Vizuální sledování podzimního tahu ptáků v západních Krkonoších v letech 2001

  • úterý, 05 červenec 2016 17:41
Krkonoše patří v České republice k nejvýznamnějším ptačím území. Kromě hnízdního výskytu několika vzácných horských druhů je o našem nejvyšším pohoří všeobecně známo, že přes hřebeny Krkonoš protahují v podzimním období početná hejna ptáků. Z těchto důvodů zde také v letech 1970 – 83 probíhala akce Balt zaměřená na jejich odchyty a kroužkování. Součástí akce Balt bylo i vizuální sledování denního tahu, s cílem zjistit počty ptáků přeletujících krkonošské hřebeny. Pravidelně se tato pozorování prováděla na česko-polské hranici nad Voseckou boudou (kv. 5258) v západních Krkonoších. Výsledky z té doby uvádějí podzimní přelet 80 000-200 000 ptáků. Odchyty a sledování denního tahu ptáků se opět provádějí od roku 2001.

Cíl a metodika
Cílem mého výzkumu bylo zjistit počet táhnoucích ptáků v jednotlivých dnech, intenzitu tahu v průběhu jednotlivých podzimních měsíců a intenzitu tahu v průběhu dne  a také procentuální zastoupení jednotlivých ptačích druhů. Sledoval jsem také vliv počasí na počet táhnoucích ptáků. Pozorování podzimního tahu jsem prováděl nad Voseckou boudou v sedle  mezi Tvarožníkem a Sviňskými kameny v západních Krkonoších v nadmořské výšce 1 300 m. Obvykle jsem sedával na skalisku pod Tvarožníkem a sledoval tah ptáků na frontě široké asi 200 m. Někdy jsem ptáky pozoroval přímo z hraniční cesty. K determinaci jsem používal dalekohled 8x30 a často jsem využíval znalosti hlasů ptáků. U hejn nad 20 ex. jsem počet ptáků odhadoval. Zjištěné údaje jsem nahrával do diktafonu a doma přepisoval do deníku. Tímto způsobem bylo možné zaznamenat poměrně přesně denní průtah do 10 000 ex. Při silnějším tahu už nebylo možné spočítat přesně všechny táhnoucí ptáky, a proto jsem několikrát jejich počet odhadl na základě zjištěného minutového nebo i vteřinového průměru a poměrného zastoupení dominantních druhů. Méně hojné druhy jsem si zaznamenával přesně.
 
Výsledky
V letech 2001 –2005 pozoroval autor podzimní tah ptáků v sedle nad Voseckou boudou v západních Krkonoších v nadmořské výšce 1 300 m. Celkem zaznamenal za 153 hodin vizuálního sledování 428 772 ptáků v 85 druzích, s průměrem 2 802 ex. za hodinu. Tah ptáků v horách je závislý na počasí a nejintenzivnější je za mírného jižního nebo jihozápadního větru s oblačnou nebo zataženou oblohou. V průběhu dne táhnou ptáci nejvíce hned po rozednění a během dopoledne. Nejintenzivnější podzimní migrace připadá obvykle na první dekádu měsíce října. 1. října 2005 byl zaznamenán vůbec nejsilnější denní tah – 117 000 ptáků. Nejvyšší hodinový průměr byl pozorován 29. září 2001 mezi 7,30-8,30 hod., kdy vevýšce 100-200 m nad terénem probíhal intenzivní tah pěnkavy obecné (Fringilla coelebs), jejichž počet byl odhadnut na min. 36 000 ex. za hodinu.
Na základě pětiletých zkušeností autora tohoto článku a místních kroužkovatelů (L. Červa, J. Jelínek, F. Zicha.) odhadujeme počet všech ve dne táhnoucích ptáků v sedle nad Voseckou boudou v době podzimní na 500 000 ex. Dalších 500 000-1 000 000 ptáků protáhne tímto sedlem v noci. Pozorování autora opět potvrdila výjimečnost hřebenového sedla nad Voseckou boudou v západních Krkonoších jako významné tahové cesty ptáků v podzimním období.
Detailní přehled zaznamenaných druhů ptáků a jejich početnost v jednotlivých letech ukazuje tab. 1.
 
