F. Pochmon - Bahňáci v ČR

  • středa, 29 červen 2016 21:19

Bahňáci v ČR „Od povodní k extrémnímu suchu“: pozorování z let 2013 – 2015

1. Stopáže druhů a úvod k videu - viz níže
2. Poznámky a vysvětlivky - viz níže
3. Poděkování dárcům - viz níže
4. Článek - viz níže

1. SLED A STOPÁŽE BAHŇÁKŮ VE VIDEU:
0:00 – 2:19 úvod, seznam druhů, záběry povodní a sucha
2:20 – 5:04 břehouš rudý, břehouš černoocasý
5:05 – 8:40 jespák obecný, jespáček ploskozobý, jespák křivozobý
8:41 – 11:37 bekasína otavní, bekasína větší, slučka malá
11:38 – 14:19 kulík písečný, kulík říční
14:20 – 18:03 vodouš tmavý, vodouš rudonohý
18:04 – 22:38 jespák bojovný, jespák rezavý, jespák skvrnitý
22:39 – 25:31 koliha velká, koliha malá
25:32 – 28:10 lyskonoh ploskozobý, lyskonoh úzkozobý
28:11 – 33:13 kulík bledý, kulík zlatý, kulík hnědý
33:14 – 36:46 vodouš bahenní, vodouš kropenatý, pisík obecný
36:47 – 41:15 kamenáček pestrý, čejka chocholatá, ústříčník velký
41:16 – 46:27 jespák písečný, jespák malý, jespák šedý
46:28 – 50:21 pisila čáponohá, tenkozobec opačný
50:22 – 55:43 vodouš šedý, vodouš štíhlý, vodouš malý
55:44 – 56:19 dytík úhorní
56:20 – 56:26 poděkování dárcům, autoři, použitá hudba

Případné komentáře a dotazy můžete posílat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Rádi bychom do prezentace zařadili i několik druhů mimo vymezené roky a prostředí jako „přídavek navíc“– např. jespáka plavého, keptušku stepní, kulíka mořského, případně sluku lesní, aby byl přehled bahňáků pozorovaných v ČR v posledních letech co nejkompletnější. V případě, že chcete přispět svým snímkem či videem, pošlete zmíněný druh přes úschovnu na uvedenou adresu a uveďte jméno autora a lokalitu.Děkujeme František Pochmon

ÚVOD K VIDEU
Toto video obsahuje sestřih pozorování bahňáků v ČR zaznamenaných 15 našimi birdwatchery a ornitology v letech 2013 až 2015. Jak napovídá titul, film zahrnuje s určitými přesahy období od posledních velkých povodní až k letošnímu horkému létu a cca 40 druhů bahňáků, řazených po dvojicích či trojicích zaměnitelných druhů. Snímek zachycuje jak hnízdící druhy tak zejména protahující, běžnější i vzácné ptáky otevřené krajiny, okolí vodních ploch a mokřadů, hlavně z území Čech, částečně i z moravských lokalit. Na internetu přibývá cestopisů a reportáží ze zahraničí, tímto příspěvkem se vracíme opět „domů“. Následujícím videem bychom se chtěli podělit o zážitky a poznatky i s těmi, kteří neměli vždy možnost vyrážet do přírody. Doufejme, že pro vás bude tato praktická „videopříručka“ pořízená v terénu alespoň malým přínosem, případně vzpomínkou či potěchou oka či duše.

2. POZNÁMKY A VYSVĚTLIVKY:
Každému druhu jsme věnovali 1 – 2 minuty a řazení druhů je výše uvedeno, takže si můžete na videu dle libosti a uvedené stopáže posouvat druhy, které vás zajímají. U záběru uvádíme druh, autora, lokalitu (se svolením autora), další druhy na daném snímku. Na většině záběrů jsou bahňáci v prostém šatu, na několika ve svatebním či přechodném šatu, na to jsme se snažili upozornit, v několika případech i v šatu mladých. Kvůli postupnému získávání materiálu od dárců nebylo vždy možné řadit vše přísně chronologicky, z časových i prostorových důvodů a náročnosti příprav pak uvádět datum či čas pozorování (až na vyžádané výjimky) nebo další detaily jako stáří nebo pohlaví ptáků atd. To ani nebylo cílem. S pomocí atlasů či databáze avif lze tyto detaily snadno dohledat.

