Volavky ČR

  • čtvrtek, 03 srpen 2023 07:30

Nejběžnějším druhem volavky u nás je volavka popelavá, v některých lokalitách ji početně může také konkurovat volavka bílá. Další druhy pozorovat v naší přírodě už není tak snadné. Velmi plachá a snadno splývající s prostředím je volavka červená, dál můžeme s trochou štěstí pozorovat i drobné volavky stříbřitou, rusohlavou a vlasatou.
- Volavka bílá (Ardea alba) tvarem těla i velikostí je podobná volavce popelavé, je ale čistě bíle zbarvena. Zobák je v době hnízdění černý se žlutým kořenem, mimo hnízdní dobu celý žlutý. Ve svatebním šatu má na hřbetě a po stranách těla velmi prodloužené peří přesahující ocas. Je potulným druhem a migrantem na krátké vzdálenosti, v posledních letech u nás stále častěji přezimuje, dokonce už bylo potvrzené i hnízdění na jižní Moravě. Pokud se týká potravy, loví především ryby a že je úspěšná, je vidět i ve videu. Ale také je schopna na polích lovit drobné hlodavce, kobylky, sarančata a jiné bezobratlé, příležitostně i obojživelníky a plazy.
- Volavka vlasatá (Ardeola ralloides) je malý druh volavky, který se výjimečně objevuje i v České republice. Začátkem dvacátého století se její početnost v Evropě velmi snížila, protože ptáci byli pronásledovaní a loveni kvůli jejich ozdobným perům. V posledních desetiletích jsou tyto volavky chráněné a jejich stavy se zvyšují a dokonce jsou obsazovaná nová hnízdiště. Potravu volavky vlasaté tvoří hlavně suchozemský i vodní hmyz a jeho larvy, drobné rybky a obojživelníci.
- Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) je malá bílá volavka s černým zobákem, černýma nohama a žlutými prsty. Je výrazně menší než Volavka bílá (Ardea alba). Žije v jižní Evropě, jižní Asii, severní Austrálii a velké části Afriky. V poslední době se její areál rozšířil i do střední Evropy. V České republice hnízdí několik párů, například v Lednickém parku.
- Volavka červená (Ardea purpurea) u nás hnízdí jen ojediněle. Evropské volavky jsou tažné, mladí ptáci mizí z hnízdišť už v srpnu, dospělí ptáci až v září. Někteří ptáci přezimují v jižní Evropě, ale většina odlétá až do západní a východní Afriky. Objevit tento druh v rákosí je skoro nemožné, proto mám záběry pouze letící volavky.
- Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) se z původního území v tropické Africe rozšířila i na další kontinenty. Její počty se neustále zvyšují. U nás začala hnízdit v jižních Čechách. Není tak vázaná na vodu, využívá suché oblasti pastvin. Často loví ve skupinách hmyz mezi pasoucím se dobytkem, jak je vidět i ve videu.
- Volavka popelavá (Ardea cinerea) je u nás převážně tažná. Odlétá už od července většinou do Středomoří, menší část populace, hlavně mladých, letí až do západní Afriky. Mnohé volavky ale zimují i u nás. Vracejí se ze zimovišť v únoru a začátkem března. Jejich potrava je výhradně živočišná, tvoří ji hlavně ryby, ale na polích a v travních porostech často loví hraboše. V potravě se také objevují i obojživelníci, plazi, měkkýši a hmyz.

00:00 Volavka bílá - Great egret
01:40 Volavka vlasatá - Squacco heron
02:34 Volavka stříbřitá - Little egret
03:52 Volavka červená - Purple heron
04:32 Volavka rusohlavá - Cattle egret
05:54 Volavka popelavá - Grey heron

Naposledy změněno pátek, 04 srpen 2023 07:25

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte
Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

birdfoto birdwatching.cz legendy rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching soucek birdwatching
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo birdtelemetry birdwatching 2018 vebr foto birdwatching
    ak havlena birdwatching 2018      

TOP seznamy - celkem registrováno 95 uživatelů

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2023 WP Year List 2023 Poslední přírůstky
305 Jaroslav Vaněk 381 Zdeněk Souček 234 Jaroslav Vaněk 234 Jaroslav Vaněk 21.09.2023 Kulík bledý Jaroslav Vaněk
299 Birdwatching.cz 369 Vláďa Teplý 216 Jirka Rohlena 216 Jirka Rohlena 21.09.2023 Kos horský Jaroslav Vaněk
296 Zdeněk Souček 345 Jaroslav Vaněk 186 Michal Staněk 191 Zdeněk Souček 21.09.2023 Moták stepní Jaroslav Vaněk
288 Jirka Rohlena 333 Birdwatching.cz 177 Zdeněk Souček 186 Michal Staněk 21.09.2023 Břehouš černoocasý Jaroslav Vaněk
273 Vláďa Teplý 316 Jirka Rohlena 171 Birdwatching.cz 171 Birdwatching.cz 21.09.2023 Čečetka tmavá Jaroslav Vaněk
273 Pavel Mezulián 304 Jan Veber 131 Vratislav Ježek 140 Vratislav Ježek 21.09.2023 Ústřičník velký Jaroslav Vaněk
272 Michal Staněk 302 Michal Staněk 101 Renata Hasilová 102 Renata Hasilová 21.09.2023 Pěvuška podhorní Jaroslav Vaněk
256 Renata Hasilová 288 Renata Hasilová 96 Miroslav Horák 96 Miroslav Horák 21.09.2023 Včelojed lesní Jaroslav Vaněk
247 Blancherose 273 Pavel Mezulián 94 Zdeněk Švajda 94 Zdeněk Švajda 21.09.2023 Jespák malý Jaroslav Vaněk
235 Patrik 269 Martin Horyna 72 Josef Trojan 73 Josef Trojan 21.09.2023 Lejsek malý Jaroslav Vaněk
219 Vladimír Toman 264 Ondřej Beneš 21.09.2023 Chřástal polní Jaroslav Vaněk
213 Martin Horyna 248 Blancherose 21.09.2023 Linduška rudokrká Jaroslav Vaněk
206 Ondřej Beneš 236 Vratislav Ježek 21.09.2023 Kolpík bílý Jaroslav Vaněk
205 Michal Hlaváč 235 Patrik 21.09.2023 Jespák křivozobý Jaroslav Vaněk
203 Vratislav Ježek 230 Markéta Večeřová 21.09.2023 Budníček zelený Jaroslav Vaněk
202 Markéta Večeřová 219 Vladimír Toman 21.09.2023 Poštolka rudonohá Jaroslav Vaněk
200 Ilona Jurečková 206 Michal Hlaváč 21.09.2023 Kalous pustovka Jaroslav Vaněk
188 Miroslav Horák 200 Ilona Jurečková 21.09.2023 Křepelka polní Jaroslav Vaněk
149 Jaromír Žebrák 189 Jiří Šantavý 21.09.2023 Jespák rezavý Jaroslav Vaněk
145 Jiří Šantavý 188 Miroslav Horák 21.09.2023 Rákosník zpěvný Jaroslav Vaněk
140 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 21.09.2023 Orel křiklavý Jaroslav Vaněk
115 Josef Trojan 148 Martin Sochor 21.09.2023 Kamenáček pestrý Jaroslav Vaněk
107 David Kuba 140 Lukáš Novotný 21.09.2023 Hýl rudý Jaroslav Vaněk
90 Radomír Zdarsa 120 Josef Trojan 21.09.2023 Polák malý Jaroslav Vaněk
48 Lenka Marianna 108 David Kuba 20.09.2023 Jespák rezavý Birdwatching.cz
37 Jirka Sochor 90 Radomír Zdarsa 20.09.2023 Vodouš rudonohý Birdwatching.cz
35 Iveta Doleželová 49 Lenka Marianna 20.09.2023 Kulík písečný Birdwatching.cz
16 Tereza Froňková 37 Jirka Sochor 20.09.2023 Břehouš černoocasý Birdwatching.cz
11 Lenka Hodačová 35 Iveta Doleželová 20.09.2023 Sokol stěhovavý Birdwatching.cz
1 Martin Vašíček 16 Tereza Froňková 20.09.2023 Bekasina otavní Birdwatching.cz