Tab. 1. Přehled táhnoucích ptáků pozorovaných na lokalitě Vosecká bouda v letech 2001-2005. ( d – dominance v % ).
 
Druh/rok 2001 2002 2003 2004 2005   2001-2005        d
 
1.  Phalacrocorax carbo 39 - 6 - - 45     0,01
 
2.  Ardea cinerea - - 7 - - 7     0,00
 
3.  Anser anser 7 - - - - 7     0,00
 
4.  Anser fabalis 16 - - - - 16     0,00
 
5.  Circus aeroginosus 1 1 2 - 3 7     0,00
 
6.  Circus cyaneus 25 1 - 1 - 27     0,00
 
7.  Buteo buteo 33 - 7 2 2 44     0,01
 
8.  Accipiter nisus 53 1 11 4 3 72     0,02
 
9.  Accipiter gentilis 2 - 1 - 1 4     0,00
 
10. Falco tinnunculus 11 - 4 2 9 26     0,00
 
11. Falco columbarius 1 - - 1 1 3     0,00
 
12. Falco subbuteo - - 2 1 - 3     0,00
 
13. Falco peregrinus 1 - - - 1 2     0,00
 
14. Calidris alpina - 2 - - - 2     0,00
 
15. Tringa nebularia - - - - 1 1     0,00
 
16. Numenius arquata - - - - 1 1     0,00
 
17.Scolopax rusticola 3 - - - 1 4     0,00
 
18. Columba palumbus 528 - 169 303 4 1004     0,23
 
19. Streptopelia turtur - - 2 - - 2     0,00
 
20. Caprimulgus europaeus - - 1 - - 1     0,00
 
21. Picus viridis - - - - 1 1     0,00
 
22. Dendrocopos major 5 1 - 1 3 10     0,00
 
23. Dendrocopos minor 1 - - - - 1     0,00
 
24. Alauda arvensis 2130 - 10 41 17 2198     0,51
 
25. Lullula arborea 201 2 94 - 6 303     0,07
 
26. Hirundo rustica 31 12 35 3 47 128     0,03
 
27. Delichon urbica - 29 2 - 2 33     0,00
 
28. Anthus pratensis 1194 48 185 146 137 1710     0,40
 
29. Anthus trivialis 71 42 22 17 50 202     0,05
 
30. Motacilla alba 45 21 32 32 36 166     0,04
 
31. Motacilla flava 7 2 26 51 1 87     0,02
 
32. Motacilla cinerea - - 2 - 3 5     0,00
 
33. Troglodytes troglodytes 4 1 3 3 1 12     0,00
 
34. Bombycilla garrulus - - - 1 - 1     0,00
 
35. Prunella modularis 6 5 5 11 91 118     0,03
 
36. Erithacus rubecula 6 6 8 39 38 97     0,02
 
37. Luscinia svecica - 1 - - - 1     0,00
 
38. Phoenicurus phoenicurus - - 1 3 - 4     0,00 
 
39. Phoenicurus pchruros 21 8 16 14 40 99     0,02
 
40. Oenathe oenathe 1 - - 2 3 6     0,00
 
41. Saxicola rubetra 1 - 1 1 - 3     0,00
 
42. Turdus philomelos 12 3 32 9 33 89     0,02
 
43. Turdus iliacus 62 - 47 53 11 173     0,04
 
44. Turdus viscivorus 326 21 74 67 18 506     0,12
 
45. Turdus pilaris 953 105 407 1163 1209 3837     0,89
 
46. Turdus merula 5 7 - 7 9 28     0,00
 
47. Turdus torquatus - 1 6 1 2 10     0,00
 
48. Sylvia atricapilla - 4 1 2 - 7     0,00
 
49. Sylvia curruca - - - - 1 1     0,00
 
50. Sylvia communis - - 3 - - 3     0,00
 