Druhy jsme neřadili přísně systematicky podle rodů (nejedná se o kopii klasifikace v atlasech a určovacích klíčích), nýbrž po dvojicích či trojicích zaměnitelných druhů (vzhledově či barevně podobných nebo příbuzných). Zároveň jsme spojili snímky z různých lokalit různých autorů za odlišných světelných podmínek (jak to při výpravách bývá čili nejen za optimální ale i za snížené viditelnosti) a na různé vzdálenosti a nakombinovali uvedené dvojice/trojice i trochu na přeskáčku mezi rody, abychom udrželi vaši pozornost. V několika případech lze vidět i podobné druhy vedle sebe na jednom srovnávacím záběru, všimnout si určitých znaků, velikosti a pak je snáze rozlišit a určit.

Za každý druh jsme umístili poučné popisy z Wikipedie a jak víte, uvedené údaje z tohoto zdroje nemusejí být vždy zcela aktualizované a přesné. Popisy jsou vidět jen krátce, v případě zájmu o texty doporučujeme, abyste si přehrávání zastavili - při daném počtu druhů a dostatečně dlouhém zobrazení by bylo video podstatně delší. Celý sestřih může být nápomocný a užitečný i začátečníkům či laikům. Milovníky článků a trpělivé čtenáře odkazujeme na níže uvedený text, který se pokusil o určitou birdwatcherskou retrospektivu.

01. břehouš rudý Hostín František Pochmon 02. Jespák obecný Žíželice František Pochmon 03. Jespáček ploskozobý Limicola falcinellus Martin Došlý rybník Hvězda
Břehouš rudý
Hostín, F. Pochmon 
Jespák obecný
Žíželice, F. Pochmon 
Jespáček ploskozobý
ryb. Hvězda, M. Došlý 

3. PODĚKOVÁNÍ
Snímky a videa poskytla patnáctka nadšenců z řad birdwatcherů a ornitologů. Až na výjimky nedisponujeme špičkovou natáčecí/snímací technikou - videa byla pořízena většinou digiscopingem přes spektivy Meopta na telefony Iphone bez speciálních kamerových stativů nebo na kompakty Nikon, Canon a další značky přímo v ruce. Snímek byl tudíž sestříhán jako amatérský a dokumentační, spíše pro radost, jisté poučení či obohacení znalostí a bez větších uměleckých či badatelských ambicí. Proto děkujeme i za občasné přimhouření oka nad přesností popisků, třesy nebo kvalitou materiálu - ne vždy jsou nám světelné a povětrnostní podmínky nakloněny.

Jelikož jsou ovšem pozorování často zachycena jen jako údaje a čísla v databázi, bez fotek, filmu na youtube či jiného výstupu a určité situace se ze zkušenosti již neopakují, snímek může díky svému rozsahu posloužit zájemcům i jako určitý vizuální souhrn a doklad, jaké rozličné druhy do našich končin zavítají, či jako konkrétní ukázka, jak se různí ptáci pohybují a projevují nebo jako jistý přehled, jak se u nás v průběhu let mění klimatické podmínky a jak tyto změny ovlivňují výskyt ptáků na našem území.

Děkuji za poskytnutí materiálu zejména Janu Studeckému, Jiřímu Bartákovi, Denisu Mattheyovi, Zdeňku Součkovi, Aleši a Robinu Šíchovi, Martinu Došlému, Adolfu Goebelovi, Jiřímu Šafránkovi, Pavlu a Jiřímu Mezulianovi, Aloisu Holubovi, Radku Lučanovi, Václavu Johnovi a za trpělivost a výdrž kolegyni Markétě Miškové Holé, která snímky sestříhala. Omlouvám se všem dárcům, pokud jsme se dopustili nějaké nepřesnosti, ale bylo to obrovské množství dat ke zpracování (při slučování nejednou zcela blokující výkonný počítač) a velké třídění a stříhání zejména pro kolegyni, ale i určitá práce pro mě a Robina Šíchu, Jana Studeckého a Martina Došlého, kteří mi s výběrem pomáhali.
František Pochmon, birdwatcher, organizátor birdwatcherských výprav, listopad 2015

