Včelojed lesní x káně lesní - základní principy

  • středa, 04 září 2019 06:35

Včelojed lesní je dalším možným druhem, který si můžete poplést s káni lesní. Tento článek se týká rozlišení těchto dvou podobných dravců. Káně lesní je hojný druh napříč Evropou.

Káně lesní
Káně lesní hnízdí všude v Palearctic a vyskytuje se v mnoha formách. Evropa hostí převážně rezidenty nebo částečně migrující nominované formy, zatímco Finsko a Rusko jsou domovem druhu vulpinus , který je znám jako „Steppe Buzzard. Je to migrant dlouhých vzdáleností, který přezimuje v Jižní Africe. Steppe Buzzard je notoricky variabilní, existuje zarážející variabilita barevných morf sahajících od téměř černé až po zářivě červenou.
V Evropě je káně lesní rezidentem a nyní velmi početným a jeden z hlavních ornitologicky úspěšných příběhů posledních 20 let je tah tohoto druhu směrem na východ. Nyní je to jeden z našich nejběžnějších denních dravců a na ve většině míst je to standardní velký dravý pták, který je pravidelně viděn sedící podél silnic.
Káně lesní má velmi charakteristickou siluetu, je poměrně kompaktní, široká, ale krátká křídla, s krátkou, širokou hlavou a znatelně krátkým, širokým hranatě zakončeným ocasem, který je kratší než šířka křídel. Má výraznou, rychlou, ztuhlou spíše pracnou činnost křídla, vznáší se na charakteristicky vyvýšeném křídle s ocasem tvarovaným do vějíře, ale může se přizpůsobit na plošší křídlový profil při klouzání.
Zobrazení ptáci vykazují také velmi výrazně plynulé a pomalé pohyby křídel a za letu provádějí prudké pády a obraty. Umí se také dobře vznášet, někdy i po delší dobu. Začátkem jara jsou ptáci typicky vidět nad hnízdištěm v párech nebo malých skupinách.
Káně lesní je v nejrůznějších šatech, ale většinou jsou středně hnědí, často se zřetelným tmavým horním hrudním „štítem“ nad světlejším půlkruhovým pruhem. V letu ukazují omezené tmavé špičky ruční letky, tmavé, často „zápěstní skvrny“ v podobě proužků nebo uvozovek, rozsáhlé světlé skvrny na spodní straně ručních letek a konečně příčně pruhovaný ocas. Dospělí mají široký zadní okraj na křídlech (více rozptýlený než juvenil) a široký tmavý proužek před koncem pera k ocasu.
Nejtmavší ptáci mohou připomínat motáka pochopa, nejsvětlejší připomínají káni rousnou. Tito ne vzácní světlí ptáci jsou velmi nápadní, téměř bílí na hlavě a spodině těla, s bílou spodní stranou křídla, nevýraznými, tmavými „zápěstními skvrnami“ a bílou na lopatkách, křídelních krovkách, bázi ocasu, svrchních ocasních krovkách a kostřci.
Při pohledu zblízka má káně lesní žluté ozobí, ale barva očí je proměnlivá- světlá s tmavou zřítelnicí u juvenils a zcela tmavá u dospělých. Druh je velmi hlasitý, vydávající hlasitý mňoukavý zvuk, který může být slyšet po celý rok.

