Potápky

  • úterý, 14 listopad 2017 09:10

Základní principy
"Opeření potápky černokrké je velmi nápadné s černým krkem, rezavými křídly a zlatými pery vyčnívajícími za oči"
Potápky jsou okouzlujícími ptáky našich mokřin, sladkovodních ploch a také přímořských. Zaměříme se zde na dva, občas matoucí druhy, potápku roháče a potápku rudokrkou a na dva ,,menší“ druhy potápku černokrkou a potápku žlutorohou.

Potápka roháč
Vyskytuje se v palearktické oblasti a také v Jižní Africe, Austrálii a na Novém Zélandu. Můžeme ji najít všude u vodních ploch. Vyjímá se zde se svým krásným opeřením hlavy a se svým tancem v toku, který vypadá jako ,,tanec tučňáka“ .
Tyto druhy přezimují jak u mořském břehu, tak je můžeme zastihnou na pevnině v Evropě. Často so pohybuje ve velkých hejnech. Potápka roháč je nezaměnitelná v letní opeření v zimním opeření je více nenápadná.
Nicméně je snadné ji identifikovat podle tělesné stavby, délky, hranatého profilu hlavy, dlouhého štíhlého zobáku, úzkého krku, vzhledu ,,hada“. Z bližší vzdálenosti vidíme bílou obličejovou část a vršek krku lesknout se na slunci. Tento pohled se nám u ostatních potápek nenaskytne. Ve skutečnosti se to trochu podobá zimnímu opeření potáplice malé, než ostatním potápkám. Při bližším pohledu bílé obličejové části vidíme nad očima černou korunku. Je to úzká tmavá linie a zobák je růžový.

Potápka rudokrká
Tento druh je větší raritou, než potápka roháč, přestože se vyskytuje na velké části holarktické oblasti. Je zde pouze v zimě, z pevniny navštěvuje chráněné vody na východním pobřeží. Příležitostně však jsou páry v létě Británii a rozmnožují se tam. Zimní populace má okolo 100 ptáků, ale příležitostně díky špatnému počasí je jich více okolo Severního moře.
Ptáci v nádherném letním opeření s červeným krkem a bílou obličejovou částí jsou zřídka kdy v Británii k vidění, většina je zde v zimním opeření. Je jich zde hodně se svými tmavými hlavami. Na rozdíl od potápky roháče tmavá čepička se táhne dolů přes obličej, zaniká až na světlejším krku a v místě krytí uší. Tento druh postrádá bílou barvu v obličejové části, která je u potápky roháče. Struktura by také mohla být pozoruhodná. Tento druh je menší, podsaditější, než potápka roháč. Má kratší tělo a krk, větší hlavu a kratší, mohutnější zobák, chybí ji vlnité proporce její příbuzné. Při bližším pohledu zobák odhaluje tmavou barvu se žlutou základnou.

Potápka černokrká
Toto je další velmi rozšířený druh vyskytující se na holarktické oblasti a také v jižní Africe. V některých částech je zcela běžná, ale v Británii je hlavně vzácným zimním ,,návštěvníkem“ z kontinentální Evropy z mělkých pobřežních vod, a vodních ploch či jezer z jihu nebo jihozápadu. V porovnání s rudokrkou potápkou je černokrká menší, není o moc větší, než drobná potápka malá a má podobnou tělesnou strukturu. Zdá se menší a křehčí s malou hlavou a kratším tělem a načechraným koncem. Na hlavě vidíme strmou vysokou korunku, která utváří kuriózní trojúhelníkový profil. Když odpočívá, tak se nám může jevit, že nemá krk, ale když je „na stráži“ vypadá krk překvapivě dlouhý a štíhlý. Její letní opeření je velmi nápadné s černým krkem, rezavými křídly a vyčnívajícím zlatavým opeřením u očí. Přes zimu je tento druh nevýrazný, jeví se nejasně v bílé a šedé barvě. Z blízka můžeme vidět funkci tmavé čepičky se smyčkou dolů pod obličejovou část. Vršek krku zmenšuje kontrast v opeření. Při bližším pohledu vidíme krátký zobák, což s profilem hlavy vytváří velmi charakteristický vzhled. Při velmi blízkém pohledu vidíme jasné červené oči.