04. Bekasína otavní Bohdanečský rybník Zdeněk Souček 05. Kulík říční Dymokury Zdeněk Souček 06. vodouš tmavý hl.m.Praha František Pochmon
Bekasína otavní
Bohdanečský rybník Z. Souček 
Kulík říční
Dymokury, Z. Souček 
Vodouš tmavý
hl. m Praha, F. Pochmon 

4. RETROSPEKTIVNÍ ČLÁNEK
Bahňáci v ČR „Od povodní k extrémnímu suchu“: pozorování z let 2013 – 2015

Mnozí z vás si ještě vzpomenou na poslední studenou zimu na přelomu let 2012/2013. Třeba na potáplici žlutozobou, hejna brkoslavů severních, invazi kulíků zlatých, sražených studenou frontou na naše území atd...Dlouhá a na srážky bohatší zima se táhla až do jarních měsíců, stromy se začaly zelenat místy až v květnu. A po krátkém jaru na přelomu května a června 2013 postihly zemi vytrvalé deště, výrazné ochlazení a následně rozsáhlé povodně. Řeky a potoky se rozlily do okolních polí a spolu s obrovským množstvím srážek vytvořily fenomén povodňových louží a mokřadů. Pro zemědělce a majitele nemovitostí a pozemků v okolí řek tragédie a materiální škody, pro některé druhy ptáků od drozda zpěvného, přes rorýse, pěnice či rákosníky až po čápa bílého velmi špatná hnízdní sezóna, ovšem pro vodní ptactvo po opadnutí vody příležitost k zastávce, odpočinku, nakrmení se, v některých případech zřejmě i k pozdnímu zahnízdění.

07. jespák bojovný Hostín František Pochmon 08. jespák rezavý Calidris canutus VN ROzkoš Zdeděnk Souček 09. jespák skvrnitý Alois Holub VN Rozkoš 3
Jespák bojovný
Hostín, F. Pochmon 
Jespák rezavý
VN Rozkoš, Z. Souček 
Jespák skvrnitý
VN Rozkoš, A. Holub 


Na několik měsíců se z ČR stala "mokřadní" země s mnoha bahňáky rozptýlenými v krajině. A nejeden birdwatcher se opakovaně vydával do polí, luk a k „umáčenému ječmeni“, v Čechách např. u obcí Dobřichov, Cerhenice, Žíželice, Tuklaty, Hostín, Vojkovice, Postoloprty, Dymokury, Sány, Pátek, Kostelní Lhota atd., ale i na území hlavního města u soutoků řek (moravští pozorovatelé nechť si prosím doplní lokality sami). Nejeden z nás si užíval výjimečné počty tolik oblíbených bahňáků i brodivých na jinak často prázdných polích a častější pozorování méně obvyklých druhů např. slučky malé, jespáků malých, písečných či křivozobých, kolihy malé, bekasiny větší, břehouše rudého, či pěkných počtů brodivých, např. čápů černých různě v krajině. Z této doby pochází taky velká část záběrů videa, často na kratší vzdálenost, než dovolují rozsáhlé vypuštěné rybníky a nádrže.

10. KOliha velká s vodousi tmavymi Hostin František Pochmon 11. Koliha malá Zbraň Jiří Barták 12. Lyskonoh ploskozobý Tovačov František Pochmon
Koliha velká a vodouši tmaví
Hostín, F. Pochmon 
Koliha malá
Zbraň, J. Barták 
Lyskonoh ploskozobý
Tovačov, F. Pochmon 


Po několika měsících s polními loužemi nastala mírná a suchá zima 2013/2014. Vodní plochy tehdy téměř nezamrzaly a nabízely téměř po celou dobu setkání s oblíbenými potáplicemi, vzácnějšími potápkami, severskými husami a mořskými kachnami. Polní louže postupně vysychaly (a poslední ránu z milosti jim zasadila dvě následující horká léta). V daném období nebyly téměř žádné významné sněhové srážky a několik „slovených“ rybníků zůstalo až do jara na nízké vodě a s rozsáhlými bahnitými břehy. Skvělá pozorování bahňáků se přesunula z polních mokřadů opět k vodním plochám.

