Rákosníci ČR

  • úterý, 31 kvě 2022 08:51

V současné době z rákosin na březích rybníků, ale také v bylinných porostech podél vodních toků, v suchých rákosinách s příměsí kopřiv, v pásech křovin i na okrajích řepkových a obilních polí můžeme slyšet neúnavný zpěv našich 4 druhů rákosníků. Občas se objeví i vzácnější, kteří jen migrují a nehnízdí u nás, například rákosník tamaryškový nebo rákosník pokřovní.

Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 0,00 - 1,40
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 1,40 - 3,12
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 3,13 - 5,49
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus), 5,50 - 7,39
Rákosník tamaryškový (Acrocephalus melanopogon), 7,40 - 8,33
Rákosník pokřovní (Acrocephalus dumetorum) 8,34 - 9,55

Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) je výlučně tažným druhem. Zimuje v jihovýchodní a jižní Africe. Velikostí i zbarvením se velmi podobá Rákosníku obecnému (Acrocephalus scirpaceus). Nejspolehlivějším určovacím znakem je zpěv, který přednáší vsedě, velmi často skrytý v husté vegetaci. Ze všech našich rákosníků je Rákosník zpěvný nejméně vázán na mokřiny. Hnízdí v hustých bylinných porostech podél vodních toků, v suchých rákosinách s příměsí kopřiv, v ruderálech na skládkách a výsypkách, v pásech křovin i na okrajích řepkových a obilních polí. Hnízdo staví hlavně samice, vplétá je mezi svislé stonky rostlin nebo větviček keřů vždy do 1m nad suchou zemí. Na 3-5 vejcích se střídají oba partneři, s krmením potomků samec samičce pomáhá. Po vyvedení mláďat z hnízda si rodiče mláďata rozdělí mezi sebou a pár se rozpadá. V době hnízdění se živí hlavně hmyzem a jeho larvami, na podzim přibývají i různé plody např. bez černý, krušina, dřín, rybíz.

Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) je tažným druhem odlétajícím převážně přes západní Středomoří až do subsaharské Afriky. Je velmi podobný Rákosníku zpěvnému (Acrocephalus palustris), rozlišovacím znakem je zpěv a hnízdní biotop, kterým jsou rákosinové porosty kolem rybníků. Hnízdo staví jen samice zpravidla do 1m nad vodou. Hlavním stavebním materiálem jsou části loňských rákosových květenství. 3 až 5 vajec zahřívají střídavě oba rodiče 12-13 dní. Některé páry zahnízdí ještě podruhé. Živí se výhradně živočišnou potravou a to hlavně hmyzem a jeho larvami, které loví hlavně v rákosinách, ale také i v křovinách a na stromech.

Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) je typický tím, že při zpěvu často vzlétá vzhůru a pak se snáší s roztaženými křídly a rozevřeným ocasem šikmo zpět. To žádný jiný náš rákosník nedělá (výjimkou je v Evropě nejvzácnější rákosník ostřicový). Zimuje v tropické a jižní Africe, zpět se vrací v druhé polovině dubna až začátkem května. K hnízdění vyhledává okraje rybníků s rákosinami a hustým spodním patrem, zvláště ostřicemi a kopřivami, hustě zarostlé kanály a strouhy. Živí se převážně hmyzem a jeho vývojovými stádii, také pavoukovci a drobnými plži. V mimohnízdní době se živí i malými bobulemi (bez, maliny).

Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) je největší z našich rákosníků, dosahuje velikosti špačka. Dnes již bohužel není tak běžný jako dřív. Žije ve vysokých a v hustých rozsáhlejších porostech rákosu při březích rybníků. Často zpívá z vrcholku rákosu s široce rozevřeným zobákem, načepýřeným peřím na temeni, polosvěšenými křídly. Hnízdo v květnu a červnu splétá jen samice tak, že kousky rákosových listů postupně obtáčí a svazuje dohromady několik rákosových stébel, takže to vypadá, jako by stébla přímo prorůstala stěnami hnízda. Materiál je sbírán mokrý z vody nebo je namáčen. Hotové suché hnízdo je velmi pevné a odolá i silnému větru. Vždy visí nad vodní hladinou, nejčastěji ve výšce 25-75 cm, jeho stavba trvá zpravidla 5 dní. Na 4 až 5 vejcích sedí střídavě oba rodiče. Do rovníkové a jižní Afriky se ptáci vydávají v srpnu až září.

Rákosník tamaryškový (Acrocephalus melanopogon) se velmi zřídka objevuje na tahu v České republice. Nejsevernější hnízdiště tohoto rákosníka je na Slovensku ve Gbelcích.