Včelojed lesní
Tento druh je monotypický a hnízdí ve většině Evropy a východě v Rusku až po západní Sibiř. Je to migrant na dlouhou vzdálenost, přezimující hlavně v subsaharské Africe a na svých cestách ze zimních stanovišť může být vidět v obrovských počtech na dobře známých místech, kde se za tahu koncentrují. Na východě, přes většinu Asie, je nahrazen blízkým příbuzným včelojeda chocholatého – vzácným zatoulancem na Blízkém Východě.
Včelojed lesní je výlučně letním návštěvníkem Evropy, ale je velmi neobvyklý a nikdy není viděn ve větších počtech. Jeho výskyt je velmi řídký, ale nejlépe ho poznáte, když předvádí své nápadné „tleskání křídel“. I když vůbec není příbuzný s kání lesní, základní velikost a silueta jsou podobné a riziko záměny je reálné. Avšak je poněkud odlišný ve stavbě těla, s užším tělem, delšími křídly s charakteristicky „světlejšími“ u bází křídel a s delším, širším ocasem se zakulacenými rohy, který je nejméně tak dlouhý jako šířka křídla a užší, více vyčnívající hlavou často přirovnávanou k hlavě kukačky obecné. Podzimní juvenils jsou strukturně o něco méně odlišní, mají trochu kratší křídla, a proto mohou být s větší pravděpodobností mylně zaměněni za káni lesní.
Let je mnohem „volnější“ než u káni lesní, s plynulými, pružnými údery křídel. Včelojed lesní se vznáší na plochých křídlech a plachtí s mírně svěšenými křídly. Opeření včelojeda lesního je četné a komplexní. Základní kresba se podobá káni lesní, ale jak dospělí, tak i juvenils mají široké spektrum typu opeření od velmi tmavé až téměř k bílé. Většina juvenils jsou tmavého typu.
V letu zespoda dospělí obou pohlaví ukazují oválné „zápěstní skvrny“ na spodní straně křídla, široké tmavé zadní okraje na křídlech a nenápadnou nebo příčně pruhovanou spodní část těla. Samečci mají jemně šedou hlavu, ohraničenější tmavou na špičkách ručních letek a široký světlý proužek přes spodní strany letek k ocasu s dlouhou mezerou před dvěma užšími proužky poblíž báze. Příčné proužkování může být také viditelné na svrchní straně křídla. Dospělé samičky jsou hnědší, mají více hnědé na ručních letkách, temnější loketní letky a jsou mnohem pravidelně příčně proužkované na křídlech a ocasu. Juvenils mají solidně tmavé vnější ruční letky, světlou plochu na spodní straně velkých křídelních krovek a pravidelně rozmístěné příčné proužkování na ocase. Světlí ptáci ukazují typicky hrubě tmavou proužkovanou hruď a tmavou oční skvrnu, kdežto tmaví ptáci nevykazují žádnou světlou na hrudi.
Při pohledu zblízka dospělí mají žluté oko kombinované s tmavým ozubím a zobák, juvenil mají tmavé oko kombinované se žlutým ozubím a žlutý kořen zobáku.
Ptáci jsou tišší s výjimkou hnízdící sezony, kdy mohou vydávat zvuk podobný flétně peee-lu.

