Potápky

  • úterý, 14 listopad 2017 09:10

Základní principy
"Opeření potápky černokrké je velmi nápadné s černým krkem, rezavými křídly a zlatými pery vyčnívajícími za oči"
Potápky jsou okouzlujícími ptáky našich mokřin, sladkovodních ploch a také přímořských. Zaměříme se zde na dva, občas matoucí druhy, potápku roháče a potápku rudokrkou a na dva ,,menší“ druhy potápku černokrkou a potápku žlutorohou.

Potápka roháč
Vyskytuje se v palearktické oblasti a také v Jižní Africe, Austrálii a na Novém Zélandu. Můžeme ji najít všude u vodních ploch. Vyjímá se zde se svým krásným opeřením hlavy a se svým tancem v toku, který vypadá jako ,,tanec tučňáka“ .
Tyto druhy přezimují jak u mořském břehu, tak je můžeme zastihnou na pevnině v Evropě. Často so pohybuje ve velkých hejnech. Potápka roháč je nezaměnitelná v letní opeření v zimním opeření je více nenápadná.
Nicméně je snadné ji identifikovat podle tělesné stavby, délky, hranatého profilu hlavy, dlouhého štíhlého zobáku, úzkého krku, vzhledu ,,hada“. Z bližší vzdálenosti vidíme bílou obličejovou část a vršek krku lesknout se na slunci. Tento pohled se nám u ostatních potápek nenaskytne. Ve skutečnosti se to trochu podobá zimnímu opeření potáplice malé, než ostatním potápkám. Při bližším pohledu bílé obličejové části vidíme nad očima černou korunku. Je to úzká tmavá linie a zobák je růžový.

Potápka rudokrká
Tento druh je větší raritou, než potápka roháč, přestože se vyskytuje na velké části holarktické oblasti. Je zde pouze v zimě, z pevniny navštěvuje chráněné vody na východním pobřeží. Příležitostně však jsou páry v létě Británii a rozmnožují se tam. Zimní populace má okolo 100 ptáků, ale příležitostně díky špatnému počasí je jich více okolo Severního moře.
Ptáci v nádherném letním opeření s červeným krkem a bílou obličejovou částí jsou zřídka kdy v Británii k vidění, většina je zde v zimním opeření. Je jich zde hodně se svými tmavými hlavami. Na rozdíl od potápky roháče tmavá čepička se táhne dolů přes obličej, zaniká až na světlejším krku a v místě krytí uší. Tento druh postrádá bílou barvu v obličejové části, která je u potápky roháče. Struktura by také mohla být pozoruhodná. Tento druh je menší, podsaditější, než potápka roháč. Má kratší tělo a krk, větší hlavu a kratší, mohutnější zobák, chybí ji vlnité proporce její příbuzné. Při bližším pohledu zobák odhaluje tmavou barvu se žlutou základnou.

Potápka černokrká
Toto je další velmi rozšířený druh vyskytující se na holarktické oblasti a také v jižní Africe. V některých částech je zcela běžná, ale v Británii je hlavně vzácným zimním ,,návštěvníkem“ z kontinentální Evropy z mělkých pobřežních vod, a vodních ploch či jezer z jihu nebo jihozápadu. V porovnání s rudokrkou potápkou je černokrká menší, není o moc větší, než drobná potápka malá a má podobnou tělesnou strukturu. Zdá se menší a křehčí s malou hlavou a kratším tělem a načechraným koncem. Na hlavě vidíme strmou vysokou korunku, která utváří kuriózní trojúhelníkový profil. Když odpočívá, tak se nám může jevit, že nemá krk, ale když je „na stráži“ vypadá krk překvapivě dlouhý a štíhlý. Její letní opeření je velmi nápadné s černým krkem, rezavými křídly a vyčnívajícím zlatavým opeřením u očí. Přes zimu je tento druh nevýrazný, jeví se nejasně v bílé a šedé barvě. Z blízka můžeme vidět funkci tmavé čepičky se smyčkou dolů pod obličejovou část. Vršek krku zmenšuje kontrast v opeření. Při bližším pohledu vidíme krátký zobák, což s profilem hlavy vytváří velmi charakteristický vzhled. Při velmi blízkém pohledu vidíme jasné červené oči.

