Břehouši

  • úterý, 29 červen 2021 10:33

Břehouši jsou rod čtyř velkých a elegantních druhů brodivých ptáků vyskytujících se po celém světě, z nichž dva se vyskytují u nás. Dva z nich - břehouš černoocasý a břehouš rudý.. Třetí, břehouš aljašský, je extrémně vzácný návštěvník z Nového světa, který zde byl nyní zaznamenán při několika příležitostech v Evropě. I když každý druh je obecně výrazný, když je dobře viditelný, všechny tři sdílejí určitý šat (opeření) nebo strukturální podobnosti, díky nimž není identifikace tak přímočará, zejména pokud jsou žádoucí terénní pohledy. Věnovat se budeme těm našim.

Black-tailed Godwit – Břehouš černoocasý
Je to běžný břehouš, který se vyskytuje po celé Británii nebo Irsku a je doma ve sladkovodních mokřadech ve vnitrozemí stejně jako v pobřežních biotopech. Je přítomen po celý rok. Existují dva poddruhy: islandica, který hnízdí na Islandu, je poměrně častým tažným migrantem a zimním návštěvníkem. V některých oblastech mimo dobu hnízdění vytváří hejna tisíců jedinců; nominátní limosa (často označován jako ‘kontinentální břehouš černoocasý), který je celkově mnohem vzácnější, ale hnízdí v malých počtech na vodních plochách The Fens (pobřežní pláň ve východní Anglii) a lze je najít i jinde jednotlivě a ve dvojicích – obvykle v létě a na začátku podzimu, když už jsou snadněji rozlišitelní. Stejně jako mnoho brodivých ptáků je i tento druh v zimě nahoře šedý a dole bílý. Výrazný nadoční kroužek kontrastuje s tmavší uzdičkou; zobák je velmi dlouhý a trochu zahnutý nahoru (ačkoliv v podstatě vypadá z dálky jako rovný) se světle narůžovělým kořenem ze dvou třetin a tmavší špičkou. Nohy jsou dlouhé a černé. Ve svatebním šatě se hlava, krk, horní část hrudi a boky stávají sytě oranžovočervenými, přičemž tento odstín a rozsah je nejintenzivnější u islandských ptáků. Kontinentální hnízdiči mají v průměru světlejší oranžovou barvu a na bocích jim barva chybí. Boky a spodní hruď jsou černě proužkované, zatímco horní část se mění v různém rozsahu kropenaté oranžové a černé. Báze kořenu zobáku se stává oranžovou. Mláďata mají úhlednou, ale bledší barvu tohoto šatu, přestože jim chybí pruhy na spodině těla a mají spíše měkce broskvově oranžové zbarvení hlavy, krku a horní části hrudi než sytě jednobarevné zbarvení. V letu je břehouš černoocasý velmi nápadný: kostřec je bílý, kontrastuje s plnou černou ocasní špičkou. Kresba horního křídla je podobně kontrastní s širokou bílou křídelní páskou na černých letkách. Spodina křídla je jiskřivě bílá. Hovor je rychlý, nosní vi-vi-vi, zatímco ukazující se ptáci vydávají hlučné a opakující se kew-wit, kew-wit, kew-wit.