1.Nedospělá káně lesní Nedospělá káně lesní
V Evropě je často vidět káni lesní. Toto je poněkud světlý jedinec s rozsáhlou bílou spodní částí těla, ale typický tmavou kresbou na lících, na hrudníku a bocích, je stále zřejmý. Světlá duhovka ukazuje na mladého ptáka.
Zdánlivě nezadržitelné šíření káně lesní napříč Evropou je důsledkem o úspěšné ochraně; nyní je to náš nejpravidelnější denní dravec. Avšak se stoupající obeznámeností s tímto druhem, zůstávají zmatky v určování s mnohem vzácnějším včelojedem lesním. I když není blízkým příbuzným, může se posledně jmenovaný velmi podobat káni lesní a vzhledem k migraci včelojeda lesního je nyní čas zdokonalit vaše identifikační schopnosti s komplexním poradenstvím Andy´s Stoddart´s.
Andy´s Stoddart´s je místopředsedou Komise pro rarity a členem BOU Records Comitee. Je také autorem několika knih a určovacích prací.
2. Dospělá káně lesní Dospělá káně lesní
A to je opět pohled na typickou káni lesní. Šat je normální „středního“ typu, je bohatý, světle hnědý s lící, se zcela zřejmou kresbou na hrudi a bočních stranách. Šat káni lesní je velmi variabilní, avšak tento pták postrádá zřetelný tmavý „štít“ na horní hrudi a světlejší hrudní proužek. Tmavé oko zde ukazuje, že tento jedinec je dospělý.
3.Dospělý včelojed lesní Dospělý včelojed lesní
Bylo by velmi neobvyklé, kdybychom se setkali se včelojedem lesním jinde než ve vzduch. Pokud jste měli to štěstí, že jste našli sedícího ptáka, podívejte se na nápadně malý, štíhlý zobák – ten je vodítkem k jeho velmi odlišnému vzhledu. Všimněte si zde dospělé kombinace žlutého oka s tmavým ozubím. Je to poněkud tmavý jedinec se silným nádechem hnědé přes většinu jeho šatu.
4. Dospělá káně lesní Dospělá káně lesní
Tento poněkud typický „středně-tónovaný“ dospělý jedinec je jasně hnědý s tmavými špičkami ručních letek, širokými tmavými zadními okraji křídel a „zápěstními skvrnami“ v podobě proužků v kombinaci se světlou spodní stranou ručních letek a příčně proužkovaným ocasem s tmavším proužkem u špičky. Všimněte si také tmavšího “štítu“ na horní hrudi nad světlejším proužkem. Stavba těla tohoto druhu je zde velmi dobře vidět – široká, ale relativně krátká křídla, krátká hlava a krátký ocas, který je o něco kratší než šířka křídla.
5. Dospělý včelojed lesní Dospělý včelojed lesní
Tento velmi světlý dospělý včelojed lesní se strukturálně velmi odlišuje od káně lesní. Všimněte si štíhlého těla, úzké, přesahující hlavy a dlouhého, „plně vypadajícího“ ocasu, který je nejméně tak dlouhý jako šířka křídla. Šat je ještě výraznější s ohraničenější tmavou na špičkách ručních letek, s oválnými „zápěstními skvrnami“ a širokými tmavými zadními okraji křídel a širokým šedým proužkem přes spodní strany letek, jemně šedou hlavou a nevýraznou bílou spodní částí těla a nerovnoměrně rozmístěnými proužky na ocase. 
6. Juvenile káně lesní Juvenile káně lesní
Velmi široká křídla, tupá hlava a krátký, hranatě zakončený ocas identifikují tohoto ptáka okamžitě jako káni lesní. Vypadá nápadně s převážně světlou, až bílou barvou, minimem tmavé na spodní části těla a spodní straně křídel a nevýraznými tmavými „zápěstními skvrnami “ v podobě proužků, ale tito ptáci ve světlé škále variace nejsou vzácní, zvláště v kontinentální Evropě. Poněkud rozptýlené zadní okraje křídel a chybějící široký, tmavý proužek před koncem pera na ocasu vypovídají o tom, že je to juvenile. 
7. Juvenile včelojed lesní Juvenile včelojed lesní
S převážně bílou spodní stranou těla a spodní stranou křídel tento juvenile včelojed lední se povrchně podobá káni lesní nahoře, ale všimněte si kontrastně tmavších a dobře proužkovaných loketních letek, mnohem bytelnějších tmavých vnějších ručních letek, oválních „ zápěstních skvrn“, pravidelně rozložených proužků na ocase, hrubě proužkované hrudi, tmavé oční skvrny a stejně důležitá je velmi odlišná stavba těla – úzká, přesahující hlava, štíhlé tělo, dlouhý, široký ocas a dlouhá, široká křídla s mírně „světlejší“ u bází křídel. 
8. Juvenile káně lesní Juvenile káně lesní
Kompaktní stavba těla a široká hlava jsou zde evidentní a všimněte si, že tento pták je trochu tmavší, ukazuje horní hrudní „štít“ se světlejší půlkruhovou plochou dole. Světlá duhovka indikuje, že se jedná o mladého ptáka. 
9.Juvenile včelojed lesní Juvenile včelojed lesní
Tento tmavý juvenile včelojed lesní se zdá, že není odlišný od tmavé káně lesní, ale všimněte si štíhlejšího zobáku a mnohem menších, méně robustních mír, obzvláště patrné v méně pevně-vypadající hlavě. Také zde je viditelné tmavé oko v kombinaci se žlutý ozubíme a žlutým kořenem zobáku s tmavou špičkou. 
10. Juvenile Steppe Buzzard Juvenile Steppe Buzzard
„Steppe Buzzard“ má ohromující rozmanitost šatu (zarážející variabilita šatů), některé jsou velmi tmavé, jiné rezavé, ale tento juvenile (všimněte si světlé duhovky, rozptýlených zadních okrajů křídel a chybějícího širokého tmavé subterminálního proužku na ocasu), vypadá velmi jako jmenovaná káně lesní. Kresba spodní části těla je trochu „kapkovitého tvaru“ a chybí světlý proužek přes hruď, ale jinak by tento pták přilákal malou pozornost v Británii. Nicméně když fotografie byla pořízena v rámci druhu „Steppe Buzzard“, můžeme si být jisti, že se jedná o tento poddruh.
11. Dospělý včelojed chocholatý Dospělý včelojed chocholatý
Tento pták vypadá jako včelojed lesní a to jak stavbou těla, tak šatem, i když křídla jsou možná trochu širší, vyboulení loketních letek je trochu větší a je tu šest (ne pět) „prstů“ tvořících špičku křídla, všechny tyto aspekty přispívají k nepatrně silnějšímu orlímu dojmu. Nicméně nejzřejmějším rysem je chybějící jakákoliv tmavá „zápěstní skvrna“ na spodní straně křídla. Aby bylo více možných zmatků, byly také ve Western Palearctic zaznamenány hybridy mezi tímto druhem a včelojedem lesním. 

