Volavky ČR

  • čtvrtek, 03 srpen 2023 07:30

Nejběžnějším druhem volavky u nás je volavka popelavá, v některých lokalitách ji početně může také konkurovat volavka bílá. Další druhy pozorovat v naší přírodě už není tak snadné. Velmi plachá a snadno splývající s prostředím je volavka červená, dál můžeme s trochou štěstí pozorovat i drobné volavky stříbřitou, rusohlavou a vlasatou.
- Volavka bílá (Ardea alba) tvarem těla i velikostí je podobná volavce popelavé, je ale čistě bíle zbarvena. Zobák je v době hnízdění černý se žlutým kořenem, mimo hnízdní dobu celý žlutý. Ve svatebním šatu má na hřbetě a po stranách těla velmi prodloužené peří přesahující ocas. Je potulným druhem a migrantem na krátké vzdálenosti, v posledních letech u nás stále častěji přezimuje, dokonce už bylo potvrzené i hnízdění na jižní Moravě. Pokud se týká potravy, loví především ryby a že je úspěšná, je vidět i ve videu. Ale také je schopna na polích lovit drobné hlodavce, kobylky, sarančata a jiné bezobratlé, příležitostně i obojživelníky a plazy.
- Volavka vlasatá (Ardeola ralloides) je malý druh volavky, který se výjimečně objevuje i v České republice. Začátkem dvacátého století se její početnost v Evropě velmi snížila, protože ptáci byli pronásledovaní a loveni kvůli jejich ozdobným perům. V posledních desetiletích jsou tyto volavky chráněné a jejich stavy se zvyšují a dokonce jsou obsazovaná nová hnízdiště. Potravu volavky vlasaté tvoří hlavně suchozemský i vodní hmyz a jeho larvy, drobné rybky a obojživelníci.
- Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) je malá bílá volavka s černým zobákem, černýma nohama a žlutými prsty. Je výrazně menší než Volavka bílá (Ardea alba). Žije v jižní Evropě, jižní Asii, severní Austrálii a velké části Afriky. V poslední době se její areál rozšířil i do střední Evropy. V České republice hnízdí několik párů, například v Lednickém parku.
- Volavka červená (Ardea purpurea) u nás hnízdí jen ojediněle. Evropské volavky jsou tažné, mladí ptáci mizí z hnízdišť už v srpnu, dospělí ptáci až v září. Někteří ptáci přezimují v jižní Evropě, ale většina odlétá až do západní a východní Afriky. Objevit tento druh v rákosí je skoro nemožné, proto mám záběry pouze letící volavky.
- Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) se z původního území v tropické Africe rozšířila i na další kontinenty. Její počty se neustále zvyšují. U nás začala hnízdit v jižních Čechách. Není tak vázaná na vodu, využívá suché oblasti pastvin. Často loví ve skupinách hmyz mezi pasoucím se dobytkem, jak je vidět i ve videu.
- Volavka popelavá (Ardea cinerea) je u nás převážně tažná. Odlétá už od července většinou do Středomoří, menší část populace, hlavně mladých, letí až do západní Afriky. Mnohé volavky ale zimují i u nás. Vracejí se ze zimovišť v únoru a začátkem března. Jejich potrava je výhradně živočišná, tvoří ji hlavně ryby, ale na polích a v travních porostech často loví hraboše. V potravě se také objevují i obojživelníci, plazi, měkkýši a hmyz.

