Břehouši

  • úterý, 29 červen 2021 10:33

Břehouši jsou rod čtyř velkých a elegantních druhů brodivých ptáků vyskytujících se po celém světě, z nichž dva se vyskytují u nás. Dva z nich - břehouš černoocasý a břehouš rudý.. Třetí, břehouš aljašský, je extrémně vzácný návštěvník z Nového světa, který zde byl nyní zaznamenán při několika příležitostech v Evropě. I když každý druh je obecně výrazný, když je dobře viditelný, všechny tři sdílejí určitý šat (opeření) nebo strukturální podobnosti, díky nimž není identifikace tak přímočará, zejména pokud jsou žádoucí terénní pohledy. Věnovat se budeme těm našim.

Black-tailed Godwit – Břehouš černoocasý
Je to běžný břehouš, který se vyskytuje po celé Británii nebo Irsku a je doma ve sladkovodních mokřadech ve vnitrozemí stejně jako v pobřežních biotopech. Je přítomen po celý rok. Existují dva poddruhy: islandica, který hnízdí na Islandu, je poměrně častým tažným migrantem a zimním návštěvníkem. V některých oblastech mimo dobu hnízdění vytváří hejna tisíců jedinců; nominátní limosa (často označován jako ‘kontinentální břehouš černoocasý), který je celkově mnohem vzácnější, ale hnízdí v malých počtech na vodních plochách The Fens (pobřežní pláň ve východní Anglii) a lze je najít i jinde jednotlivě a ve dvojicích – obvykle v létě a na začátku podzimu, když už jsou snadněji rozlišitelní. Stejně jako mnoho brodivých ptáků je i tento druh v zimě nahoře šedý a dole bílý. Výrazný nadoční kroužek kontrastuje s tmavší uzdičkou; zobák je velmi dlouhý a trochu zahnutý nahoru (ačkoliv v podstatě vypadá z dálky jako rovný) se světle narůžovělým kořenem ze dvou třetin a tmavší špičkou. Nohy jsou dlouhé a černé. Ve svatebním šatě se hlava, krk, horní část hrudi a boky stávají sytě oranžovočervenými, přičemž tento odstín a rozsah je nejintenzivnější u islandských ptáků. Kontinentální hnízdiči mají v průměru světlejší oranžovou barvu a na bocích jim barva chybí. Boky a spodní hruď jsou černě proužkované, zatímco horní část se mění v různém rozsahu kropenaté oranžové a černé. Báze kořenu zobáku se stává oranžovou. Mláďata mají úhlednou, ale bledší barvu tohoto šatu, přestože jim chybí pruhy na spodině těla a mají spíše měkce broskvově oranžové zbarvení hlavy, krku a horní části hrudi než sytě jednobarevné zbarvení. V letu je břehouš černoocasý velmi nápadný: kostřec je bílý, kontrastuje s plnou černou ocasní špičkou. Kresba horního křídla je podobně kontrastní s širokou bílou křídelní páskou na černých letkách. Spodina křídla je jiskřivě bílá. Hovor je rychlý, nosní vi-vi-vi, zatímco ukazující se ptáci vydávají hlučné a opakující se kew-wit, kew-wit, kew-wit.