Zdroj: Birdwatch.Květen 2019 

Naposledy změněno pondělí, 09 září 2019 21:54

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte
Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

František Kopecký

František Kopecký

Petr Suvorov

Petr Suvorov

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

Renata Hasilová

Renata Hasilová

Michal Staněk

Michal Staněk

Richard Stehlík

Richard Stehlík

birdfoto birdwatching.cz legendy rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching soucek birdwatching
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo birdtelemetry birdwatching 2018 vebr foto birdwatching
    ak havlena birdwatching 2018      

TOP seznamy - celkem registrováno 95 uživatelů

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2021 WP Year List 2021 Poslední přírůstky
302 Jaroslav Vaněk 369 Vláďa Teplý 228 Jirka Rohlena 230 Jaroslav Vaněk 26.10.2021 Ústřičník velký Jaroslav Vaněk
290 Birdwatching.cz 340 Jaroslav Vaněk 228 Jaroslav Vaněk 228 Jirka Rohlena 26.10.2021 Břehouš rudý Pavel Mezulián
276 Jirka Rohlena 324 Birdwatching.cz 211 Pavel Mezulián 211 Pavel Mezulián 26.10.2021 Kulík bledý Pavel Mezulián
273 Vláďa Teplý 303 Jan Veber 178 Markéta Večeřová 194 Markéta Večeřová 26.10.2021 Ústřičník velký Pavel Mezulián
267 Michal Staněk 286 Renata Hasilová 170 Michal Staněk 171 Michal Staněk 23.10.2021 Sýkořice vousatá Jirka Rohlena
265 Pavel Mezulián 281 Jirka Rohlena 166 Birdwatching.cz 166 Birdwatching.cz 23.10.2021 Turpan černý Jirka Rohlena
252 Renata Hasilová 281 Michal Staněk 156 Vratislav Ježek 156 Vratislav Ježek 18.10.2021 Sýkořice vousatá Jaroslav Vaněk
246 Blancherose 265 Pavel Mezulián 150 Vláďa Teplý 150 Vláďa Teplý 18.10.2021 Kulík bledý Jaroslav Vaněk
219 Vladimír Toman 264 Ondřej Beneš 141 Luboš Klikar 150 Blancherose 18.10.2021 Kachnička mandarinská Jaroslav Vaněk
206 Ondřej Beneš 247 Blancherose 137 Michal Hlaváč 142 Luboš Klikar 17.10.2021 Strakapoud prostřední Luboš Klikar
203 Vratislav Ježek 239 Martin Horyna 137 Blancherose 137 Michal Hlaváč 16.10.2021 Sýkora uhelníček Luboš Klikar
202 Markéta Večeřová 230 Markéta Večeřová 136 Renata Hasilová 136 Renata Hasilová 08.10.2021 Jespák obecný Markéta Večeřová
200 Ilona Jurečková 220 Vratislav Ježek 96 Zdeněk Švajda 96 Zdeněk Švajda 03.10.2021 Kulík bledý Jirka Rohlena
200 Michal Hlaváč 219 Vladimír Toman 93 Jirka Sochor 93 Jirka Sochor 03.10.2021 Káně bělochvostá Jirka Rohlena
193 Martin Horyna 201 Michal Hlaváč 84 Jindřich 84 Jindřich 03.10.2021 Labuť zpěvná Jirka Rohlena
187 Miroslav Horák 200 Ilona Jurečková 75 Miroslav Horák 75 Miroslav Horák 03.10.2021 Chocholouš obecný Jirka Rohlena
149 Jaromír Žebrák 189 Jiří Šantavý 74 Josef Trojan 74 Josef Trojan 03.10.2021 Mandelík hajní Jirka Rohlena
145 Jiří Šantavý 187 Miroslav Horák 01.10.2021 Jespák křivozobý Jaroslav Vaněk
140 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 01.10.2021 Polák malý Jaroslav Vaněk
107 David Kuba 148 Martin Sochor 01.10.2021 Orel královský Jaroslav Vaněk
90 Radomír Zdarsa 140 Lukáš Novotný 01.10.2021 Husice rezavá Jaroslav Vaněk
87 Josef Trojan 108 David Kuba 01.10.2021 Kolpík bílý Jaroslav Vaněk
48 Lenka Marianna 90 Radomír Zdarsa 01.10.2021 Volavka červená Jaroslav Vaněk
35 Iveta Doleželová 87 Josef Trojan 01.10.2021 Vlha pestrá Jaroslav Vaněk
16 Tereza Froňková 49 Lenka Marianna 01.10.2021 Kormorán malý Jaroslav Vaněk
11 Lenka Hodačová 35 Iveta Doleželová 26.09.2021 Králíček ohnivý Pavel Mezulián
1 Martin Vašíček 16 Tereza Froňková 26.09.2021 Pěvuška modrá Pavel Mezulián
11 Lenka Hodačová 24.09.2021 Bramborníček hnědý Pavel Mezulián
6 Daniel Horálek 24.09.2021 Racek žlutonohý Pavel Mezulián
1 Pepa z Mrákova 19.09.2021 Skorec vodní Markéta Večeřová