Bar-tailed Godwit – Břehouš rudý
Je poměrně četným tažným migrantem a zimním návštěvníkem po celé Británii a Irsku, i když po celé léto lze nalézt malé počty nehnízdících ptáků. Na rozdíl od předchozích druhů preferuje silně pobřežní stanoviště, je běžným ptákem na plážích, ústí řek, skalnatých pobřežích a ve vnitrozemí je velmi vzácný. Je to jeden z největších letců na světě – označený pták uletěl na podzim roku 2020 non stop 12 000 km přes Tichý oceán mezi Aljaškou a Novým Zélandem za pouhých 11 dní. Má cirkumpolární hnízdící rozšíření: migrace směřující na sever může být v Británii v dubnu a začátkem května docela působivá a právě v tuto chvíli mají vnitrozemští pozorovatelé největší šanci na připojení. Ačkoliv je přibližně stejně velký jako břehouš černoocasý, působí přikrčeně díky kratším nohám a mohutnějšími tělu. Zobák je jasně zahnutý nahoru, avšak větší samičky ho mají delší a může se jevit rovnější, takže se podobají černoocasému. V zimě jsou ptáci nahoře šedí a dole bílí. Peří v horní části mají tmavé středy, což vytváří proužkovaný efekt, který kontrastuje s nenápadnějším vzhledem černoocasého. Nadoční kroužek je také delší, prodlužuje se dál za oko. Tento druh vykazuje významné rozdíly v letu. Svrchní strana ocasu má spletitou proužkovanou kresbu, zatímco bílý kostřec zasahuje v podobě trojúhelníkovitého klínu nahoru na hřbet ve vzoru podobném jako u kolihy malé. Horní křídlo je nenápadné, postrádá širokou bílou křídelní pásku, kterou vidíme u černoocasého. Spodní křídlo je bílé, ale má proměnlivé tmavé skvrny. Šat je v hnízdící sezóně pohlavně dimorfní, přičemž u menších samečků spodní část dociluje sytě rezavě červené barvy, tato sytá barva sahá od tváře dolů až k jícnu a bez proužkování černoocasého. Svrchní strana těla je černá se zlatavě kropenatým vzorem a zobák postupně celý tmavne. Samičky si zachovávají šat podobný zimnímu, chybí jim sytá červená samečků, i když spodní části mají nádech béžově broskvové barvy. Mláďata mají v horní části proužkovaný vzhled, pera jsou lemována stříbrem. Obvykle je kresba víc jednobarevná než u podobných, stejně starých břehoušů černoocasých, ale světlejší ptáci mají v dolní části meruňkové zbarvení, které je více patrné kolem krku a horní hrudi. Migrující ptáci jsou často tiší, ale ptáci pronesou i ostré ku-ku nebo ku; poplašné volání pak zní spíše jako kuwee-kuweekuwee.

