Volavky ČR

  • čtvrtek, 03 srpen 2023 07:30

Nejběžnějším druhem volavky u nás je volavka popelavá, v některých lokalitách ji početně může také konkurovat volavka bílá. Další druhy pozorovat v naší přírodě už není tak snadné. Velmi plachá a snadno splývající s prostředím je volavka červená, dál můžeme s trochou štěstí pozorovat i drobné volavky stříbřitou, rusohlavou a vlasatou.
- Volavka bílá (Ardea alba) tvarem těla i velikostí je podobná volavce popelavé, je ale čistě bíle zbarvena. Zobák je v době hnízdění černý se žlutým kořenem, mimo hnízdní dobu celý žlutý. Ve svatebním šatu má na hřbetě a po stranách těla velmi prodloužené peří přesahující ocas. Je potulným druhem a migrantem na krátké vzdálenosti, v posledních letech u nás stále častěji přezimuje, dokonce už bylo potvrzené i hnízdění na jižní Moravě. Pokud se týká potravy, loví především ryby a že je úspěšná, je vidět i ve videu. Ale také je schopna na polích lovit drobné hlodavce, kobylky, sarančata a jiné bezobratlé, příležitostně i obojživelníky a plazy.
- Volavka vlasatá (Ardeola ralloides) je malý druh volavky, který se výjimečně objevuje i v České republice. Začátkem dvacátého století se její početnost v Evropě velmi snížila, protože ptáci byli pronásledovaní a loveni kvůli jejich ozdobným perům. V posledních desetiletích jsou tyto volavky chráněné a jejich stavy se zvyšují a dokonce jsou obsazovaná nová hnízdiště. Potravu volavky vlasaté tvoří hlavně suchozemský i vodní hmyz a jeho larvy, drobné rybky a obojživelníci.
- Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) je malá bílá volavka s černým zobákem, černýma nohama a žlutými prsty. Je výrazně menší než Volavka bílá (Ardea alba). Žije v jižní Evropě, jižní Asii, severní Austrálii a velké části Afriky. V poslední době se její areál rozšířil i do střední Evropy. V České republice hnízdí několik párů, například v Lednickém parku.
- Volavka červená (Ardea purpurea) u nás hnízdí jen ojediněle. Evropské volavky jsou tažné, mladí ptáci mizí z hnízdišť už v srpnu, dospělí ptáci až v září. Někteří ptáci přezimují v jižní Evropě, ale většina odlétá až do západní a východní Afriky. Objevit tento druh v rákosí je skoro nemožné, proto mám záběry pouze letící volavky.
- Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) se z původního území v tropické Africe rozšířila i na další kontinenty. Její počty se neustále zvyšují. U nás začala hnízdit v jižních Čechách. Není tak vázaná na vodu, využívá suché oblasti pastvin. Často loví ve skupinách hmyz mezi pasoucím se dobytkem, jak je vidět i ve videu.
- Volavka popelavá (Ardea cinerea) je u nás převážně tažná. Odlétá už od července většinou do Středomoří, menší část populace, hlavně mladých, letí až do západní Afriky. Mnohé volavky ale zimují i u nás. Vracejí se ze zimovišť v únoru a začátkem března. Jejich potrava je výhradně živočišná, tvoří ji hlavně ryby, ale na polích a v travních porostech často loví hraboše. V potravě se také objevují i obojživelníci, plazi, měkkýši a hmyz.