Bar-tailed Godwit – Břehouš rudý
Je poměrně četným tažným migrantem a zimním návštěvníkem po celé Británii a Irsku, i když po celé léto lze nalézt malé počty nehnízdících ptáků. Na rozdíl od předchozích druhů preferuje silně pobřežní stanoviště, je běžným ptákem na plážích, ústí řek, skalnatých pobřežích a ve vnitrozemí je velmi vzácný. Je to jeden z největších letců na světě – označený pták uletěl na podzim roku 2020 non stop 12 000 km přes Tichý oceán mezi Aljaškou a Novým Zélandem za pouhých 11 dní. Má cirkumpolární hnízdící rozšíření: migrace směřující na sever může být v Británii v dubnu a začátkem května docela působivá a právě v tuto chvíli mají vnitrozemští pozorovatelé největší šanci na připojení. Ačkoliv je přibližně stejně velký jako břehouš černoocasý, působí přikrčeně díky kratším nohám a mohutnějšími tělu. Zobák je jasně zahnutý nahoru, avšak větší samičky ho mají delší a může se jevit rovnější, takže se podobají černoocasému. V zimě jsou ptáci nahoře šedí a dole bílí. Peří v horní části mají tmavé středy, což vytváří proužkovaný efekt, který kontrastuje s nenápadnějším vzhledem černoocasého. Nadoční kroužek je také delší, prodlužuje se dál za oko. Tento druh vykazuje významné rozdíly v letu. Svrchní strana ocasu má spletitou proužkovanou kresbu, zatímco bílý kostřec zasahuje v podobě trojúhelníkovitého klínu nahoru na hřbet ve vzoru podobném jako u kolihy malé. Horní křídlo je nenápadné, postrádá širokou bílou křídelní pásku, kterou vidíme u černoocasého. Spodní křídlo je bílé, ale má proměnlivé tmavé skvrny. Šat je v hnízdící sezóně pohlavně dimorfní, přičemž u menších samečků spodní část dociluje sytě rezavě červené barvy, tato sytá barva sahá od tváře dolů až k jícnu a bez proužkování černoocasého. Svrchní strana těla je černá se zlatavě kropenatým vzorem a zobák postupně celý tmavne. Samičky si zachovávají šat podobný zimnímu, chybí jim sytá červená samečků, i když spodní části mají nádech béžově broskvové barvy. Mláďata mají v horní části proužkovaný vzhled, pera jsou lemována stříbrem. Obvykle je kresba víc jednobarevná než u podobných, stejně starých břehoušů černoocasých, ale světlejší ptáci mají v dolní části meruňkové zbarvení, které je více patrné kolem krku a horní hrudi. Migrující ptáci jsou často tiší, ale ptáci pronesou i ostré ku-ku nebo ku; poplašné volání pak zní spíše jako kuwee-kuweekuwee.

brehousi a b   Břehouš černoocasý
Tito ptáci ve svatebním šatu ukazují varianty poddruhy islandica (vlevo) a limosa. První z nich má v průměru sytější, tmavší červenou barvu na hlavě a krku, která sahá až na boky. Ten druhý má v průměru světlejší oranžovou barvu, která je omezena na hlavu a krk (základní barva boků je bílá). Horní část také inklinuje více ke stejnoměrné našedlé barvě v druhém případě s menším kropenatým vzorem, i když pelichající islandica může také simulovat tento vzhled.
brehousi3    Břehouš rudý
Tento nádherný obrázek ukazuje změnu břehouše rudého na jaře. Sameček (vlevo) je dole nádherně cihlově červený dole s černým peřím nahoře lemovaným oranžovou (tento šat, který nosí do pozdního léta, působí stejnoměrněji tmavým dojmem). Světlý kořen zobáku se také zmenšuje, u některých ptáků (jako tady) vypadá stejnoměrně tmavý. Naproti tomu šat hnízdících samiček se zhruba podobá zimnímu šatu, i když obvykle vykazují několik náznaků barvy na bocích, břiše a horní části. Při porovnání s břehoušem černoocasým nahoře si všimněte kratších nohou a přikrčené struktury. 
brehous 5    Břehouš černoocasý
Tento nehnízdící břehouš černoocasý ukazuje stejnoměrnou šedou horní část, šedavé rozptýlené strany krku a čistě bílou spodní část – typický „nevýrazný“ šat předváděný v této sezóně. I když je přikrčený, elegance ptáka je i tak stále zřejmá. Všimněte si dlouhých nohou, rovného zobáku, i krk vypadá dlouhý. Světlá přední část nadočního proužku se zužuje za okem a kontrastuje s mírně tmavší uzdičkou. 
brehous6    Břehouš rudý
Tento obrázek výstižně ukazuje spletitější opeření nehnízdícího břehouše rudého. Peří horní části je šedé, ale vykazuje zřetelně černé středy, což vytváří proužkovaný dojem. Čárkované temeno vytváří dojem čepičky, tvář a krk jsou také lehce čárkované. Jemný vzor je také patrný na bocích a tmavé proužky spodní strany těla zasahují přes boky na svrchní stranu a dávají jméno tomuto druhu. Všimněte si také výrazně nahoru zahnutého zobáku a kratších nohou ve srovnání s výše uvedeným břehoušem černoocasým. 
brehous 8    Břehouš černoocasý
Pták má čerstvé peří, což ukazuje na mladého jedince. Horní část vykazuje tmavé peří se zlatými okraji, zatímco spodní část je broskvově oranžové barvy, která je nejjasnější na krku (neexistuje zde proužkování jako u dospělých). Čepička je tmavá, jemně skvrnitá, světlý nadoční proužek
nepřesahuje za oko. Nohy jsou dlouhé a zobák je poměrně rovný, směrem ke špičce jen mírně zahnutý nahoru. Všimněte si, že někteří mladiství nemají v této fázi plně vyvinutý zobák, který se může jevit podivně krátký. 
brehous9    Břehouš rudý
Tento mladistvý břehouš rudý je povrchně podobný černoocasému, který je uveden výše, ale je zřejmé, že má kratší nohy a zobák je výrazněji zahnutý nahoru. Kromě toho nadoční proužek sahá za oko a křídelní krovky mají odlišnou kresbu, která je světlá s tmavým pruhem, který se táhne
podél peří. Na tomto obrázku jsou také identifikovány dva diagnostické rysy: proužkování (není plně černé) na svrchní straně ocasu a bílý klín sahající na hřbet. 
brehous11    Břehouš černoocasý
Takový pohled na letícího břehouše černoocasého by neměl být žádným identifikačním rébusem. Černobílý vzor na křídle, široká bílá křídelní páska a černý ocas kontrastující s hranatě bílým kostřecem společně se zářivě bílou spodinou křídla jsou dostatečné k zařazení ptáka do úrovně druhu. Intenzivně červená hlava, krk a boky - plus datum a místo - znamená, že je rychle rozpoznatelný jako pták ve svatebním šatu a jedná se o poddruh islandica. 
brehous12   Břehouš rudý
Zde jsou pěkně zobrazeny tři diagnostické rysy břehouše rudého, konkrétně proužkovaný ocas a bílý kostřec prodloužený v podobě trojúhelníkovitého klínu na hřbet – vzor, který nevykazuji ani břehouš černoocasý ani břehouš aljašský – plus chybějící rozpoznatelná křídelní páska přes horní křídlo,
která by v letu působila jasným dojmem. Spodní křídlo je převážně tmavě s několika tmavými skvrnami; jejich rozsah se liší u jednotlivců. Teplé tóny šatu a navíc jeho celkový čerstvý stav. Podle věku se jedná o mladistvého.

 Zdroj: Birdwatch květen 2021

Naposledy změněno středa, 30 červen 2021 06:07
Více z této kategorie: Rybáci »

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte
Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

František Kopecký

František Kopecký

Petr Suvorov

Petr Suvorov

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

Renata Hasilová

Renata Hasilová

Michal Staněk

Michal Staněk

Richard Stehlík

Richard Stehlík

birdfoto birdwatching.cz legendy rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching soucek birdwatching
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo birdtelemetry birdwatching 2018 vebr foto birdwatching
    ak havlena birdwatching 2018      

