Šoupálci ČR

  • čtvrtek, 20 říjen 2022 17:06

Rozlišit oba druhy šoupálků není v terénu úplně jednoduché.
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) je drobný pěvec, výrazně menší než vrabec, s obloukovitě zahnutým zobáčkem. Má dlouhé a ostré drápky a zesílené, velmi tuhé brky dosti dlouhých ocasních per, o které se opírá při lezení po kůře stromů. Při prohledávání stromové kůry postupuje tak, že začne u paty stromu, šplhá trhavými poskoky v nepravidelné spirále nahoru, pak sletí ke kořenům dalšího stromu a znovu pokračuje vzhůru. Jeho potravou je hlavně hmyz včetně vajíček, larev i kukel žijících na kůře stromů. Častou kořistí jsou mšice a mery, také pavouci a sekáči. V zimě ho můžeme vidět, jak požírá i semena jehličnatých stromů, někteří ptáci navštěvují i krmítka.
Je velmi těžko odlišitelný od Šoupálka krátkoprstého (Certhia brachydactyla). Liší se od sebe hlavně hlasem a zpěvem, ale někdy se vyskytnou jedinci, kteří umí napodobit hlas opačného druhu. Šoupálek dlouhoprstý má kratší, méně zahnutý zobák. Spodina těla bývá bělejší, nadoční proužek je výraznější. Velký zářez na křídelní pásce tvoří černý pravoúhlý výrazný schodek. Tento znak je asi nejdůležitějším rozdílem obou druhů, ale při pohybu šoupálka po kmeni stromů je těžko postřehnutelný.
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) má břicho našedlé, nadočnicový proužek je nevýrazný, šedobílý, zobák je trochu delší a zahnutější. Oba druhy se liší hlasovými projevy, ale někteří dokáží napodobit hlas příbuzného druhu. Potravu tvoří hmyz, který získává ze škvír a prasklin kůry stromů, v zimě i v malé míře přijímá i semena.

English
Distinguishing the two species of Certhia is not entirely easy in the field.
The Eurasian treecreeper (Certhia familiaris) is a small songbird, significantly smaller than a sparrow, with an arched beak. It has long and sharp claws and reinforced, very stiff quills of rather long tail feathers, on which it leans while climbing the bark of trees. When searching the bark of a tree, it proceeds by starting at the base of the tree, climbing up with jerky hops in an irregular spiral, then swooping down to the roots of another tree and continuing upwards again. Its food is mainly insects, including eggs, larvae and pupae living on the bark of trees. Aphids and mealybugs are common prey, as are spiders and woodpeckers. In winter, we can see him eating the seeds of coniferous trees, some birds also visit feeders.
It is very difficult to distinguish it from the Short-toed treecreeper (Certhia brachydactyla). They differ from each other mainly in voice and singing, but sometimes there are individuals who can imitate the voice of the opposite species. The long-toed sandpiper has a shorter, less curved beak. The underside of the body is usually whiter, the upper stripe is more pronounced. A large notch on the wing band forms a black rectangular prominent gap. This sign is probably the most important difference between the two species, but it is hard to notice when the shrew moves along a tree trunk.
The Short-toed treecreeper (Certhia brachydactyla) has a greyish belly, the supraorbital stripe is indistinct, grey-white, the beak is a little longer and more curved. Both species differ in their vocalizations, but some can imitate the voice of a related species. Food consists of insects, which they obtain from cracks and crevices in the bark of trees, and in winter they also eat seeds to a small extent.

Naposledy změněno pátek, 17 únor 2023 08:59

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte
Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

birdfoto birdwatching.cz legendy rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching soucek birdwatching
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo birdtelemetry birdwatching 2018 vebr foto birdwatching
    ak havlena birdwatching 2018      

TOP seznamy - celkem registrováno 95 uživatelů

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2024 WP Year List 2024 Poslední přírůstky
305 Jaroslav Vaněk 381 Zdeněk Souček 118 Renata Hasilová 131 Renata Hasilová 07.07.2024 Žluva hajní Vratislav Ježek
297 Birdwatching.cz 369 Vláďa Teplý 114 Birdwatching.cz 114 Birdwatching.cz 07.07.2024 Sedmihlásek hajní Vratislav Ježek
296 Zdeněk Souček 345 Jaroslav Vaněk 114 Vratislav Ježek 114 Vratislav Ježek 13.06.2024 Lejsek šedý Vratislav Ježek
288 Jirka Rohlena 333 Birdwatching.cz 97 Miroslav Horák 112 Miroslav Horák 13.06.2024 Ledňáček říční Vratislav Ježek
273 Vláďa Teplý 316 Jirka Rohlena 70 Zdeněk Švajda 70 Zdeněk Švajda 30.05.2024 Rorýs obecný Miroslav Horák
273 Pavel Mezulián 304 Jan Veber 30.05.2024 Ťuhýk obecný Miroslav Horák
272 Michal Staněk 302 Michal Staněk 30.05.2024 Lejsek bělokrký Miroslav Horák
257 Renata Hasilová 290 Renata Hasilová 30.05.2024 Sedmihlásek hajní Miroslav Horák
247 Blancherose 273 Pavel Mezulián 30.05.2024 Břehule říční Miroslav Horák
235 Patrik 270 Martin Horyna 28.05.2024 Rákosník zpěvný Vratislav Ježek
227 Vratislav Ježek 264 Ondřej Beneš 17.05.2024 Pěnice slavíková Zdeněk Švajda
219 Vladimír Toman 248 Blancherose 17.05.2024 Pěnice hnědokřídlá Zdeněk Švajda
217 Martin Horyna 240 Vratislav Ježek 17.05.2024 Pěvuška modrá Zdeněk Švajda
206 Ondřej Beneš 235 Patrik 12.05.2024 Bělořit šedý Vratislav Ježek
205 Michal Hlaváč 230 Markéta Večeřová 09.05.2024 Jiřička obecná Miroslav Horák
202 Markéta Večeřová 219 Vladimír Toman 09.05.2024 Šoupálek krátkoprstý Miroslav Horák
200 Ilona Jurečková 206 Michal Hlaváč 09.05.2024 Pěnice slavíková Miroslav Horák
188 Miroslav Horák 200 Ilona Jurečková 09.05.2024 Slavík obecný Miroslav Horák
149 Jaromír Žebrák 189 Jiří Šantavý 08.05.2024 Holub skalní/domácí Renata Hasilová
145 Jiří Šantavý 189 Miroslav Horák 08.05.2024 Volavka stříbřitá Renata Hasilová
140 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 08.05.2024 Rákosník velký Renata Hasilová
115 Josef Trojan 148 Martin Sochor 08.05.2024 Rybák obecný Renata Hasilová
107 David Kuba 140 Lukáš Novotný 08.05.2024 Polák malý Renata Hasilová
90 Radomír Zdarsa 120 Josef Trojan 08.05.2024 Slavík modráček Renata Hasilová
48 Lenka Marianna 108 David Kuba 08.05.2024 Vodouš tmavý Renata Hasilová
37 Jirka Sochor 90 Radomír Zdarsa 08.05.2024 Vlha pestrá Renata Hasilová
35 Iveta Doleželová 49 Lenka Marianna 08.05.2024 Tenkozobec opačný Renata Hasilová
16 Tereza Froňková 37 Jirka Sochor 08.05.2024 Rorýs obecný Renata Hasilová
11 Lenka Hodačová 35 Iveta Doleželová 08.05.2024 Slípka zelenonohá Renata Hasilová
1 Martin Vašíček 16 Tereza Froňková 07.05.2024 Slavík modráček Miroslav Horák