brehousi a b   Břehouš černoocasý
Tito ptáci ve svatebním šatu ukazují varianty poddruhy islandica (vlevo) a limosa. První z nich má v průměru sytější, tmavší červenou barvu na hlavě a krku, která sahá až na boky. Ten druhý má v průměru světlejší oranžovou barvu, která je omezena na hlavu a krk (základní barva boků je bílá). Horní část také inklinuje více ke stejnoměrné našedlé barvě v druhém případě s menším kropenatým vzorem, i když pelichající islandica může také simulovat tento vzhled.
brehousi3    Břehouš rudý
Tento nádherný obrázek ukazuje změnu břehouše rudého na jaře. Sameček (vlevo) je dole nádherně cihlově červený dole s černým peřím nahoře lemovaným oranžovou (tento šat, který nosí do pozdního léta, působí stejnoměrněji tmavým dojmem). Světlý kořen zobáku se také zmenšuje, u některých ptáků (jako tady) vypadá stejnoměrně tmavý. Naproti tomu šat hnízdících samiček se zhruba podobá zimnímu šatu, i když obvykle vykazují několik náznaků barvy na bocích, břiše a horní části. Při porovnání s břehoušem černoocasým nahoře si všimněte kratších nohou a přikrčené struktury. 
brehous 5    Břehouš černoocasý
Tento nehnízdící břehouš černoocasý ukazuje stejnoměrnou šedou horní část, šedavé rozptýlené strany krku a čistě bílou spodní část – typický „nevýrazný“ šat předváděný v této sezóně. I když je přikrčený, elegance ptáka je i tak stále zřejmá. Všimněte si dlouhých nohou, rovného zobáku, i krk vypadá dlouhý. Světlá přední část nadočního proužku se zužuje za okem a kontrastuje s mírně tmavší uzdičkou. 
brehous6    Břehouš rudý
Tento obrázek výstižně ukazuje spletitější opeření nehnízdícího břehouše rudého. Peří horní části je šedé, ale vykazuje zřetelně černé středy, což vytváří proužkovaný dojem. Čárkované temeno vytváří dojem čepičky, tvář a krk jsou také lehce čárkované. Jemný vzor je také patrný na bocích a tmavé proužky spodní strany těla zasahují přes boky na svrchní stranu a dávají jméno tomuto druhu. Všimněte si také výrazně nahoru zahnutého zobáku a kratších nohou ve srovnání s výše uvedeným břehoušem černoocasým. 
brehous 8    Břehouš černoocasý
Pták má čerstvé peří, což ukazuje na mladého jedince. Horní část vykazuje tmavé peří se zlatými okraji, zatímco spodní část je broskvově oranžové barvy, která je nejjasnější na krku (neexistuje zde proužkování jako u dospělých). Čepička je tmavá, jemně skvrnitá, světlý nadoční proužek
nepřesahuje za oko. Nohy jsou dlouhé a zobák je poměrně rovný, směrem ke špičce jen mírně zahnutý nahoru. Všimněte si, že někteří mladiství nemají v této fázi plně vyvinutý zobák, který se může jevit podivně krátký. 
brehous9    Břehouš rudý
Tento mladistvý břehouš rudý je povrchně podobný černoocasému, který je uveden výše, ale je zřejmé, že má kratší nohy a zobák je výrazněji zahnutý nahoru. Kromě toho nadoční proužek sahá za oko a křídelní krovky mají odlišnou kresbu, která je světlá s tmavým pruhem, který se táhne
podél peří. Na tomto obrázku jsou také identifikovány dva diagnostické rysy: proužkování (není plně černé) na svrchní straně ocasu a bílý klín sahající na hřbet. 
brehous11    Břehouš černoocasý
Takový pohled na letícího břehouše černoocasého by neměl být žádným identifikačním rébusem. Černobílý vzor na křídle, široká bílá křídelní páska a černý ocas kontrastující s hranatě bílým kostřecem společně se zářivě bílou spodinou křídla jsou dostatečné k zařazení ptáka do úrovně druhu. Intenzivně červená hlava, krk a boky - plus datum a místo - znamená, že je rychle rozpoznatelný jako pták ve svatebním šatu a jedná se o poddruh islandica. 
brehous12   Břehouš rudý
Zde jsou pěkně zobrazeny tři diagnostické rysy břehouše rudého, konkrétně proužkovaný ocas a bílý kostřec prodloužený v podobě trojúhelníkovitého klínu na hřbet – vzor, který nevykazuji ani břehouš černoocasý ani břehouš aljašský – plus chybějící rozpoznatelná křídelní páska přes horní křídlo,
která by v letu působila jasným dojmem. Spodní křídlo je převážně tmavě s několika tmavými skvrnami; jejich rozsah se liší u jednotlivců. Teplé tóny šatu a navíc jeho celkový čerstvý stav. Podle věku se jedná o mladistvého.

 Zdroj: Birdwatch květen 2021

Naposledy změněno středa, 30 červen 2021 06:07
Více z této kategorie: Rybáci »

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte




Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

birdfoto birdwatching.cz legendy rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching soucek birdwatching
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo birdtelemetry birdwatching 2018 vebr foto birdwatching
    ak havlena birdwatching 2018      

TOP seznamy - celkem registrováno 95 uživatelů

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2023 WP Year List 2023 Poslední přírůstky
305 Jaroslav Vaněk 381 Zdeněk Souček 234 Jaroslav Vaněk 234 Jaroslav Vaněk 22.11.2023 Turpan černý Jirka Rohlena
299 Birdwatching.cz 369 Vláďa Teplý 227 Jirka Rohlena 227 Jirka Rohlena 17.11.2023 Linduška skalní Jirka Rohlena
296 Zdeněk Souček 345 Jaroslav Vaněk 186 Michal Staněk 192 Zdeněk Souček 14.11.2023 Žluna šedá Vratislav Ježek
288 Jirka Rohlena 333 Birdwatching.cz 178 Zdeněk Souček 186 Michal Staněk 25.10.2023 Sluka lesní Vratislav Ježek
273 Vláďa Teplý 316 Jirka Rohlena 171 Birdwatching.cz 171 Birdwatching.cz 22.10.2023 Hvízdák eurasijský Zdeněk Švajda
273 Pavel Mezulián 304 Jan Veber 133 Vratislav Ježek 142 Vratislav Ježek 22.10.2023 Ostříž lesní Zdeněk Švajda
272 Michal Staněk 302 Michal Staněk 101 Renata Hasilová 102 Renata Hasilová 22.10.2023 Jestřáb lesní Zdeněk Švajda
256 Renata Hasilová 288 Renata Hasilová 101 Zdeněk Švajda 101 Zdeněk Švajda 22.10.2023 Moták lužní Zdeněk Švajda
247 Blancherose 273 Pavel Mezulián 96 Miroslav Horák 96 Miroslav Horák 22.10.2023 Linduška horská Jirka Rohlena
235 Patrik 269 Martin Horyna 72 Josef Trojan 73 Josef Trojan 22.10.2023 Potáplice severní Jirka Rohlena
219 Vladimír Toman 264 Ondřej Beneš 21.10.2023 Dřemlík tundrový Zdeněk Souček
213 Martin Horyna 248 Blancherose 15.10.2023 Bramborníček hnědý Zdeněk Švajda
206 Ondřej Beneš 240 Vratislav Ježek 15.10.2023 Moták pilich Zdeněk Švajda
205 Michal Hlaváč 235 Patrik 15.10.2023 Polák velký Zdeněk Švajda
203 Vratislav Ježek 230 Markéta Večeřová 12.10.2023 Jespák skvrnitý Jirka Rohlena
202 Markéta Večeřová 219 Vladimír Toman 12.10.2023 Kulík bledý Jirka Rohlena
200 Ilona Jurečková 206 Michal Hlaváč 03.10.2023 Kormorán malý Jirka Rohlena
188 Miroslav Horák 200 Ilona Jurečková 03.10.2023 Strakapoud jižní Jirka Rohlena
149 Jaromír Žebrák 189 Jiří Šantavý 03.10.2023 Ústřičník velký Jirka Rohlena
145 Jiří Šantavý 188 Miroslav Horák 03.10.2023 Sokol stěhovavý Jirka Rohlena
140 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 03.10.2023 Dřemlík tundrový Jirka Rohlena
115 Josef Trojan 148 Martin Sochor 21.09.2023 Křepelka polní Jaroslav Vaněk
107 David Kuba 140 Lukáš Novotný 21.09.2023 Jespák rezavý Jaroslav Vaněk
90 Radomír Zdarsa 120 Josef Trojan 21.09.2023 Orel křiklavý Jaroslav Vaněk
48 Lenka Marianna 108 David Kuba 21.09.2023 Rákosník zpěvný Jaroslav Vaněk
37 Jirka Sochor 90 Radomír Zdarsa 21.09.2023 Kamenáček pestrý Jaroslav Vaněk
35 Iveta Doleželová 49 Lenka Marianna 21.09.2023 Polák malý Jaroslav Vaněk
16 Tereza Froňková 37 Jirka Sochor 21.09.2023 Hýl rudý Jaroslav Vaněk
11 Lenka Hodačová 35 Iveta Doleželová 21.09.2023 Kulík bledý Jaroslav Vaněk
1 Martin Vašíček 16 Tereza Froňková 21.09.2023 Moták stepní Jaroslav Vaněk