51. Phylloscopus trochilus 6 6 4 9 2 27     0,00
 
52. Phylloscopus collybita 67 7 30 13 10 127     0,03
 
53. Regulus regulus 339 3 21 210 119 692     0,16
 
54. Regulus ignicapillus - 2 - - 1 3     0,00
 
55. Muscicapa striata - 2 - - 1 3     0,00
 
56. Ficedula hypoleuca - 3 - 2 - 5     0,00
 
57. Parus major 645 95 72 247 2718 3777     0,88
 
58. Parus ater 46 14 17 34 98 209     0,05
 
59. Parus caeruleus 260 66 30 48 346 750     0,17
 
60. Parus cristatus - - 3 - - 3     0,00
 
61. Aegithalos caudatus 32 - - - - 32     0,00
 
62. Sitta europaea - 2 - 1 - 3     0,00
 
63. Certhia familiaris 1 - - - - 1     0,00
 
64. Garrulus glandarius 2 8 3 14 3 30     0,00
 
65. Nucifraga caryocatactes 5 1 7 1 - 14     0,00
 
66. Corvus monedula - - 7 - - 7     0,00
 
67. Corvus frugilegus 450 - 30 - 80 560     0,13
 
68. Corvus cornix - - - - 1 1     0,00
 
69. Corvus corax - - - - 5 5     0,00
 
70. Sturnus vulgaris 234 33 287 138 340 1032     0,24
 
71. Fringilla coelebs 88946 4141 90900 69160 117992 371139  86,55
 
72. Fringilla montifringilla 17604  25 315 1182 2096 21222     4,95
 
73. Carduelis cannabina 2350 6 26 105 118 2605     0,61
 
74. Carduelis flammea/cabaret 2 4 11 12 94 123     0,03
 
75. Carduelis carduelis 747 47 55 263 129 1241     0,29
 
76. Carduelis chloris 570 6 21 62 90 749     0,17
 
77. Carduelis spinus 4741 499 232 675 3977 10124     2,36
 
78. Serinus serinus 31 13 14 7 15 80     0,02
 
79. Pyrrhula pyrrhula 69 - 2 72 325 468     0,11
 
80. Carpodacus erythrinus - - - - 1 1     0,00
 
81. Coccothraustes coccoth. 94 5 280 86 131 596     0,14
 
82. Loxia curvirostra 131 91 164 469 1075 1930     0,45
 
83. Emberiza schoeniclus 53 1 4 15 7 80     0,02
 
84. Emberiza citrinella 7 - 1 1 6 15     0,00
 
85. Plectrophenax nivalis - - - - 1 1     0,00

Ladislav Jasso
Proseč 25, 513 01, Semily

Naposledy změněno neděle, 24 červenec 2016 16:21

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte
Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

František Kopecký

František Kopecký

Petr Suvorov

Petr Suvorov

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

Renata Hasilová

Renata Hasilová

Michal Staněk

Michal Staněk

Richard Stehlík

Richard Stehlík

birdfoto birdwatching.cz legendy rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching soucek birdwatching
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo birdtelemetry birdwatching 2018 vebr foto birdwatching
    ak havlena birdwatching 2018      