Rákosník pokřovní (Acrocephalus dumetorum) byl poprvé pozorován v České republice 19. června 2014 u Bukovského rybníka nedaleko Těchařovic. Další pozorování je z června 2020 u Olomouce.

Naposledy změněno pátek, 17 únor 2023 09:00
Více z této kategorie: « Rybáci ČR Lejsci ČR »

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte
Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

birdfoto birdwatching.cz legendy rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching soucek birdwatching
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo birdtelemetry birdwatching 2018 vebr foto birdwatching
    ak havlena birdwatching 2018      

TOP seznamy - celkem registrováno 95 uživatelů

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2023 WP Year List 2023 Poslední přírůstky
305 Jaroslav Vaněk 381 Zdeněk Souček 234 Jaroslav Vaněk 234 Jaroslav Vaněk 22.11.2023 Turpan černý Jirka Rohlena
299 Birdwatching.cz 369 Vláďa Teplý 227 Jirka Rohlena 227 Jirka Rohlena 17.11.2023 Linduška skalní Jirka Rohlena
296 Zdeněk Souček 345 Jaroslav Vaněk 186 Michal Staněk 192 Zdeněk Souček 14.11.2023 Žluna šedá Vratislav Ježek
288 Jirka Rohlena 333 Birdwatching.cz 178 Zdeněk Souček 186 Michal Staněk 25.10.2023 Sluka lesní Vratislav Ježek
273 Vláďa Teplý 316 Jirka Rohlena 171 Birdwatching.cz 171 Birdwatching.cz 22.10.2023 Hvízdák eurasijský Zdeněk Švajda
273 Pavel Mezulián 304 Jan Veber 133 Vratislav Ježek 142 Vratislav Ježek 22.10.2023 Ostříž lesní Zdeněk Švajda
272 Michal Staněk 302 Michal Staněk 101 Renata Hasilová 102 Renata Hasilová 22.10.2023 Jestřáb lesní Zdeněk Švajda
256 Renata Hasilová 288 Renata Hasilová 101 Zdeněk Švajda 101 Zdeněk Švajda 22.10.2023 Moták lužní Zdeněk Švajda
247 Blancherose 273 Pavel Mezulián 96 Miroslav Horák 96 Miroslav Horák 22.10.2023 Linduška horská Jirka Rohlena
235 Patrik 269 Martin Horyna 72 Josef Trojan 73 Josef Trojan 22.10.2023 Potáplice severní Jirka Rohlena
219 Vladimír Toman 264 Ondřej Beneš 21.10.2023 Dřemlík tundrový Zdeněk Souček
213 Martin Horyna 248 Blancherose 15.10.2023 Bramborníček hnědý Zdeněk Švajda
206 Ondřej Beneš 240 Vratislav Ježek 15.10.2023 Moták pilich Zdeněk Švajda
205 Michal Hlaváč 235 Patrik 15.10.2023 Polák velký Zdeněk Švajda
203 Vratislav Ježek 230 Markéta Večeřová 12.10.2023 Jespák skvrnitý Jirka Rohlena
202 Markéta Večeřová 219 Vladimír Toman 12.10.2023 Kulík bledý Jirka Rohlena
200 Ilona Jurečková 206 Michal Hlaváč 03.10.2023 Kormorán malý Jirka Rohlena
188 Miroslav Horák 200 Ilona Jurečková 03.10.2023 Strakapoud jižní Jirka Rohlena
149 Jaromír Žebrák 189 Jiří Šantavý 03.10.2023 Ústřičník velký Jirka Rohlena
145 Jiří Šantavý 188 Miroslav Horák 03.10.2023 Sokol stěhovavý Jirka Rohlena
140 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 03.10.2023 Dřemlík tundrový Jirka Rohlena
115 Josef Trojan 148 Martin Sochor 21.09.2023 Křepelka polní Jaroslav Vaněk
107 David Kuba 140 Lukáš Novotný 21.09.2023 Jespák rezavý Jaroslav Vaněk
90 Radomír Zdarsa 120 Josef Trojan 21.09.2023 Orel křiklavý Jaroslav Vaněk
48 Lenka Marianna 108 David Kuba 21.09.2023 Rákosník zpěvný Jaroslav Vaněk
37 Jirka Sochor 90 Radomír Zdarsa 21.09.2023 Kamenáček pestrý Jaroslav Vaněk
35 Iveta Doleželová 49 Lenka Marianna 21.09.2023 Polák malý Jaroslav Vaněk
16 Tereza Froňková 37 Jirka Sochor 21.09.2023 Hýl rudý Jaroslav Vaněk
11 Lenka Hodačová 35 Iveta Doleželová 21.09.2023 Kulík bledý Jaroslav Vaněk
1 Martin Vašíček 16 Tereza Froňková 21.09.2023 Moták stepní Jaroslav Vaněk