Dřemlík tundrový Jirka Rohlena
115 Josef Trojan 148 Martin Sochor 21.09.2023 Křepelka polní Jaroslav Vaněk
107 David Kuba 140 Lukáš Novotný 21.09.2023 Jespák rezavý Jaroslav Vaněk
90 Radomír Zdarsa 120 Josef Trojan 21.09.2023 Orel křiklavý Jaroslav Vaněk
48 Lenka Marianna 108 David Kuba 21.09.2023 Rákosník zpěvný Jaroslav Vaněk
37 Jirka Sochor 90 Radomír Zdarsa 21.09.2023 Kamenáček pestrý Jaroslav Vaněk
35 Iveta Doleželová 49 Lenka Marianna 21.09.2023 Polák malý Jaroslav Vaněk
16 Tereza Froňková 37 Jirka Sochor 21.09.2023 Hýl rudý Jaroslav Vaněk
11 Lenka Hodačová 35 Iveta Doleželová 21.09.2023 Kulík bledý Jaroslav Vaněk
1 Martin Vašíček 16 Tereza Froňková 21.09.2023 Moták stepní Jaroslav Vaněk