Potápka žlutorohá
Další druh z menších druhů potápek můžeme také najít v holarktické oblasti. Ve Skotsku je to vzácný druh, který má okolo 60 párů. Tito ptáci přezimují poblíž pobřeží okolo Skotska s malým množstvím kontinentálních ptáků přezimujících jižně a východně od Anglie. Ačkoli je rozměrově podobná potápce černokrké, má tento druh rozdíl v nízkém svažujícím se čele, rovné korunce, a krátkém rovném zobáku a nepatně delšímu tělu. Takto se mírně podobá potápce malé, nebo vypadá jako zdrobnělina potápky roháče. V letním opeření se podobá potápce černokrké s rezavými křídly a zlatým opeřením hlavy (Američané ji nazývají ,,rohatá potápka“), ale čelo je rezavé, ne černé. V zimě je potápka roháč podobná více černobílému vzhledu tohoto druhu. Na rozdíl od potápky černokrké se tmavá čepice táhne až k očím, kde se formuje v ostrý, rovný okraj s jasně bílým krytím uší. Čelo je také bílé. Při velmi blízkém pohledu je také vidět jasně červené oko a precizní bílá špička zobáku.

1. Potápka žlutorohá Potápka žlutorohá
Všechny potápky mají v létě nádherné opeření. Toto výrazné opeření u potápky žlutorohé není výjimkou. Černé, červenohnědé peří září a na hlavě vynikají rybízově červené oči ve zlatém opeření. Jejich chování je také působivé stejně jako jejich opeření.
2. Potápka roháč Potápka roháč
Potápky roháči jsou nezaměnitelné v jejich vyšlechtěné parádě. Toto je naše běžná a nejznámější potápka, proslulá svou okouzlující kombinací tmavé čepičky, bílé tváře (kromě očí) a vyčnívajícího oranžového a tmavého peří na hlavě. Při bližším pohledu vidíme tmavou linii u růžového zobáku. Všimněme si elegantních proporcí s dlouhým štíhlým zobákem, úzkou hlavou dlouhým krkem a dlouhým jemným tělem. 
3. Potápka rudokrká Potápka rudokrká
Letní opeření potápky rudokrké je stejně tak dramatické jako u její příbuzné potápky roháče, ukazuje zde červený krk a prsa, oproti šedobílým tvářím a tmavé čepičce, která zasahuje až k očím a zobáku. Zřejmá je zde také malá, ale výrazně žlutá základna zobáku a jinak tmavý zobák. Je sice větší a elegantnější potápkou, podobná rozměrově potápce roháči, ale všimněme si některých proporcí: nižšího vzhledu, kratšího zobáku, těžší hlavy a užšího krku. 
4. Potápka černokrká Potápka černokrká
V kontrastu s potápkou žlutorohou má tato potápka černokrká výjimečně strmé a vysoké čelo, trojúhelníkovitou, štíhlou hlavu, která je lehce převrácená, zobák je celý černý, její profil je jemný, ale zde je výrazný. Ve vyšlechtěném opeření jako zde je to okouzlující pták. Všimněme si také charakteristicky černého krku, jemnosti, skleslého opeření hlavy a chybí také linie okolo zobáku. 
5. Potápka žlutorohá Potápka žlutorohá
