Rákosníci ČR

  • úterý, 31 kvě 2022 08:51

V současné době z rákosin na březích rybníků, ale také v bylinných porostech podél vodních toků, v suchých rákosinách s příměsí kopřiv, v pásech křovin i na okrajích řepkových a obilních polí můžeme slyšet neúnavný zpěv našich 4 druhů rákosníků. Občas se objeví i vzácnější, kteří jen migrují a nehnízdí u nás, například rákosník tamaryškový nebo rákosník pokřovní.

Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 0,00 - 1,40
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 1,40 - 3,12
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 3,13 - 5,49
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus), 5,50 - 7,39
Rákosník tamaryškový (Acrocephalus melanopogon), 7,40 - 8,33
Rákosník pokřovní (Acrocephalus dumetorum) 8,34 - 9,55

Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) je výlučně tažným druhem. Zimuje v jihovýchodní a jižní Africe. Velikostí i zbarvením se velmi podobá Rákosníku obecnému (Acrocephalus scirpaceus). Nejspolehlivějším určovacím znakem je zpěv, který přednáší vsedě, velmi často skrytý v husté vegetaci. Ze všech našich rákosníků je Rákosník zpěvný nejméně vázán na mokřiny. Hnízdí v hustých bylinných porostech podél vodních toků, v suchých rákosinách s příměsí kopřiv, v ruderálech na skládkách a výsypkách, v pásech křovin i na okrajích řepkových a obilních polí. Hnízdo staví hlavně samice, vplétá je mezi svislé stonky rostlin nebo větviček keřů vždy do 1m nad suchou zemí. Na 3-5 vejcích se střídají oba partneři, s krmením potomků samec samičce pomáhá. Po vyvedení mláďat z hnízda si rodiče mláďata rozdělí mezi sebou a pár se rozpadá. V době hnízdění se živí hlavně hmyzem a jeho larvami, na podzim přibývají i různé plody např. bez černý, krušina, dřín, rybíz.

Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) je tažným druhem odlétajícím převážně přes západní Středomoří až do subsaharské Afriky. Je velmi podobný Rákosníku zpěvnému (Acrocephalus palustris), rozlišovacím znakem je zpěv a hnízdní biotop, kterým jsou rákosinové porosty kolem rybníků. Hnízdo staví jen samice zpravidla do 1m nad vodou. Hlavním stavebním materiálem jsou části loňských rákosových květenství. 3 až 5 vajec zahřívají střídavě oba rodiče 12-13 dní. Některé páry zahnízdí ještě podruhé. Živí se výhradně živočišnou potravou a to hlavně hmyzem a jeho larvami, které loví hlavně v rákosinách, ale také i v křovinách a na stromech.

Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) je typický tím, že při zpěvu často vzlétá vzhůru a pak se snáší s roztaženými křídly a rozevřeným ocasem šikmo zpět. To žádný jiný náš rákosník nedělá (výjimkou je v Evropě nejvzácnější rákosník ostřicový). Zimuje v tropické a jižní Africe, zpět se vrací v druhé polovině dubna až začátkem května. K hnízdění vyhledává okraje rybníků s rákosinami a hustým spodním patrem, zvláště ostřicemi a kopřivami, hustě zarostlé kanály a strouhy. Živí se převážně hmyzem a jeho vývojovými stádii, také pavoukovci a drobnými plži. V mimohnízdní době se živí i malými bobulemi (bez, maliny).

Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) je největší z našich rákosníků, dosahuje velikosti špačka. Dnes již bohužel není tak běžný jako dřív. Žije ve vysokých a v hustých rozsáhlejších porostech rákosu při březích rybníků. Často zpívá z vrcholku rákosu s široce rozevřeným zobákem, načepýřeným peřím na temeni, polosvěšenými křídly. Hnízdo v květnu a červnu splétá jen samice tak, že kousky rákosových listů postupně obtáčí a svazuje dohromady několik rákosových stébel, takže to vypadá, jako by stébla přímo prorůstala stěnami hnízda. Materiál je sbírán mokrý z vody nebo je namáčen. Hotové suché hnízdo je velmi pevné a odolá i silnému větru. Vždy visí nad vodní hladinou, nejčastěji ve výšce 25-75 cm, jeho stavba trvá zpravidla 5 dní. Na 4 až 5 vejcích sedí střídavě oba rodiče. Do rovníkové a jižní Afriky se ptáci vydávají v srpnu až září.

Rákosník tamaryškový (Acrocephalus melanopogon) se velmi zřídka objevuje na tahu v České republice. Nejsevernější hnízdiště tohoto rákosníka je na Slovensku ve Gbelcích.