00:00 Volavka bílá - Great egret
01:40 Volavka vlasatá - Squacco heron
02:34 Volavka stříbřitá - Little egret
03:52 Volavka červená - Purple heron
04:32 Volavka rusohlavá - Cattle egret
05:54 Volavka popelavá - Grey heron

Naposledy změněno pátek, 04 srpen 2023 07:25

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte
Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

birdfoto birdwatching.cz legendy rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching soucek birdwatching
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo birdtelemetry birdwatching 2018 vebr foto birdwatching
    ak havlena birdwatching 2018      

TOP seznamy - celkem registrováno 95 uživatelů

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2024 WP Year List 2024 Poslední přírůstky
305 Jaroslav Vaněk 381 Zdeněk Souček 101 Renata Hasilová 114 Renata Hasilová 14.04.2024 Kukačka obecná Renata Hasilová
297 Birdwatching.cz 369 Vláďa Teplý 96 Vratislav Ježek 96 Vratislav Ježek 14.04.2024 Zvonohlík zahradní Renata Hasilová
296 Zdeněk Souček 345 Jaroslav Vaněk 77 Birdwatching.cz 87 Miroslav Horák 14.04.2024 Bekasina otavní Renata Hasilová
288 Jirka Rohlena 333 Birdwatching.cz 69 Miroslav Horák 77 Birdwatching.cz 14.04.2024 Rákosník proužkovaný Renata Hasilová
273 Vláďa Teplý 316 Jirka Rohlena 29 Zdeněk Švajda 29 Zdeněk Švajda 14.04.2024 Cvrčilka zelená Renata Hasilová
273 Pavel Mezulián 304 Jan Veber 14.04.2024 Slavík obecný Renata Hasilová
272 Michal Staněk 302 Michal Staněk 14.04.2024 Bělořit šedý Miroslav Horák
257 Renata Hasilová 290 Renata Hasilová 13.04.2024 Budníček větší Vratislav Ježek
247 Blancherose 273 Pavel Mezulián 13.04.2024 Pěnice černohlavá Vratislav Ježek
235 Patrik 270 Martin Horyna 13.04.2024 Rehek zahradní Vratislav Ježek
227 Vratislav Ježek 264 Ondřej Beneš 13.04.2024 Strakapoud prostřední Vratislav Ježek
219 Vladimír Toman 248 Blancherose 13.04.2024 Zvonohlík zahradní Vratislav Ježek
217 Martin Horyna 240 Vratislav Ježek 12.04.2024 Pěnice černohlavá Miroslav Horák
206 Ondřej Beneš 235 Patrik 12.04.2024 Bramborníček černohlavý Miroslav Horák
205 Michal Hlaváč 230 Markéta Večeřová 12.04.2024 Linduška lesní Miroslav Horák
202 Markéta Večeřová 219 Vladimír Toman 09.04.2024 Pěnice pokřovní Vratislav Ježek
200 Ilona Jurečková 206 Michal Hlaváč 09.04.2024 Pěnice černohlavá Renata Hasilová
188 Miroslav Horák 200 Ilona Jurečková 07.04.2024 Ťuhýk obecný Renata Hasilová
149 Jaromír Žebrák 189 Jiří Šantavý 07.04.2024 Kvakoš noční Renata Hasilová
145 Jiří Šantavý 189 Miroslav Horák 07.04.2024 Krutihlav obecný Renata Hasilová
140 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 07.04.2024 Dudek chocholatý Renata Hasilová
115 Josef Trojan 148 Martin Sochor 07.04.2024 Jeřáb popelavý Renata Hasilová
107 David Kuba 140 Lukáš Novotný 07.04.2024 Moták pochop Renata Hasilová
90 Radomír Zdarsa 120 Josef Trojan 07.04.2024 Strnad luční Vratislav Ježek
48 Lenka Marianna 108 David Kuba 07.04.2024 Moták pochop Vratislav Ježek
37 Jirka Sochor 90 Radomír Zdarsa 03.04.2024 Strnad luční Miroslav Horák
35 Iveta Doleželová 49 Lenka Marianna 03.04.2024 Brkoslav severní Vratislav Ježek
16 Tereza Froňková 37 Jirka Sochor 01.04.2024 Vlaštovka obecná Vratislav Ježek
11 Lenka Hodačová 35 Iveta Doleželová 01.04.2024 Čáp bílý Vratislav Ježek
1 Martin Vašíček 16 Tereza Froňková 01.04.2024 Ústřičník velký Renata Hasilová