(Pi)tvorba českého ptačího názvosloví – co s ní?

  • neděle, 12 listopad 2023 17:41

Předesílám, že důvodem k následující stížnosti na práci Názvoslovné komise České společnosti ornitologické není současné (mediálně propírané) absurdní hnutí za politicko-korektní „vyčištění“ ptačích jmen od „nevhodných“ eponym – pojmenování po osobách (především těch, které nemají tak čistý osobní rejstřík, jak by si současní názvoslovní inkvizitoři ve své zaslepenosti, naivitě a absenci sebereflexe přáli).

Problémy kolem českého názvosloví se táhnou posledními dekádami jako červená nit. Před mnoha lety jsme s řadou dalších autorů v různých článcích upozorňovali, že tvorba názvosloví se děje netransparentně a technicky v podstatě středověkými metodami (za mě v článku Papežík kontra biskoupek: před další katastrofou v českém ptačím názvosloví). Dnes, o téměř dvě dekády (!) později se situace nezlepšila, spíše naopak – konstruktivní návrhy byly komisí ignorovány a tvorba, či spíše pitvorba názvosloví pokračuje.

Důvod k aktuální stížnosti

na práci Názvoslovné komise je velmi prostý: prostě se to tak nějak sešlo. Během začátku tohoto týdne se nad změnami českého názvosloví pozastavuje celá řada kolegů, např.:

- Jiří Klimeš mi v debatě o ptácích Bolívie na okraj v mailu zmíní „…názvoslovci už diverzifikovali kolibříky - rod Eriocnemis je teď česky papučka!“ Že dnes již bývalý člen komise, který patřil k těm radikálnějším (viz dále), použil vykřičník, je myslím dost výmluvné.

- Josef Nožička (Primaroute) si mi v tel. hovoru (opět jsou tématem ptáci Bolívie, nezávisle na debatě s JK) postěžuje na nečekané změny v názvosloví papoušků, které ho zaskočily na eBirdu, protože neodpovídají chovatelskému úzu a jsou matoucí.

- Martin Vavřík se na FB pozastavuje nad změnou pro Oceanites oceanicus: tradičně buřňáček Wilsonův je najednou buřňíček (sic!) žlutonohý a nesouhlasí s ní. (Když toto píšu, vyskočí na mě na FB podobný překvapený komentář od Jana Ebra, dalšího předního českého birdera). Vavřík dodává: „…že to přijal výbor ČSO jako oficiální, to mi hlava nebere.“

Reagují i další kolegové, ale tři příklady stačí, protože odrážejí jen špičku dobře známého ledovce: marně totiž pátrám v paměti, kdy bych se za poslední čtvrt století setkal s reakcí na práci komise, která by byla pozitivní - !!! (Od aktivit dal ruce pryč komise kdysi i Karel Hudec, také bývalý člen; osobní sdělení KH cca 2015)

Výjimečná shoda = myslím, že ČSO, pod jejíž patronací komise pracuje, by před tímto trvalým problémem zavírat oči neměla.

Proč?

Příklad změny:

​Komise například nedávno změnila zavedený a neproblematický český název pro Emberiza rustica ze „strnad rolní“ na „​strnad tajgový“ (iniciátorem změny byl v době svého působení v komisi J. Klimeš, osobní sdělení).

Proč změna?

Mění snad Angličané název z Rustic Bunting na Taiga Bunting?

Ne.

Proč?

Protože z​nají​ a respektují (sic!) Mezinárodní pravidla zoologické nomenklatury​, především princip stability jmen. Ten nám umožňuje, abychom se vůbec nějak dlouhodobě a nezmatečně domluvili. Proto je např. Fregata minor stále minor a anglicky stále Great Frigatebird, přestože není ani nejmenší, ani největší v rámci téhož rodu (HBW, díl 1.) a její názvy („latinský“ i anglický) tedy postrádají jakýkoli smysl.

Komise zapomíná na vlastní prohlášení, že „je potřeba upřednostnit kontinuitu/stabilitu národního názvosloví ptáků a plně si uvědomujeme jejich pozitiva“. Zapomíná, že vědecké jméno druhu / taxonu je pouze a jen NÁLEPKA (label) a nic dalšího. Věcná ne/správnost názvu je zcela irelevantní a není absolutně žádným důvodem pro „vylepšování“ názvu.

Příklady uvádět nemusím – pokud existuje 1 jediný druhový název, který by mezi 11 000 druhy ptáků nešlo vylepšit, v jakémkoli jazyce, ať mi jej komise sdělí. Zatím jsem se s takovým nesetkal. (Stačí se v rámci současných politicko-korektních zhůvěřilostí zamyslet nad tím, že u pohlavně dimorfních druhů je jistě nevhodné, aby se např. blackbird jmenoval blackbird, když samice přece black není; nehledě na nevhodné rasistické konotace, že…)

Pro mě (a některé další kolegy) tedy žádný „​strnad tajgový“ neexistuje; zůstává strnad rolní (viz šestá strana článku).

Stejně tak Oceanites oceanicus je, podle (nejen, viz M. Vavřík výše) mého názoru, buřňáček Wilsonův, ať už si o tom „vylepšovači“ jmen (ČR) či jejich inkvizitoři (USA) myslí cokoli, ne nějaký dosud neznámý „buřňíček (sic!) žlutonohý“, který se tu objevil z ničeho nic a bez předchozí transparentní debaty.