Tento detailní záběr potápky žlutorohé ukazuje křiklavé opeření v celé své parádě. Všimněme si především červenohnědého čela, to je nejrychlejší cesta jak ji odlišit od potápky černokrké, všimněme si také bílé linie u zobáku. Struktura peří je praktická, je spíše delší, čelo je nízké a zobák je krátký a rovný. Zpozorujte také bílé zakončení zobáku, které je viditelné pouze zblízka, u potápky černokrké chybí. 
6. Potápka roháč Potápka roháč
Tato potápka roháč si uchovává svou eleganci, má proporce jako ,,had“, ale se svým peřím ztratila svou okrasu. V zimě se stává dvoubarevným ptákem - tmavě šedá nad bílou tváří (zahrnuje oči), vršek krku, a spodní části. Zblízka může působit nápadně bíle, když na ní svítí slunce, v polojasném světle působí bledě. V tomto blízkém snímku si můžeme všimnout tmavé čáry u zobáku a narůžovělého zabarvení zobáku. 
7. Potápka rudokrká Potápka rudokrká
Potápka rudokrká se velmi liší od potápky roháče. Má menší tělo, užší krk, těžší hlavu a masivní zobák. Opeření se značně liší od potápky roháče. Je méně výrazné a chybí tam barevný kontrast. Na čele jsou hnědé šmouhy, které trochu kontrastují s bílými tvářemi, tmavá čepička směřuje dolů k očím a zobáku. Všimněme si žlutého, ne růžového zobáku. Žlutá zde ukazuje na první zimu ptáka. 
8. Potápka černokrká Potápka černokrká
Potápka černokrká je docela odlišná od potápky žlutorohé. Tato malá potápka vypadá spíše nevýrazně. Všimněme si štíhlého zobáku, který směřuje mírně nahoru a vysoké korunky. Bílá ve spodní části obličeje nedělá tak výrazný kontrast s šedou, která se rozšiřuje ke krytkám uší a k čelu. Vzhled obličeje je ,,rozčepýřený“. Zřetelné je zde zejména malé tělo a načechraný zadek připomínající potápku malou. 
9. Potápka žlutorohá Potápka žlutorohá
Se svým malým tělem a kompaktními proporcemi, tato potápka v zimním opeření, jasně určitelná jako jeden z malých druhů. Na dobrém snímku je jasně identifikovatelná jako potápka žlotoroháč podle tělesné stavby - rovný, krátký zobák, kulatější hlava a také podle opeření - bílé tváře, úhledně oddělené od tmavé čepičky. Toto je krásná ukázka černobílého vzhledu. Všimněme si také sotva viditelné špičky zobáku, charakteristického znaku. 
10. Potápka roháč Potápka roháč
Tato potápka je v opeření mladého ptáka. Pták tohoto věku je jasně a snadno identifikovatelný, v neposlední řadě tím, že se podobají svým rodičům. Tmavý vzor na hlavě jde těžko popsat, nicméně je to jeden z charakteristických rysů. I když se jedná o hodně mladého ptáka, proporce těla jsou již teď patrné, jako například dlouhé tělo, úzká a dlouhá hlava a dlouhý zobák. 
11. Potápka rudokrká  Potápka rudokrká
Potápka rudokrká na fotografii je mladá potápka, pruhy v obličejové části, červený krk, ale již brzy bude mít své zimní opeření, sestávající se z: bílých tváří pod tmavou čepičkou, která směřuje dolu k očím a zobáku a tmavě hnědé čelo. Rozsáhlé žluté zabarvení zobáku je typické pro mladého ptáka – žlutá základna zobáku již nebude tak patrná s opeřením dospělého. Všimněme si také dalších charakteristických znaků tohoto druhu - menší podsadité tělo, silnější krk, těžká hlava a masivní zobák. 