Potápka žlutorohá
Další druh z menších druhů potápek můžeme také najít v holarktické oblasti. Ve Skotsku je to vzácný druh, který má okolo 60 párů. Tito ptáci přezimují poblíž pobřeží okolo Skotska s malým množstvím kontinentálních ptáků přezimujících jižně a východně od Anglie. Ačkoli je rozměrově podobná potápce černokrké, má tento druh rozdíl v nízkém svažujícím se čele, rovné korunce, a krátkém rovném zobáku a nepatně delšímu tělu. Takto se mírně podobá potápce malé, nebo vypadá jako zdrobnělina potápky roháče. V letním opeření se podobá potápce černokrké s rezavými křídly a zlatým opeřením hlavy (Američané ji nazývají ,,rohatá potápka“), ale čelo je rezavé, ne černé. V zimě je potápka roháč podobná více černobílému vzhledu tohoto druhu. Na rozdíl od potápky černokrké se tmavá čepice táhne až k očím, kde se formuje v ostrý, rovný okraj s jasně bílým krytím uší. Čelo je také bílé. Při velmi blízkém pohledu je také vidět jasně červené oko a precizní bílá špička zobáku.

1. Potápka žlutorohá Potápka žlutorohá
Všechny potápky mají v létě nádherné opeření. Toto výrazné opeření u potápky žlutorohé není výjimkou. Černé, červenohnědé peří září a na hlavě vynikají rybízově červené oči ve zlatém opeření. Jejich chování je také působivé stejně jako jejich opeření.
2. Potápka roháč Potápka roháč
Potápky roháči jsou nezaměnitelné v jejich vyšlechtěné parádě. Toto je naše běžná a nejznámější potápka, proslulá svou okouzlující kombinací tmavé čepičky, bílé tváře (kromě očí) a vyčnívajícího oranžového a tmavého peří na hlavě. Při bližším pohledu vidíme tmavou linii u růžového zobáku. Všimněme si elegantních proporcí s dlouhým štíhlým zobákem, úzkou hlavou dlouhým krkem a dlouhým jemným tělem. 
3. Potápka rudokrká Potápka rudokrká
Letní opeření potápky rudokrké je stejně tak dramatické jako u její příbuzné potápky roháče, ukazuje zde červený krk a prsa, oproti šedobílým tvářím a tmavé čepičce, která zasahuje až k očím a zobáku. Zřejmá je zde také malá, ale výrazně žlutá základna zobáku a jinak tmavý zobák. Je sice větší a elegantnější potápkou, podobná rozměrově potápce roháči, ale všimněme si některých proporcí: nižšího vzhledu, kratšího zobáku, těžší hlavy a užšího krku. 
4. Potápka černokrká Potápka černokrká
V kontrastu s potápkou žlutorohou má tato potápka černokrká výjimečně strmé a vysoké čelo, trojúhelníkovitou, štíhlou hlavu, která je lehce převrácená, zobák je celý černý, její profil je jemný, ale zde je výrazný. Ve vyšlechtěném opeření jako zde je to okouzlující pták. Všimněme si také charakteristicky černého krku, jemnosti, skleslého opeření hlavy a chybí také linie okolo zobáku. 
5. Potápka žlutorohá Potápka žlutorohá
Tento detailní záběr potápky žlutorohé ukazuje křiklavé opeření v celé své parádě. Všimněme si především červenohnědého čela, to je nejrychlejší cesta jak ji odlišit od potápky černokrké, všimněme si také bílé linie u zobáku. Struktura peří je praktická, je spíše delší, čelo je nízké a zobák je krátký a rovný. Zpozorujte také bílé zakončení zobáku, které je viditelné pouze zblízka, u potápky černokrké chybí. 
6. Potápka roháč Potápka roháč
Tato potápka roháč si uchovává svou eleganci, má proporce jako ,,had“, ale se svým peřím ztratila svou okrasu. V zimě se stává dvoubarevným ptákem - tmavě šedá nad bílou tváří (zahrnuje oči), vršek krku, a spodní části. Zblízka může působit nápadně bíle, když na ní svítí slunce, v polojasném světle působí bledě. V tomto blízkém snímku si můžeme všimnout tmavé čáry u zobáku a narůžovělého zabarvení zobáku. 
7. Potápka rudokrká Potápka rudokrká
Potápka rudokrká se velmi liší od potápky roháče. Má menší tělo, užší krk, těžší hlavu a masivní zobák. Opeření se značně liší od potápky roháče. Je méně výrazné a chybí tam barevný kontrast. Na čele jsou hnědé šmouhy, které trochu kontrastují s bílými tvářemi, tmavá čepička směřuje dolů k očím a zobáku. Všimněme si žlutého, ne růžového zobáku. Žlutá zde ukazuje na první zimu ptáka. 
8. Potápka černokrká Potápka černokrká
Potápka černokrká je docela odlišná od potápky žlutorohé. Tato malá potápka vypadá spíše nevýrazně. Všimněme si štíhlého zobáku, který směřuje mírně nahoru a vysoké korunky. Bílá ve spodní části obličeje nedělá tak výrazný kontrast s šedou, která se rozšiřuje ke krytkám uší a k čelu. Vzhled obličeje je ,,rozčepýřený“. Zřetelné je zde zejména malé tělo a načechraný zadek připomínající potápku malou. 