Navrhuji proto, aby se ČSO tímto spíše narůstajícím problémem zabývala (což už výbor ČSO přislíbil; děkuji za to).

S dalšími kolegy doufám, že tvorba nebo spíše údržba (!) názvosloví nebude nadále sólo hrou úzké a nekomunikující skupinky nepoučitelných samozvaných kreativců (?), ale transparentním a ornitologickou veřejností korigovatelným procesem.

Autor: Tomáš Grim
Zdroj: www.tomasgrim.com

Zajímanou diskusi k tématu najdete na fb profilu ZDE

Naposledy změněno neděle, 12 listopad 2023 17:54

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte
Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

birdfoto birdwatching.cz legendy rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching soucek birdwatching
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo birdtelemetry birdwatching 2018 vebr foto birdwatching
    ak havlena birdwatching 2018      

TOP seznamy - celkem registrováno 95 uživatelů

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2023 WP Year List 2023 Poslední přírůstky
305 Jaroslav Vaněk 381 Zdeněk Souček 234 Jaroslav Vaněk 234 Jaroslav Vaněk 22.11.2023 Turpan černý Jirka Rohlena
299 Birdwatching.cz 369 Vláďa Teplý 227 Jirka Rohlena 227 Jirka Rohlena 17.11.2023 Linduška skalní Jirka Rohlena
296 Zdeněk Souček 345 Jaroslav Vaněk 186 Michal Staněk 192 Zdeněk Souček 14.11.2023 Žluna šedá Vratislav Ježek
288 Jirka Rohlena 333 Birdwatching.cz 178 Zdeněk Souček 186 Michal Staněk 25.10.2023 Sluka lesní Vratislav Ježek
273 Vláďa Teplý 316 Jirka Rohlena 171 Birdwatching.cz 171 Birdwatching.cz 22.10.2023 Hvízdák eurasijský Zdeněk Švajda
273 Pavel Mezulián 304 Jan Veber 133 Vratislav Ježek 142 Vratislav Ježek 22.10.2023 Ostříž lesní Zdeněk Švajda
272 Michal Staněk 302 Michal Staněk 101 Renata Hasilová 102 Renata Hasilová 22.10.2023 Jestřáb lesní Zdeněk Švajda
256 Renata Hasilová 288 Renata Hasilová 101 Zdeněk Švajda 101 Zdeněk Švajda 22.10.2023 Moták lužní Zdeněk Švajda
247 Blancherose 273 Pavel Mezulián 96 Miroslav Horák 96 Miroslav Horák 22.10.2023 Linduška horská Jirka Rohlena
235 Patrik 269 Martin Horyna 72 Josef Trojan 73 Josef Trojan 22.10.2023 Potáplice severní Jirka Rohlena
219 Vladimír Toman 264 Ondřej Beneš 21.10.2023 Dřemlík tundrový Zdeněk Souček
213 Martin Horyna 248 Blancherose 15.10.2023 Bramborníček hnědý Zdeněk Švajda
206 Ondřej Beneš 240 Vratislav Ježek 15.10.2023 Moták pilich Zdeněk Švajda
205 Michal Hlaváč 235 Patrik 15.10.2023 Polák velký Zdeněk Švajda
203 Vratislav Ježek 230 Markéta Večeřová 12.10.2023 Jespák skvrnitý Jirka Rohlena
202 Markéta Večeřová 219 Vladimír Toman 12.10.2023 Kulík bledý Jirka Rohlena
200 Ilona Jurečková 206 Michal Hlaváč 03.10.2023 Kormorán malý Jirka Rohlena
188 Miroslav Horák 200 Ilona Jurečková 03.10.2023 Strakapoud jižní Jirka Rohlena
149 Jaromír Žebrák 189 Jiří Šantavý 03.10.2023 Ústřičník velký Jirka Rohlena
145 Jiří Šantavý 188 Miroslav Horák 03.10.2023 Sokol stěhovavý Jirka Rohlena
140 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 03.10.2023 Dřemlík tundrový Jirka Rohlena
115 Josef Trojan 148 Martin Sochor 21.09.2023 Křepelka polní Jaroslav Vaněk
107 David Kuba 140 Lukáš Novotný 21.09.2023 Jespák rezavý Jaroslav Vaněk
90 Radomír Zdarsa 120 Josef Trojan 21.09.2023 Orel křiklavý Jaroslav Vaněk
48 Lenka Marianna 108 David Kuba 21.09.2023 Rákosník zpěvný Jaroslav Vaněk
37 Jirka Sochor 90 Radomír Zdarsa 21.09.2023 Kamenáček pestrý Jaroslav Vaněk
35 Iveta Doleželová 49 Lenka Marianna 21.09.2023 Polák malý Jaroslav Vaněk
16 Tereza Froňková 37 Jirka Sochor 21.09.2023 Hýl rudý Jaroslav Vaněk
11 Lenka Hodačová 35 Iveta Doleželová 21.09.2023 Kulík bledý Jaroslav Vaněk
1 Martin Vašíček 16 Tereza Froňková 21.09.2023 Moták stepní Jaroslav Vaněk