Šoupálci ČR

  • čtvrtek, 20 říjen 2022 17:06

Rozlišit oba druhy šoupálků není v terénu úplně jednoduché.
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) je drobný pěvec, výrazně menší než vrabec, s obloukovitě zahnutým zobáčkem. Má dlouhé a ostré drápky a zesílené, velmi tuhé brky dosti dlouhých ocasních per, o které se opírá při lezení po kůře stromů. Při prohledávání stromové kůry postupuje tak, že začne u paty stromu, šplhá trhavými poskoky v nepravidelné spirále nahoru, pak sletí ke kořenům dalšího stromu a znovu pokračuje vzhůru. Jeho potravou je hlavně hmyz včetně vajíček, larev i kukel žijících na kůře stromů. Častou kořistí jsou mšice a mery, také pavouci a sekáči. V zimě ho můžeme vidět, jak požírá i semena jehličnatých stromů, někteří ptáci navštěvují i krmítka.
Je velmi těžko odlišitelný od Šoupálka krátkoprstého (Certhia brachydactyla). Liší se od sebe hlavně hlasem a zpěvem, ale někdy se vyskytnou jedinci, kteří umí napodobit hlas opačného druhu. Šoupálek dlouhoprstý má kratší, méně zahnutý zobák. Spodina těla bývá bělejší, nadoční proužek je výraznější. Velký zářez na křídelní pásce tvoří černý pravoúhlý výrazný schodek. Tento znak je asi nejdůležitějším rozdílem obou druhů, ale při pohybu šoupálka po kmeni stromů je těžko postřehnutelný.
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) má břicho našedlé, nadočnicový proužek je nevýrazný, šedobílý, zobák je trochu delší a zahnutější. Oba druhy se liší hlasovými projevy, ale někteří dokáží napodobit hlas příbuzného druhu. Potravu tvoří hmyz, který získává ze škvír a prasklin kůry stromů, v zimě i v malé míře přijímá i semena.

English
Distinguishing the two species of Certhia is not entirely easy in the field.
The Eurasian treecreeper (Certhia familiaris) is a small songbird, significantly smaller than a sparrow, with an arched beak. It has long and sharp claws and reinforced, very stiff quills of rather long tail feathers, on which it leans while climbing the bark of trees. When searching the bark of a tree, it proceeds by starting at the base of the tree, climbing up with jerky hops in an irregular spiral, then swooping down to the roots of another tree and continuing upwards again. Its food is mainly insects, including eggs, larvae and pupae living on the bark of trees. Aphids and mealybugs are common prey, as are spiders and woodpeckers. In winter, we can see him eating the seeds of coniferous trees, some birds also visit feeders.
It is very difficult to distinguish it from the Short-toed treecreeper (Certhia brachydactyla). They differ from each other mainly in voice and singing, but sometimes there are individuals who can imitate the voice of the opposite species. The long-toed sandpiper has a shorter, less curved beak. The underside of the body is usually whiter, the upper stripe is more pronounced. A large notch on the wing band forms a black rectangular prominent gap. This sign is probably the most important difference between the two species, but it is hard to notice when the shrew moves along a tree trunk.
The Short-toed treecreeper (Certhia brachydactyla) has a greyish belly, the supraorbital stripe is indistinct, grey-white, the beak is a little longer and more curved. Both species differ in their vocalizations, but some can imitate the voice of a related species. Food consists of insects, which they obtain from cracks and crevices in the bark of trees, and in winter they also eat seeds to a small extent.