9. Potápka žlutorohá Potápka žlutorohá
Se svým malým tělem a kompaktními proporcemi, tato potápka v zimním opeření, jasně určitelná jako jeden z malých druhů. Na dobrém snímku je jasně identifikovatelná jako potápka žlotoroháč podle tělesné stavby - rovný, krátký zobák, kulatější hlava a také podle opeření - bílé tváře, úhledně oddělené od tmavé čepičky. Toto je krásná ukázka černobílého vzhledu. Všimněme si také sotva viditelné špičky zobáku, charakteristického znaku. 
10. Potápka roháč Potápka roháč
Tato potápka je v opeření mladého ptáka. Pták tohoto věku je jasně a snadno identifikovatelný, v neposlední řadě tím, že se podobají svým rodičům. Tmavý vzor na hlavě jde těžko popsat, nicméně je to jeden z charakteristických rysů. I když se jedná o hodně mladého ptáka, proporce těla jsou již teď patrné, jako například dlouhé tělo, úzká a dlouhá hlava a dlouhý zobák. 
11. Potápka rudokrká  Potápka rudokrká
Potápka rudokrká na fotografii je mladá potápka, pruhy v obličejové části, červený krk, ale již brzy bude mít své zimní opeření, sestávající se z: bílých tváří pod tmavou čepičkou, která směřuje dolu k očím a zobáku a tmavě hnědé čelo. Rozsáhlé žluté zabarvení zobáku je typické pro mladého ptáka – žlutá základna zobáku již nebude tak patrná s opeřením dospělého. Všimněme si také dalších charakteristických znaků tohoto druhu - menší podsadité tělo, silnější krk, těžká hlava a masivní zobák. 
12. Potápka černokrká  Potápka černokrká
Mladá potápka černokrká ukazuje typické zrzavé zabarvení na krytkách uší, které je odlišné u potápky žlutorohé. Oranžové zabarvení není pozůstatek letního dospělého opeření. Zbytek jejího opeření se trochu liší (typické je hnědé tělo), může být identifikována podle ,,rozmazaného“ šedého čela a jednotvárného krytí uší, což snižuje kontrast mezi čepičkou a tvářemi. Struktura těla je zde dobře identifikovatelná, potápka je krátká, zakulacená, ale štíhlá má zvednutý zobák a trojúhelníkovitou hlavu. 
13. Potápka žlutorohá  Potápka žlutorohá
Mladá potápka žlutorohá ukazuje komplikovaný černobílý vzor obličeje, ale již brzy shodí peří. Tento islandský pták ukazuje typickou nízkost, kulaté čelo a krátký rovný zobák. Rozměr a struktura stejně jako opeření jsou dobré ukazatele k identifikaci. 
14. Potápka roháč Potápka roháč
Letící potápka roháč může být snadno identifikovatelná díky jejímu velkému a štíhlému tělu a bělosti, která je zde vidět třeba na křídlech. Všimněme si širokých konců křídel, vršky jsou také široké, ohyby křídel směřují dolů k tělu a pojí se s bílými okraji. 
15. Potápka rudokrká Potápka rudokrká
Potápka rudokrká je za letu podobná potápce roháči. Skvrny na vršcích křídel jsou menší, než u potápky žlutorohé. Zatímco bílá barva na okrajích křídel je význačná. Vrchní strana křídel nejsou tolik bělavé, ale tělo je tmavé tak se tím odlišuje od potápky roháče. 
16. Potápka černokrká Potápka černokrká
V kontrastu s potápkou žlutorohou, nám tento letící pták ukazuje bílé skvrnky na koncích křídel. Táhnou se od primárních míst k sekundárním. Všimněme si také, že vnitřky vrchních křídel jsou celé tmavé a postrádají bílé skvrnky. 
17. Potápka žlutorohá Potápka žlutorohá
Potápky nevypadají jako moc dobří letci, ale tento snímek nás může přesvědčit o opaku. Nicméně zaměřme se na vzor na křídlech u této potápky žlutorohé, která ukazuje jemné bílé skvrny a sotva viditelné malé bílé skvrnky ve vnitřních okrajích křídel (tyto skvrnky nejsou viditelné u mladých). 
18. Potápky černokrké Potápky černokrké
Tato krásná skupina ukazuje potápky v obou jejich opeřeních - zimním i letním. Tuto kombinaci je možné vidět v Británii brzo na jaře. Při bližším pohledu je krásně vidět struktura peří a nádherné oči! 
19. Potápka žlutorohá Potápka žlutorohá
Rozdíl mezi zimním a letním opeřením u potápek je celkem velký. Zde je vidět jak se jedno opeření pomalu, ale jistě mění za druhé. Z toho může vyplývat vzhled nepodobný rodičům, což může dělat problém při určování. Tato jarní potápka žlutorohá ztrácí své černobílé zabarvení a osvojuje si spíše rezavější letní zabarvení. 