12. Potápka černokrká  Potápka černokrká
Mladá potápka černokrká ukazuje typické zrzavé zabarvení na krytkách uší, které je odlišné u potápky žlutorohé. Oranžové zabarvení není pozůstatek letního dospělého opeření. Zbytek jejího opeření se trochu liší (typické je hnědé tělo), může být identifikována podle ,,rozmazaného“ šedého čela a jednotvárného krytí uší, což snižuje kontrast mezi čepičkou a tvářemi. Struktura těla je zde dobře identifikovatelná, potápka je krátká, zakulacená, ale štíhlá má zvednutý zobák a trojúhelníkovitou hlavu. 
13. Potápka žlutorohá  Potápka žlutorohá
Mladá potápka žlutorohá ukazuje komplikovaný černobílý vzor obličeje, ale již brzy shodí peří. Tento islandský pták ukazuje typickou nízkost, kulaté čelo a krátký rovný zobák. Rozměr a struktura stejně jako opeření jsou dobré ukazatele k identifikaci. 
14. Potápka roháč Potápka roháč
Letící potápka roháč může být snadno identifikovatelná díky jejímu velkému a štíhlému tělu a bělosti, která je zde vidět třeba na křídlech. Všimněme si širokých konců křídel, vršky jsou také široké, ohyby křídel směřují dolů k tělu a pojí se s bílými okraji. 
15. Potápka rudokrká Potápka rudokrká
Potápka rudokrká je za letu podobná potápce roháči. Skvrny na vršcích křídel jsou menší, než u potápky žlutorohé. Zatímco bílá barva na okrajích křídel je význačná. Vrchní strana křídel nejsou tolik bělavé, ale tělo je tmavé tak se tím odlišuje od potápky roháče. 
16. Potápka černokrká Potápka černokrká
V kontrastu s potápkou žlutorohou, nám tento letící pták ukazuje bílé skvrnky na koncích křídel. Táhnou se od primárních míst k sekundárním. Všimněme si také, že vnitřky vrchních křídel jsou celé tmavé a postrádají bílé skvrnky. 
17. Potápka žlutorohá Potápka žlutorohá
Potápky nevypadají jako moc dobří letci, ale tento snímek nás může přesvědčit o opaku. Nicméně zaměřme se na vzor na křídlech u této potápky žlutorohé, která ukazuje jemné bílé skvrny a sotva viditelné malé bílé skvrnky ve vnitřních okrajích křídel (tyto skvrnky nejsou viditelné u mladých). 
18. Potápky černokrké Potápky černokrké
Tato krásná skupina ukazuje potápky v obou jejich opeřeních - zimním i letním. Tuto kombinaci je možné vidět v Británii brzo na jaře. Při bližším pohledu je krásně vidět struktura peří a nádherné oči! 
19. Potápka žlutorohá Potápka žlutorohá
Rozdíl mezi zimním a letním opeřením u potápek je celkem velký. Zde je vidět jak se jedno opeření pomalu, ale jistě mění za druhé. Z toho může vyplývat vzhled nepodobný rodičům, což může dělat problém při určování. Tato jarní potápka žlutorohá ztrácí své černobílé zabarvení a osvojuje si spíše rezavější letní zabarvení. 

Zdroj: časopis Bird Watch

Naposledy změněno úterý, 14 listopad 2017 09:36
Více z této kategorie: « Vodouši Cvrčilky »

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte
Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

František Kopecký

František Kopecký

Petr Suvorov

Petr Suvorov

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

Renata Hasilová

Renata Hasilová

Michal Staněk

Michal Staněk

Richard Stehlík

Richard Stehlík

birdfoto birdwatching.cz legendy rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching soucek birdwatching
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo birdtelemetry birdwatching 2018 vebr foto birdwatching
    ak havlena birdwatching 2018      

TOP seznamy - celkem registrováno 95 uživatelů

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2021 WP Year List 2021 Poslední přírůstky
302 Jaroslav Vaněk 369 Vláďa Teplý 216 Jirka Rohlena 216 Jirka Rohlena 04.08.2021 Chřástal vodní Jirka Sochor
289 Birdwatching.cz 340 Jaroslav Vaněk 214 Jaroslav Vaněk 214 Jaroslav Vaněk 04.08.2021 Hvízdák eurasijský Jirka Sochor
276 Jirka Rohlena 323 Birdwatching.cz 193 Pavel Mezulián 193 Pavel Mezulián 02.08.2021 Husa polní Jirka Sochor
273 Vláďa Teplý 303 Jan Veber 170 Markéta Večeřová 170 Markéta Večeřová 02.08.2021 Polák velký Jirka Sochor
262 Pavel Mezulián 286 Renata Hasilová 153 Vratislav Ježek 153 Vratislav Ježek 02.08.2021 Kopřivka obecná Jirka Sochor
257 Michal Staněk 281 Jirka Rohlena 150 Vláďa Teplý 150 Vláďa Teplý 01.08.2021 Pisík obecný Vratislav Ježek
252 Renata Hasilová 272 Michal Staněk 149 Michal Staněk 150 Michal Staněk 01.08.2021 Kormorán malý Vratislav Ježek
245 Blancherose 264 Ondřej Beneš 140 Birdwatching.cz 140 Birdwatching.cz 30.07.2021 Kvakoš noční Jaroslav Vaněk
219 Vladimír Toman 262 Pavel Mezulián 137 Michal Hlaváč 137 Michal Hlaváč 30.07.2021 Kulík pacifický Jaroslav Vaněk
206 Ondřej Beneš 246 Blancherose 136 Renata Hasilová 136 Renata Hasilová 30.07.2021 Pisila čáponohá Jaroslav Vaněk
203 Vratislav Ježek 239 Martin Horyna 134 Luboš Klikar 135 Luboš Klikar 30.07.2021 Chřástal kropenatý Jaroslav Vaněk
202 Markéta Večeřová 230 Markéta Večeřová 102 Blancherose 104 Blancherose 30.07.2021 Moudivláček lužní Jaroslav Vaněk
200 Ilona Jurečková 220 Vratislav Ježek 91 Zdeněk Švajda 91 Zdeněk Švajda 30.07.2021 Volavka stříbřitá Jaroslav Vaněk
200 Michal Hlaváč 219 Vladimír Toman 91 Jirka Sochor 91 Jirka Sochor 30.07.2021 Cvrčilka říční Jaroslav Vaněk
193 Martin Horyna 201 Michal Hlaváč 84 Jindřich 84 Jindřich 28.07.2021 Zvonohlík zahradní Jirka Sochor
187 Miroslav Horák 200 Ilona Jurečková 75 Miroslav Horák 75 Miroslav Horák 28.07.2021 Strakapoud malý Jirka Sochor
149 Jaromír Žebrák 189 Jiří Šantavý 74 Josef Trojan 74 Josef Trojan 27.07.2021 Koroptev polní Zdeněk Švajda
145 Jiří Šantavý 187 Miroslav Horák 27.07.2021 Vlaštovka obecná Zdeněk Švajda
140 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 27.07.2021 Lejsek malý Zdeněk Švajda
107 David Kuba 148 Martin Sochor 27.07.2021 Čáp bílý Zdeněk Švajda
90 Radomír Zdarsa 140 Lukáš Novotný 27.07.2021 Rákosník zpěvný Zdeněk Švajda
87 Josef Trojan 108 David Kuba 27.07.2021 Břehule říční Zdeněk Švajda
48 Lenka Marianna 90 Radomír Zdarsa 27.07.2021 Pěnice černohlavá Zdeněk Švajda
35 Iveta Doleželová 87 Josef Trojan 27.07.2021 Čáp černý Zdeněk Švajda
16 Tereza Froňková 49 Lenka Marianna 27.07.2021 Drozd brávník Zdeněk Švajda
11 Lenka Hodačová 35 Iveta Doleželová 27.07.2021 Žluna šedá Zdeněk Švajda
1 Martin Vašíček 16 Tereza Froňková 27.07.2021 Pěnice slavíková Zdeněk Švajda
11 Lenka Hodačová 27.07.2021 Kvakoš noční Zdeněk Švajda
6 Daniel Horálek 27.07.2021 Slavík obecný Zdeněk Švajda
1 Pepa z Mrákova 27.07.2021 Zvonohlík zahradní Zdeněk Švajda