Naposledy změněno pátek, 17 únor 2023 08:59

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte
Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

birdfoto birdwatching.cz legendy rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching soucek birdwatching
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo birdtelemetry birdwatching 2018 vebr foto birdwatching
    ak havlena birdwatching 2018      

TOP seznamy - celkem registrováno 95 uživatelů

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2023 WP Year List 2023 Poslední přírůstky
305 Jaroslav Vaněk 380 Zdeněk Souček 120 Jirka Rohlena 120 Jirka Rohlena 25.03.2023 Čáp bílý Birdwatching.cz
297 Birdwatching.cz 369 Vláďa Teplý 109 Zdeněk Souček 109 Zdeněk Souček 25.03.2023 Budníček menší Birdwatching.cz
296 Zdeněk Souček 345 Jaroslav Vaněk 107 Jaroslav Vaněk 107 Jaroslav Vaněk 25.03.2023 Vlaštovka obecná Birdwatching.cz
288 Jirka Rohlena 331 Birdwatching.cz 99 Birdwatching.cz 99 Birdwatching.cz 25.03.2023 Pěnkava jíkavec Birdwatching.cz
273 Vláďa Teplý 316 Jirka Rohlena 74 Vratislav Ježek 74 Vratislav Ježek 25.03.2023 Zrzohlávka rudozobá Birdwatching.cz
273 Pavel Mezulián 304 Jan Veber 55 Zdeněk Švajda 55 Zdeněk Švajda 25.03.2023 Drozd zpěvný Birdwatching.cz
272 Michal Staněk 288 Renata Hasilová 46 Josef Trojan 49 Josef Trojan 25.03.2023 Holub hřivnáč Birdwatching.cz
256 Renata Hasilová 286 Michal Staněk 43 Renata Hasilová 44 Renata Hasilová 25.03.2023 Havran polní Birdwatching.cz
247 Blancherose 273 Pavel Mezulián 35 Miroslav Horák 35 Miroslav Horák 25.03.2023 Čírka obecná Birdwatching.cz
235 Patrik 264 Ondřej Beneš 25.03.2023 Bramborníček hnědý Birdwatching.cz
219 Vladimír Toman 256 Martin Horyna 25.03.2023 Moták pochop Birdwatching.cz
213 Martin Horyna 248 Blancherose 25.03.2023 Moudivláček lužní Birdwatching.cz
206 Ondřej Beneš 235 Patrik 25.03.2023 Rehek domácí Birdwatching.cz
205 Michal Hlaváč 230 Markéta Večeřová 25.03.2023 Čečetka tmavá Birdwatching.cz
203 Vratislav Ježek 220 Vratislav Ježek 25.03.2023 Luňák červený Birdwatching.cz
202 Markéta Večeřová 219 Vladimír Toman 25.03.2023 Králíček obecný Birdwatching.cz
200 Ilona Jurečková 206 Michal Hlaváč 25.03.2023 Konipas bílý Birdwatching.cz
187 Miroslav Horák 200 Ilona Jurečková 25.03.2023 Konopka obecná Birdwatching.cz
149 Jaromír Žebrák 189 Jiří Šantavý 24.03.2023 Lžičák pestrý Zdeněk Souček
145 Jiří Šantavý 187 Miroslav Horák 24.03.2023 Čírka modrá Zdeněk Souček
140 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 24.03.2023 Slavík modráček Zdeněk Souček
115 Josef Trojan 148 Martin Sochor 24.03.2023 Vodouš rudonohý Zdeněk Souček
107 David Kuba 140 Lukáš Novotný 23.03.2023 Budníček menší Zdeněk Souček
90 Radomír Zdarsa 120 Josef Trojan 23.03.2023 Husice liščí Zdeněk Souček
48 Lenka Marianna 108 David Kuba 23.03.2023 Červenka obecná Zdeněk Souček
37 Jirka Sochor 90 Radomír Zdarsa 23.03.2023 Kulíšek nejmenší Zdeněk Souček
35 Iveta Doleželová 49 Lenka Marianna 23.03.2023 Křivka obecná Zdeněk Souček
16 Tereza Froňková 37 Jirka Sochor 23.03.2023 Kolpík bílý Zdeněk Souček
11 Lenka Hodačová 35 Iveta Doleželová 23.03.2023 Pěnkava jíkavec Zdeněk Souček
1 Martin Vašíček 16 Tereza Froňková 23.03.2023 Kvakoš noční Zdeněk Souček