Rákosník pokřovní (Acrocephalus dumetorum) byl poprvé pozorován v České republice 19. června 2014 u Bukovského rybníka nedaleko Těchařovic. Další pozorování je z června 2020 u Olomouce.

Naposledy změněno pátek, 17 únor 2023 09:00
Více z této kategorie: « Rybáci ČR Lejsci ČR »

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte
Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

birdfoto birdwatching.cz legendy rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching soucek birdwatching
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo birdtelemetry birdwatching 2018 vebr foto birdwatching
    ak havlena birdwatching 2018      

TOP seznamy - celkem registrováno 95 uživatelů

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2024 WP Year List 2024 Poslední přírůstky
305 Jaroslav Vaněk 381 Zdeněk Souček 101 Renata Hasilová 114 Renata Hasilová 14.04.2024 Cvrčilka zelená Renata Hasilová
297 Birdwatching.cz 369 Vláďa Teplý 96 Vratislav Ježek 96 Vratislav Ježek 14.04.2024 Slavík obecný Renata Hasilová
296 Zdeněk Souček 345 Jaroslav Vaněk 77 Birdwatching.cz 87 Miroslav Horák 14.04.2024 Kukačka obecná Renata Hasilová
288 Jirka Rohlena 333 Birdwatching.cz 69 Miroslav Horák 77 Birdwatching.cz 14.04.2024 Zvonohlík zahradní Renata Hasilová
273 Vláďa Teplý 316 Jirka Rohlena 29 Zdeněk Švajda 29 Zdeněk Švajda 14.04.2024 Bekasina otavní Renata Hasilová
273 Pavel Mezulián 304 Jan Veber 14.04.2024 Rákosník proužkovaný Renata Hasilová
272 Michal Staněk 302 Michal Staněk 14.04.2024 Bělořit šedý Miroslav Horák
257 Renata Hasilová 290 Renata Hasilová 13.04.2024 Strakapoud prostřední Vratislav Ježek
247 Blancherose 273 Pavel Mezulián 13.04.2024 Zvonohlík zahradní Vratislav Ježek
235 Patrik 270 Martin Horyna 13.04.2024 Budníček větší Vratislav Ježek
227 Vratislav Ježek 264 Ondřej Beneš 13.04.2024 Pěnice černohlavá Vratislav Ježek
219 Vladimír Toman 248 Blancherose 13.04.2024 Rehek zahradní Vratislav Ježek
217 Martin Horyna 240 Vratislav Ježek 12.04.2024 Pěnice černohlavá Miroslav Horák
206 Ondřej Beneš 235 Patrik 12.04.2024 Bramborníček černohlavý Miroslav Horák
205 Michal Hlaváč 230 Markéta Večeřová 12.04.2024 Linduška lesní Miroslav Horák
202 Markéta Večeřová 219 Vladimír Toman 09.04.2024 Pěnice pokřovní Vratislav Ježek
200 Ilona Jurečková 206 Michal Hlaváč 09.04.2024 Pěnice černohlavá Renata Hasilová
188 Miroslav Horák 200 Ilona Jurečková 07.04.2024 Jeřáb popelavý Renata Hasilová
149 Jaromír Žebrák 189 Jiří Šantavý 07.04.2024 Moták pochop Renata Hasilová
145 Jiří Šantavý 189 Miroslav Horák 07.04.2024 Ťuhýk obecný Renata Hasilová
140 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 07.04.2024 Kvakoš noční Renata Hasilová
115 Josef Trojan 148 Martin Sochor 07.04.2024 Krutihlav obecný Renata Hasilová
107 David Kuba 140 Lukáš Novotný 07.04.2024 Dudek chocholatý Renata Hasilová
90 Radomír Zdarsa 120 Josef Trojan 07.04.2024 Strnad luční Vratislav Ježek
48 Lenka Marianna 108 David Kuba 07.04.2024 Moták pochop Vratislav Ježek
37 Jirka Sochor 90 Radomír Zdarsa 03.04.2024 Strnad luční Miroslav Horák
35 Iveta Doleželová 49 Lenka Marianna 03.04.2024 Brkoslav severní Vratislav Ježek
16 Tereza Froňková 37 Jirka Sochor 01.04.2024 Vlaštovka obecná Vratislav Ježek
11 Lenka Hodačová 35 Iveta Doleželová 01.04.2024 Čáp bílý Vratislav Ježek
1 Martin Vašíček 16 Tereza Froňková 01.04.2024 Čáp černý Renata Hasilová