TOP seznamy - celkem registrováno 95 uživatelů

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2021 WP Year List 2021 Poslední přírůstky
302 Jaroslav Vaněk 369 Vláďa Teplý 228 Jirka Rohlena 230 Jaroslav Vaněk 26.10.2021 Ústřičník velký Jaroslav Vaněk
290 Birdwatching.cz 340 Jaroslav Vaněk 228 Jaroslav Vaněk 228 Jirka Rohlena 26.10.2021 Břehouš rudý Pavel Mezulián
276 Jirka Rohlena 324 Birdwatching.cz 211 Pavel Mezulián 211 Pavel Mezulián 26.10.2021 Kulík bledý Pavel Mezulián
273 Vláďa Teplý 303 Jan Veber 178 Markéta Večeřová 194 Markéta Večeřová 26.10.2021 Ústřičník velký Pavel Mezulián
267 Michal Staněk 286 Renata Hasilová 170 Michal Staněk 171 Michal Staněk 23.10.2021 Sýkořice vousatá Jirka Rohlena
265 Pavel Mezulián 281 Jirka Rohlena 166 Birdwatching.cz 166 Birdwatching.cz 23.10.2021 Turpan černý Jirka Rohlena
252 Renata Hasilová 281 Michal Staněk 156 Vratislav Ježek 156 Vratislav Ježek 18.10.2021 Sýkořice vousatá Jaroslav Vaněk
246 Blancherose 265 Pavel Mezulián 150 Vláďa Teplý 150 Vláďa Teplý 18.10.2021 Kulík bledý Jaroslav Vaněk
219 Vladimír Toman 264 Ondřej Beneš 141 Luboš Klikar 150 Blancherose 18.10.2021 Kachnička mandarinská Jaroslav Vaněk
206 Ondřej Beneš 247 Blancherose 137 Michal Hlaváč 142 Luboš Klikar 17.10.2021 Strakapoud prostřední Luboš Klikar
203 Vratislav Ježek 239 Martin Horyna 137 Blancherose 137 Michal Hlaváč 16.10.2021 Sýkora uhelníček Luboš Klikar
202 Markéta Večeřová 230 Markéta Večeřová 136 Renata Hasilová 136 Renata Hasilová 08.10.2021 Jespák obecný Markéta Večeřová
200 Ilona Jurečková 220 Vratislav Ježek 96 Zdeněk Švajda 96 Zdeněk Švajda 03.10.2021 Kulík bledý Jirka Rohlena
200 Michal Hlaváč 219 Vladimír Toman 93 Jirka Sochor 93 Jirka Sochor 03.10.2021 Káně bělochvostá Jirka Rohlena
193 Martin Horyna 201 Michal Hlaváč 84 Jindřich 84 Jindřich 03.10.2021 Labuť zpěvná Jirka Rohlena
187 Miroslav Horák 200 Ilona Jurečková 75 Miroslav Horák 75 Miroslav Horák 03.10.2021 Chocholouš obecný Jirka Rohlena
149 Jaromír Žebrák 189 Jiří Šantavý 74 Josef Trojan 74 Josef Trojan 03.10.2021 Mandelík hajní Jirka Rohlena
145 Jiří Šantavý 187 Miroslav Horák 01.10.2021 Jespák křivozobý Jaroslav Vaněk
140 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 01.10.2021 Polák malý Jaroslav Vaněk
107 David Kuba 148 Martin Sochor 01.10.2021 Orel královský Jaroslav Vaněk
90 Radomír Zdarsa 140 Lukáš Novotný 01.10.2021 Husice rezavá Jaroslav Vaněk
87 Josef Trojan 108 David Kuba 01.10.2021 Kolpík bílý Jaroslav Vaněk
48 Lenka Marianna 90 Radomír Zdarsa 01.10.2021 Volavka červená Jaroslav Vaněk
35 Iveta Doleželová 87 Josef Trojan 01.10.2021 Vlha pestrá Jaroslav Vaněk
16 Tereza Froňková 49 Lenka Marianna 01.10.2021 Kormorán malý Jaroslav Vaněk
11 Lenka Hodačová 35 Iveta Doleželová 26.09.2021 Králíček ohnivý Pavel Mezulián
1 Martin Vašíček 16 Tereza Froňková 26.09.2021 Pěvuška modrá Pavel Mezulián
11 Lenka Hodačová 24.09.2021 Bramborníček hnědý Pavel Mezulián
6 Daniel Horálek 24.09.2021 Racek žlutonohý Pavel Mezulián
1 Pepa z Mrákova 19.09.2021 Skorec vodní Markéta Večeřová