13. Lyskonoh ploskozobý Tovačov Jiří Barták 14. Kulík bledý Žehuň František Pochmon 15. Vodouš bahenní Tringa glareola Žíželice Martin Došlý
Lyskonoh ploskozobý
Tovačov, J. Barták 
Kulík bledý
Žěhuň, F. Pochmon 
Vodouš bahenní
Žíželice, M. Došlý 


A to byla další velká příležitost k zajímavým zážitkům. Za všechny jmenujme rybník Vlhlavský rybník na Českobudějovicku s hejny vodoušů rudonohých, břehoušů černoocasých atd nebo jihomoravský rybník Nesyt s tenkozobci opačnými či středomoravské Záhlinice s vodouši štíhlými či vzácnými chřástaly atd. V létě 2014 se nezopakovaly ani povodně ani fenomén polních mokřadů (pro mnohé naštěstí) a pozorování „bahňáckého“ tahu na našem území "zachránilo" letní vypouštění a revitalizace NPR Bohdanečský rybník a ojedinělá pozorování tajemných kulíků hnědých jak v Čechách tak na Moravě. Na NPR Bohdanečský rybník byly k vidění stovky ba tisíce kachen, potápek, labutí, vskutku nebývalé počty a velký pohyb ptáků od vodních po dravce, jeřábi popelaví, chřástali, stovky bahňáků i brodivých, mraky čejek chocholatých a bekasin otavních, kulíci píseční a bledí, břehouši rudí, jespáček ploskozobý. Hotový ptačí ráj....

16. Čejka chocholatá Zdeněk Souček Pátek 16. Vodouš kropenatý Tringa ochropus Poděbrady Zdeněk Souček 17. Pisík obecný Třesický rybník Martin Došlý
Čejka chocholatá
Pátek, Zdeněk Souček 
Vodouš kropenatý
Poděbrady, Z. Souček 
Pisík obecný
Třesický rybník, M. Došlý 


Na přelomu let 2014/2015 přišla ovšem znovu teplá a suchá zima, sněžilo jen málo na horách a tento nedostatek srážek ještě snížil množství vody v půdě a krajině. Z pozoruhodných pozorování z jara připomeňme např. výjimečný zálet vodouše malého na jižní Moravu během prvních výlovů. Nejen že přes zimu a jaro voda do mnohých vylovených rybníků nedopršela či neměla odkud přitéct, v červnu již po několikaté v novodobé historii přišla extrémní vedra a táhla se téměř přes celé léto 2015 a k jistému ochlazení a návratu dešťů došlo až v září a říjnu. Většina polních a lučních mokřadů zcela zmizela, případně byly tyto ostrůvky života snadněji rozorány.

18. Kamenáček pestrý Arenaria interpres VN Rozkoš František Pochmon 19. Kamenáček pestrý VN Rozkoš s jespákem bojovným a rezavým František Pochmon 20. Jespák písečný JIří Barták
Kameňáček pestrý spolu s jespákem
bojovným a rezavým
VN Rozkoš, F. Pochmon 
Kameňáček pestrý
VN Rozkoš, F. Pochmon 
Jespák písečný
J. Barták 


Kvůli vysokým teplotám se z vodních ploch voda odpařovala ve zvýšené míře, vytvořily se bahnité, písčité nebo kamenité břehy a některé menší rybníky kvůli absenci přítoků a srážek dokonce zcela vyschly. Za všechny vyschlé či předčasně vylovené rybníky jmenujme např. Velký Markovec na Písecku nebo Radomilický na Vodňansku (viz úvodní fota). Podobná situace nastala i na některých vodních nádržích, a to zejména kvůli manipulačním řádům a nutnému upouštění vody do toků, např. VN Nechranice či Rozkoš s obrovskými až na stovky metrů odkrytými břehy, novými ostrůvky a poloostrovy a spousta pozorovaných rarit i běžných druhů, opět bahňáků, ale i vzácných rybáků, racků, brodivých, vrubozobých atd. Co se týče rybníků a letních záznamů, nelze opomenout výborná pozorování z července, srpna a září např. kolih velkých i malých na rybníku Volešek, pisil čáponohých např. na Knížecím rybníku či Mutěnických rybnících, opakované pozorování lyskonoha ploskozobého, za zástupce brodivých jmenujme pozorování několika zatoulaných ibisů hnědých v jižních Čechách či četný výskyt kormorána malého na několika lokalitách atd.

21. Jespák malý Hostín František Pochmon 22. Pisila čáponohá Himantopus himantopus Aleš Šícha 23. Tenkozobec opačný Aleš Šícha
Jespák malý
Hostín, F. Pochmon 
Pisila čaponohá
A. Šícha 
Tenkozobec opačný
A. Šícha 


A co nás čeká v následujícím období? Čeká nás průměrný rok bez extrémů a s ročními období, na jaké jsme byli zvyklí v minulosti? Nebo se potřetí zopakuje zima bez sněhu a mrazu? Přijdou v roce 2016 znovu extrémní letní vedra a sucha, jak hrozí někteří klimatologové a s nimi neblahé důsledky pro zásoby podzemních i povrchových vod, rybářství, zemědělství a úrodu některých plodin? Nebo zase přijdou bohaté deště nebo dokonce velká voda a odpovídající dopady? Vrátí se opět fenomén polních louží? A jak počasí ovlivní hnízdění a tah bahňáků i jiných ptáků na našem území?? A jak klima ovlivňujeme my a co my můžeme pro životní prostředí a život ptáků udělat?? Tyto otázky napadají asi většinu z nás...Počasí je v posledních letech čím dál nevyzpytatelnější a přináší velké výkyvy, takže se další překvapení zřejmě dají očekávat. A projektů záchrany a ochrany druhů a krajiny, která potřebují naši podporu, je bezpočet...Určitě nám všem jde o to, aby se v přírodě české, evropské i světové ptákům i jiným živým organismům dařilo. Proto neváhejte podpořit jakýkoliv známý i méně známý projekt jako např. Josefovské louky, Obnovu mokřadních luk u rybníka Podsedek na Třeboňsku atd či mimo skupinu bahňáků např. projekt záchrany sýčků obecných v ČR či jiný regionální i celostátní projekt, pozemkový spolek, maloplošné chráněné území, o kterých víte a které mají podle vás smysl.

24. Vodouš šedý Sány František Pochmon 25. Dytík úhorní Radek Lučan střední Čechy 26
Vodouš šedý
Sány, F. Pochmon 
Dytík úhorní
stř. Čechy , R. Lučan 
Pisík obecný
Žíželice, F. Pochmon 


http://josefovskelouky.cz/
http://www.vespolek.cz/
http://new.birdlife.cz/sycek/
František Pochmon, birdwatcher, organizátor birdwatcherských výprav, listopad 2015

Naposledy změněno sobota, 23 červenec 2016 22:21

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte
Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

František Kopecký

František Kopecký

Petr Suvorov

Petr Suvorov

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

Renata Hasilová

Renata Hasilová

Michal Staněk

Michal Staněk

Richard Stehlík

Richard Stehlík

birdfoto birdwatching.cz legendy rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching soucek birdwatching
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo birdtelemetry birdwatching 2018 vebr foto birdwatching
    ak havlena birdwatching 2018      

TOP seznamy - celkem registrováno 95 uživatelů

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2021 WP Year List 2021 Poslední přírůstky
302 Jaroslav Vaněk 369 Vláďa Teplý 221 Jirka Rohlena 221 Jirka Rohlena 15.09.2021 Chřástal vodní Vratislav Ježek
290 Birdwatching.cz 340 Jaroslav Vaněk 217 Jaroslav Vaněk 217 Jaroslav Vaněk 15.09.2021 Ťuhýk šedý Luboš Klikar
276 Jirka Rohlena 324 Birdwatching.cz 204 Pavel Mezulián 204 Pavel Mezulián 14.09.2021 Polák malý Pavel Mezulián
273 Vláďa Teplý 303 Jan Veber 170 Markéta Večeřová 171 Michal Staněk 14.09.2021 Koliha velká Pavel Mezulián
267 Michal Staněk 286 Renata Hasilová 170 Michal Staněk 170 Markéta Večeřová 14.09.2021 Keptuška stepní Pavel Mezulián
265 Pavel Mezulián 281 Jirka Rohlena 166 Birdwatching.cz 166 Birdwatching.cz 14.09.2021 Kulík hnědý Pavel Mezulián
252 Renata Hasilová 281 Michal Staněk 156 Vratislav Ježek 156 Vratislav Ježek 14.09.2021 Ibis hnědý Pavel Mezulián
246 Blancherose 265 Pavel Mezulián 150 Vláďa Teplý 150 Vláďa Teplý 11.09.2021 Bažant obecný Blancherose
219 Vladimír Toman 264 Ondřej Beneš 139 Luboš Klikar 150 Blancherose 11.09.2021 Žluna šedá Blancherose
206 Ondřej Beneš 247 Blancherose 137 Michal Hlaváč 140 Luboš Klikar 11.09.2021 Krutihlav obecný Blancherose
203 Vratislav Ježek 239 Martin Horyna 137 Blancherose 137 Michal Hlaváč 11.09.2021 Holub doupňák Blancherose
202 Markéta Večeřová 230 Markéta Večeřová 136 Renata Hasilová 136 Renata Hasilová 11.09.2021 Bramborníček hnědý Blancherose
200 Ilona Jurečková 220 Vratislav Ježek 96 Zdeněk Švajda 96 Zdeněk Švajda 11.09.2021 Šoupálek dlouhoprstý Blancherose
200 Michal Hlaváč 219 Vladimír Toman 93 Jirka Sochor 93 Jirka Sochor 11.09.2021 Pisík obecný Blancherose
193 Martin Horyna 201 Michal Hlaváč 84 Jindřich 84 Jindřich 11.09.2021 Břehule říční Blancherose
187 Miroslav Horák 200 Ilona Jurečková 75 Miroslav Horák 75 Miroslav Horák 11.09.2021 Rákosník velký Blancherose
149 Jaromír Žebrák 189 Jiří Šantavý 74 Josef Trojan 74 Josef Trojan 11.09.2021 Sokol stěhovavý Blancherose
145 Jiří Šantavý 187 Miroslav Horák 11.09.2021 Čečetka bělavá Blancherose
140 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 11.09.2021 Rybák obecný Blancherose
107 David Kuba 148 Martin Sochor 11.09.2021 Rehek zahradní Blancherose
90 Radomír Zdarsa 140 Lukáš Novotný 11.09.2021 Lejsek šedý Blancherose
87 Josef Trojan 108 David Kuba 11.09.2021 Jespák obecný Blancherose
48 Lenka Marianna 90 Radomír Zdarsa 11.09.2021 Rorýs obecný Blancherose
35 Iveta Doleželová 87 Josef Trojan 11.09.2021 Rákosník obecný Blancherose
16 Tereza Froňková 49 Lenka Marianna 11.09.2021 Ťuhýk obecný Blancherose
11 Lenka Hodačová 35 Iveta Doleželová 11.09.2021 Moták pilich Blancherose
1 Martin Vašíček 16 Tereza Froňková 11.09.2021 Vodouš rudonohý Blancherose
11 Lenka Hodačová 11.09.2021 Slavík obecný Blancherose
6 Daniel Horálek 11.09.2021 Králíček ohnivý Blancherose
1 Pepa z Mrákova 11.09.2021 Jespák bojovný Blancherose