Zdroj: časopis Bird Watch

Naposledy změněno úterý, 14 listopad 2017 09:36
Více z této kategorie: « Vodouši Cvrčilky »

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte
Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

birdfoto birdwatching.cz legendy rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching soucek birdwatching
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo birdtelemetry birdwatching 2018 vebr foto birdwatching
    ak havlena birdwatching 2018      

TOP seznamy - celkem registrováno 95 uživatelů

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2024 WP Year List 2024 Poslední přírůstky
305 Jaroslav Vaněk 381 Zdeněk Souček 118 Renata Hasilová 131 Renata Hasilová 07.07.2024 Žluva hajní Vratislav Ježek
297 Birdwatching.cz 369 Vláďa Teplý 114 Birdwatching.cz 114 Birdwatching.cz 07.07.2024 Sedmihlásek hajní Vratislav Ježek
296 Zdeněk Souček 345 Jaroslav Vaněk 114 Vratislav Ježek 114 Vratislav Ježek 13.06.2024 Lejsek šedý Vratislav Ježek
288 Jirka Rohlena 333 Birdwatching.cz 97 Miroslav Horák 112 Miroslav Horák 13.06.2024 Ledňáček říční Vratislav Ježek
273 Vláďa Teplý 316 Jirka Rohlena 70 Zdeněk Švajda 70 Zdeněk Švajda 30.05.2024 Břehule říční Miroslav Horák
273 Pavel Mezulián 304 Jan Veber 30.05.2024 Rorýs obecný Miroslav Horák
272 Michal Staněk 302 Michal Staněk 30.05.2024 Ťuhýk obecný Miroslav Horák
257 Renata Hasilová 290 Renata Hasilová 30.05.2024 Lejsek bělokrký Miroslav Horák
247 Blancherose 273 Pavel Mezulián 30.05.2024 Sedmihlásek hajní Miroslav Horák
235 Patrik 270 Martin Horyna 28.05.2024 Rákosník zpěvný Vratislav Ježek
227 Vratislav Ježek 264 Ondřej Beneš 17.05.2024 Pěnice hnědokřídlá Zdeněk Švajda
219 Vladimír Toman 248 Blancherose 17.05.2024 Pěvuška modrá Zdeněk Švajda
217 Martin Horyna 240 Vratislav Ježek 17.05.2024 Pěnice slavíková Zdeněk Švajda
206 Ondřej Beneš 235 Patrik 12.05.2024 Bělořit šedý Vratislav Ježek
205 Michal Hlaváč 230 Markéta Večeřová 09.05.2024 Slavík obecný Miroslav Horák
202 Markéta Večeřová 219 Vladimír Toman 09.05.2024 Jiřička obecná Miroslav Horák
200 Ilona Jurečková 206 Michal Hlaváč 09.05.2024 Šoupálek krátkoprstý Miroslav Horák
188 Miroslav Horák 200 Ilona Jurečková 09.05.2024 Pěnice slavíková Miroslav Horák
149 Jaromír Žebrák 189 Jiří Šantavý 08.05.2024 Vlha pestrá Renata Hasilová
145 Jiří Šantavý 189 Miroslav Horák 08.05.2024 Tenkozobec opačný Renata Hasilová
140 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 08.05.2024 Rorýs obecný Renata Hasilová
115 Josef Trojan 148 Martin Sochor 08.05.2024 Slípka zelenonohá Renata Hasilová
107 David Kuba 140 Lukáš Novotný 08.05.2024 Holub skalní/domácí Renata Hasilová
90 Radomír Zdarsa 120 Josef Trojan 08.05.2024 Volavka stříbřitá Renata Hasilová
48 Lenka Marianna 108 David Kuba 08.05.2024 Rákosník velký Renata Hasilová
37 Jirka Sochor 90 Radomír Zdarsa 08.05.2024 Rybák obecný Renata Hasilová
35 Iveta Doleželová 49 Lenka Marianna 08.05.2024 Polák malý Renata Hasilová
16 Tereza Froňková 37 Jirka Sochor 08.05.2024 Slavík modráček Renata Hasilová
11 Lenka Hodačová 35 Iveta Doleželová 08.05.2024 Vodouš tmavý Renata Hasilová
1 Martin Vašíček 16 Tereza Froňková 07.05.2024 Rákosník velký Miroslav Horák