TOP seznamy - celkem registrováno 95 uživatelů

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2021 WP Year List 2021 Poslední přírůstky
302 Jaroslav Vaněk 369 Vláďa Teplý 227 Jaroslav Vaněk 229 Jaroslav Vaněk 18.10.2021 Sýkořice vousatá Jaroslav Vaněk
290 Birdwatching.cz 340 Jaroslav Vaněk 226 Jirka Rohlena 226 Jirka Rohlena 18.10.2021 Kulík bledý Jaroslav Vaněk
276 Jirka Rohlena 324 Birdwatching.cz 208 Pavel Mezulián 208 Pavel Mezulián 18.10.2021 Kachnička mandarinská Jaroslav Vaněk
273 Vláďa Teplý 303 Jan Veber 178 Markéta Večeřová 194 Markéta Večeřová 17.10.2021 Strakapoud prostřední Luboš Klikar
267 Michal Staněk 286 Renata Hasilová 170 Michal Staněk 171 Michal Staněk 16.10.2021 Sýkora uhelníček Luboš Klikar
265 Pavel Mezulián 281 Jirka Rohlena 166 Birdwatching.cz 166 Birdwatching.cz 08.10.2021 Jespák obecný Markéta Večeřová
252 Renata Hasilová 281 Michal Staněk 156 Vratislav Ježek 156 Vratislav Ježek 03.10.2021 Kulík bledý Jirka Rohlena
246 Blancherose 265 Pavel Mezulián 150 Vláďa Teplý 150 Vláďa Teplý 03.10.2021 Káně bělochvostá Jirka Rohlena
219 Vladimír Toman 264 Ondřej Beneš 141 Luboš Klikar 150 Blancherose 03.10.2021 Labuť zpěvná Jirka Rohlena
206 Ondřej Beneš 247 Blancherose 137 Michal Hlaváč 142 Luboš Klikar 03.10.2021 Chocholouš obecný Jirka Rohlena
203 Vratislav Ježek 239 Martin Horyna 137 Blancherose 137 Michal Hlaváč 03.10.2021 Mandelík hajní Jirka Rohlena
202 Markéta Večeřová 230 Markéta Večeřová 136 Renata Hasilová 136 Renata Hasilová 01.10.2021 Jespák křivozobý Jaroslav Vaněk
200 Ilona Jurečková 220 Vratislav Ježek 96 Zdeněk Švajda 96 Zdeněk Švajda 01.10.2021 Polák malý Jaroslav Vaněk
200 Michal Hlaváč 219 Vladimír Toman 93 Jirka Sochor 93 Jirka Sochor 01.10.2021 Orel královský Jaroslav Vaněk
193 Martin Horyna 201 Michal Hlaváč 84 Jindřich 84 Jindřich 01.10.2021 Husice rezavá Jaroslav Vaněk
187 Miroslav Horák 200 Ilona Jurečková 75 Miroslav Horák 75 Miroslav Horák 01.10.2021 Kolpík bílý Jaroslav Vaněk
149 Jaromír Žebrák 189 Jiří Šantavý 74 Josef Trojan 74 Josef Trojan 01.10.2021 Volavka červená Jaroslav Vaněk
145 Jiří Šantavý 187 Miroslav Horák 01.10.2021 Vlha pestrá Jaroslav Vaněk
140 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 01.10.2021 Kormorán malý Jaroslav Vaněk
107 David Kuba 148 Martin Sochor 26.09.2021 Králíček ohnivý Pavel Mezulián
90 Radomír Zdarsa 140 Lukáš Novotný 26.09.2021 Pěvuška modrá Pavel Mezulián
87 Josef Trojan 108 David Kuba 24.09.2021 Bramborníček hnědý Pavel Mezulián
48 Lenka Marianna 90 Radomír Zdarsa 24.09.2021 Racek žlutonohý Pavel Mezulián
35 Iveta Doleželová 87 Josef Trojan 19.09.2021 Skorec vodní Markéta Večeřová
16 Tereza Froňková 49 Lenka Marianna 19.09.2021 Chocholouš obecný Markéta Večeřová
11 Lenka Hodačová 35 Iveta Doleželová 19.09.2021 Lejsek černohlavý Markéta Večeřová
1 Martin Vašíček 16 Tereza Froňková 19.09.2021 Volavka stříbřitá Markéta Večeřová
11 Lenka Hodačová 19.09.2021 Cvrčilka zelená Markéta Večeřová
6 Daniel Horálek 19.09.2021 Křepelka polní Markéta Večeřová
1 Pepa z Mrákova 19.09.2021 Slavík tmavý Markéta Večeřová