15. dubna - Otevřený dopis Emirovi z Kuvajtu o nemorálních praktikách

  • sobota, 13 duben 2019 07:59

Drahý Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, Emire z Kuvajtu. Píši ti tento otevřený dopis v důsledku mé minulé návštěvy tvé země. Jsme zahraniční birdwatcheři, ornitologové a naturalisté, a právě jsme ve vaší zemi strávili několik týdnů v lednu a nyní pár týdnů v dubnu pozorováním ptáků.

Byli jsme překvapení množstvím přirozeného lovu v přírodě, kterého jsme byli svědky. Jsme toho názoru, že lov přirozeným způsobem, a zachovávání přírodních zdrojů mohou koexistovat. Ale určitě ne do té míry, jako to dělají vaši lidé. Ani bych to neměl nazývat lovem. To, co praktikujete vy v Kuvajtu, bych měl nazývat spíš vražděním. Nekončícím vražděním a to z následujících důvodů. Nejsou to vaši ptáci. Ptáci, kteří migrují, se ve vaší zemi zastavují jen na krátkou chvíli. Jen přelétají. Nejsou vaše lovná zvěř.

Lov by měl vždy obsahovat element sportu, ježdění v 4x4 skrz národní rezervaci, kde vyčerpaní ptáci odpočívají během své cesty na sever a střílení skrz otevřená okna za jízdy je barbarské.

Někteří ptáci jsou vzácní, i když jiní ne. Mnoho lidí z různých zemí oceňuje lov. Nezřízené vraždění vzácných ptáků je neakceptovatelné. Lovec MUSÍ vědět, na co vůbec střílí. Uvedu příklad: skupina 16 kulíků kaspických nedávno odpočívala v severním Kuvajtu. Jedná se o ohrožený druh v každé krajině světa. Lidé věnují čas i peníze tomu, aby se ujistili, že tento druh přežije všude jinde ve světě. Zatímco tady v Kuvajtu je v zimě všechny postříleli pro zábavu.
A konečně to nejhorší ze všeho, zabíjení pro zábavu je nepochybně nemorální. Zabíjení volně žijících ptáků, když slouží místo terče, je prostě zlo. Byli jsme svědky takového chování několikrát. Zvláště nezapomenutelný moment byl jeden z dní, kdy jsme přišli na pláž v Jahra. Byli tam otec a syn. Otec v autě pouštěl volání ptáků a jeho syn, kterému mohlo být tak 15 let, střílel vlaštovky, které přilétaly za zvukem od moře. Když jsme je začali pozorovat svými dalekohledy během jejich lovu, určitě se oba museli stydět, protože opustili pláž s pohledy sklopenými k zemi.

Takže, drahý Emire, vybízíme Vás, abyste následovali nedávný příklad z Libanonu, který před nedávnou dobou prosadil nové zákony regulující lov tak, aby to odpovídalo 21. století.

Děkujeme za Váš čas.

Claes Wikström, Mårten Wiström, Erik Rask.

Naposledy změněno středa, 24 duben 2019 19:59

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte