Šoupálci ČR

  • čtvrtek, 20 říjen 2022 17:06

Rozlišit oba druhy šoupálků není v terénu úplně jednoduché.
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) je drobný pěvec, výrazně menší než vrabec, s obloukovitě zahnutým zobáčkem. Má dlouhé a ostré drápky a zesílené, velmi tuhé brky dosti dlouhých ocasních per, o které se opírá při lezení po kůře stromů. Při prohledávání stromové kůry postupuje tak, že začne u paty stromu, šplhá trhavými poskoky v nepravidelné spirále nahoru, pak sletí ke kořenům dalšího stromu a znovu pokračuje vzhůru. Jeho potravou je hlavně hmyz včetně vajíček, larev i kukel žijících na kůře stromů. Častou kořistí jsou mšice a mery, také pavouci a sekáči. V zimě ho můžeme vidět, jak požírá i semena jehličnatých stromů, někteří ptáci navštěvují i krmítka.
Je velmi těžko odlišitelný od Šoupálka krátkoprstého (Certhia brachydactyla). Liší se od sebe hlavně hlasem a zpěvem, ale někdy se vyskytnou jedinci, kteří umí napodobit hlas opačného druhu. Šoupálek dlouhoprstý má kratší, méně zahnutý zobák. Spodina těla bývá bělejší, nadoční proužek je výraznější. Velký zářez na křídelní pásce tvoří černý pravoúhlý výrazný schodek. Tento znak je asi nejdůležitějším rozdílem obou druhů, ale při pohybu šoupálka po kmeni stromů je těžko postřehnutelný.
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) má břicho našedlé, nadočnicový proužek je nevýrazný, šedobílý, zobák je trochu delší a zahnutější. Oba druhy se liší hlasovými projevy, ale někteří dokáží napodobit hlas příbuzného druhu. Potravu tvoří hmyz, který získává ze škvír a prasklin kůry stromů, v zimě i v malé míře přijímá i semena.

English
Distinguishing the two species of Certhia is not entirely easy in the field.
The Eurasian treecreeper (Certhia familiaris) is a small songbird, significantly smaller than a sparrow, with an arched beak. It has long and sharp claws and reinforced, very stiff quills of rather long tail feathers, on which it leans while climbing the bark of trees. When searching the bark of a tree, it proceeds by starting at the base of the tree, climbing up with jerky hops in an irregular spiral, then swooping down to the roots of another tree and continuing upwards again. Its food is mainly insects, including eggs, larvae and pupae living on the bark of trees. Aphids and mealybugs are common prey, as are spiders and woodpeckers. In winter, we can see him eating the seeds of coniferous trees, some birds also visit feeders.
It is very difficult to distinguish it from the Short-toed treecreeper (Certhia brachydactyla). They differ from each other mainly in voice and singing, but sometimes there are individuals who can imitate the voice of the opposite species. The long-toed sandpiper has a shorter, less curved beak. The underside of the body is usually whiter, the upper stripe is more pronounced. A large notch on the wing band forms a black rectangular prominent gap. This sign is probably the most important difference between the two species, but it is hard to notice when the shrew moves along a tree trunk.
The Short-toed treecreeper (Certhia brachydactyla) has a greyish belly, the supraorbital stripe is indistinct, grey-white, the beak is a little longer and more curved. Both species differ in their vocalizations, but some can imitate the voice of a related species. Food consists of insects, which they obtain from cracks and crevices in the bark of trees, and in winter they also eat seeds to a small extent.

Naposledy změněno pátek, 17 únor 2023 08:59

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte
Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

birdfoto birdwatching.cz legendy rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching soucek birdwatching
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo birdtelemetry birdwatching 2018 vebr foto birdwatching
    ak havlena birdwatching 2018      

TOP seznamy - celkem registrováno 95 uživatelů

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2023 WP Year List 2023 Poslední přírůstky
305 Jaroslav Vaněk 381 Zdeněk Souček 234 Jaroslav Vaněk 234 Jaroslav Vaněk 21.09.2023 Kulík bledý Jaroslav Vaněk
299 Birdwatching.cz 369 Vláďa Teplý 216 Jirka Rohlena 216 Jirka Rohlena 21.09.2023 Kos horský Jaroslav Vaněk
296 Zdeněk Souček 345 Jaroslav Vaněk 186 Michal Staněk 191 Zdeněk Souček 21.09.2023 Moták stepní Jaroslav Vaněk
288 Jirka Rohlena 333 Birdwatching.cz 177 Zdeněk Souček 186 Michal Staněk 21.09.2023 Břehouš černoocasý Jaroslav Vaněk
273 Vláďa Teplý 316 Jirka Rohlena 171 Birdwatching.cz 171 Birdwatching.cz 21.09.2023 Čečetka tmavá Jaroslav Vaněk
273 Pavel Mezulián 304 Jan Veber 131 Vratislav Ježek 140 Vratislav Ježek 21.09.2023 Ústřičník velký Jaroslav Vaněk
272 Michal Staněk 302 Michal Staněk 101 Renata Hasilová 102 Renata Hasilová 21.09.2023 Pěvuška podhorní Jaroslav Vaněk
256 Renata Hasilová 288 Renata Hasilová 96 Miroslav Horák 96 Miroslav Horák 21.09.2023 Včelojed lesní Jaroslav Vaněk
247 Blancherose 273 Pavel Mezulián 94 Zdeněk Švajda 94 Zdeněk Švajda 21.09.2023 Jespák malý Jaroslav Vaněk
235 Patrik 269 Martin Horyna 72 Josef Trojan 73 Josef Trojan 21.09.2023 Lejsek malý Jaroslav Vaněk
219 Vladimír Toman 264 Ondřej Beneš 21.09.2023 Chřástal polní Jaroslav Vaněk
213 Martin Horyna 248 Blancherose 21.09.2023 Linduška rudokrká Jaroslav Vaněk
206 Ondřej Beneš 236 Vratislav Ježek 21.09.2023 Kolpík bílý Jaroslav Vaněk
205 Michal Hlaváč 235 Patrik 21.09.2023 Jespák křivozobý Jaroslav Vaněk
203 Vratislav Ježek 230 Markéta Večeřová 21.09.2023 Budníček zelený Jaroslav Vaněk
202 Markéta Večeřová 219 Vladimír Toman 21.09.2023 Poštolka rudonohá Jaroslav Vaněk
200 Ilona Jurečková 206 Michal Hlaváč 21.09.2023 Kalous pustovka Jaroslav Vaněk
188 Miroslav Horák 200 Ilona Jurečková 21.09.2023 Křepelka polní Jaroslav Vaněk
149 Jaromír Žebrák 189 Jiří Šantavý 21.09.2023 Jespák rezavý Jaroslav Vaněk
145 Jiří Šantavý 188 Miroslav Horák 21.09.2023 Rákosník zpěvný Jaroslav Vaněk
140 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 21.09.2023 Orel křiklavý Jaroslav Vaněk
115 Josef Trojan 148 Martin Sochor 21.09.2023 Kamenáček pestrý Jaroslav Vaněk
107 David Kuba 140 Lukáš Novotný 21.09.2023 Hýl rudý Jaroslav Vaněk
90 Radomír Zdarsa 120 Josef Trojan 21.09.2023 Polák malý Jaroslav Vaněk
48 Lenka Marianna 108 David Kuba 20.09.2023 Jespák rezavý Birdwatching.cz
37 Jirka Sochor 90 Radomír Zdarsa 20.09.2023 Vodouš rudonohý Birdwatching.cz
35 Iveta Doleželová 49 Lenka Marianna 20.09.2023 Kulík písečný Birdwatching.cz
16 Tereza Froňková 37 Jirka Sochor 20.09.2023 Břehouš černoocasý Birdwatching.cz
11 Lenka Hodačová 35 Iveta Doleželová 20.09.2023 Sokol stěhovavý Birdwatching.cz
1 Martin Vašíček 16 Tereza Froňková 20.09.2023 Bekasina otavní Birdwatching.cz