00:00 Volavka bílá - Great egret
01:40 Volavka vlasatá - Squacco heron
02:34 Volavka stříbřitá - Little egret
03:52 Volavka červená - Purple heron
04:32 Volavka rusohlavá - Cattle egret
05:54 Volavka popelavá - Grey heron

Naposledy změněno pátek, 04 srpen 2023 07:25

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte
Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

birdfoto birdwatching.cz legendy rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching soucek birdwatching
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo birdtelemetry birdwatching 2018 vebr foto birdwatching
    ak havlena birdwatching 2018      

TOP seznamy - celkem registrováno 95 uživatelů

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2024 WP Year List 2024 Poslední přírůstky
305 Jaroslav Vaněk 381 Zdeněk Souček 118 Renata Hasilová 131 Renata Hasilová 07.07.2024 Žluva hajní Vratislav Ježek
297 Birdwatching.cz 369 Vláďa Teplý 114 Birdwatching.cz 114 Birdwatching.cz 07.07.2024 Sedmihlásek hajní Vratislav Ježek
296 Zdeněk Souček 345 Jaroslav Vaněk 114 Vratislav Ježek 114 Vratislav Ježek 13.06.2024 Lejsek šedý Vratislav Ježek
288 Jirka Rohlena 333 Birdwatching.cz 97 Miroslav Horák 112 Miroslav Horák 13.06.2024 Ledňáček říční Vratislav Ježek
273 Vláďa Teplý 316 Jirka Rohlena 70 Zdeněk Švajda 70 Zdeněk Švajda 30.05.2024 Rorýs obecný Miroslav Horák
273 Pavel Mezulián 304 Jan Veber 30.05.2024 Ťuhýk obecný Miroslav Horák
272 Michal Staněk 302 Michal Staněk 30.05.2024 Lejsek bělokrký Miroslav Horák
257 Renata Hasilová 290 Renata Hasilová 30.05.2024 Sedmihlásek hajní Miroslav Horák
247 Blancherose 273 Pavel Mezulián 30.05.2024 Břehule říční Miroslav Horák
235 Patrik 270 Martin Horyna 28.05.2024 Rákosník zpěvný Vratislav Ježek
227 Vratislav Ježek 264 Ondřej Beneš 17.05.2024 Pěnice slavíková Zdeněk Švajda
219 Vladimír Toman 248 Blancherose 17.05.2024 Pěnice hnědokřídlá Zdeněk Švajda
217 Martin Horyna 240 Vratislav Ježek 17.05.2024 Pěvuška modrá Zdeněk Švajda
206 Ondřej Beneš 235 Patrik 12.05.2024 Bělořit šedý Vratislav Ježek
205 Michal Hlaváč 230 Markéta Večeřová 09.05.2024 Jiřička obecná Miroslav Horák
202 Markéta Večeřová 219 Vladimír Toman 09.05.2024 Šoupálek krátkoprstý Miroslav Horák
200 Ilona Jurečková 206 Michal Hlaváč 09.05.2024 Pěnice slavíková Miroslav Horák
188 Miroslav Horák 200 Ilona Jurečková 09.05.2024 Slavík obecný Miroslav Horák
149 Jaromír Žebrák 189 Jiří Šantavý 08.05.2024 Holub skalní/domácí Renata Hasilová
145 Jiří Šantavý 189 Miroslav Horák 08.05.2024 Volavka stříbřitá Renata Hasilová
140 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 08.05.2024 Rákosník velký Renata Hasilová
115 Josef Trojan 148 Martin Sochor 08.05.2024 Rybák obecný Renata Hasilová
107 David Kuba 140 Lukáš Novotný 08.05.2024 Polák malý Renata Hasilová
90 Radomír Zdarsa 120 Josef Trojan 08.05.2024 Slavík modráček Renata Hasilová
48 Lenka Marianna 108 David Kuba 08.05.2024 Vodouš tmavý Renata Hasilová
37 Jirka Sochor 90 Radomír Zdarsa 08.05.2024 Vlha pestrá Renata Hasilová
35 Iveta Doleželová 49 Lenka Marianna 08.05.2024 Tenkozobec opačný Renata Hasilová
16 Tereza Froňková 37 Jirka Sochor 08.05.2024 Rorýs obecný Renata Hasilová
11 Lenka Hodačová 35 Iveta Doleželová 08.05.2024 Slípka zelenonohá Renata Hasilová
1 Martin Vašíček 16 Tereza Froňková 07.05.2024 Slavík modráček Miroslav Horák