S Jarkou za strnady

  • pátek, 17 únor 2023 08:52

Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) je pěvec, který u nás v době hnízdění obývá hlavně rákosové porosty kolem rybníků. Na jaře přilétá v březnu, odlet většinou v říjnu. Výsledky kroužkování ukazují, že ptáci z Čech migrují převážně na území Francie a Španělska, strnadi z Moravy hlavně na Apeninský poloostrov, případně na Balkán. Někteří jedinci ale zůstávají u nás i v zimním období. Jednou ze zajímavostí z života Strnada rákosního je, že samci běžně mají potomstvo i s několika samicemi zaráz. Předpokládá se, že hlavním určujícím faktorem pro polygynii je zřejmě vysoká hustota hnízdící populace.

Strnad luční (Emberiza calandra) je náš největší strnad, zbarvením se podobá skřivanovi, na rozdíl od něho nemá na ocasních perech nic bílého. Je šedohnědý, s četnými podélnými tmavohnědými skvrnami. Samice je zbarvena stejně a to je výjimka mezi strnady. Zobák je silný, kuželovitý, na horní čelisti je zoubek, který zapadá do zářezu v dolní čelisti a to slouží k lepšímu držení a drcení tvrdých semen. Je stálým až potulným druhem otevřené krajiny polí a luk, často hnízdí na ruderálních plochách, výsypkách, vyhýbá se bažinám, lesům, souvislé zástavbě.

Strnad obecný (Emberiza citrinella) je považován za druh původně obývající okraje a paseky všech typů lesa, který se přizpůsobil prostředí kulturní krajiny s remízky, křovinatými mezemi a dalšími typy rozptýlené zeleně. Samec ve svatebním šatu má citronově žlutou hlavu s hnědavou kresbou, kostřec je rezavě hnědý. Zpěv je jednoduchý, snadno zapamatovatelný, samec svou písničku vytrvale opakuje z jakéhokoliv vyvýšeného místa. Naše populace jsou stálé, jen s krátkými mimohnízdními potulkami ke zdrojům potravy, kde se sdružují do hejn. Potravu hledá skoro vždy na zemi. Hnízdění začíná v polovině dubna, u nás páry mohou stihnout vyhnízdit až 3x ročně.

Strnad tajgový (Emberiza rustica) původní český název Strnad rolní, je nenápadný pták, který má teprve třetí záznam v České republice. Vyskytuje se od severní Skandinávie až po Tichý oceán. Hned po vyhnízdění na severu se vydává na dlouhou cestu, nejprve východním směrem přes Sibiř, kdy se drží lesních porostů, a pak jižně přes Čínu na zimoviště v jihovýchodní Asii. Má stejnou velikost, proporce i podobné zbarvení jako v prostém šatu Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus), ale na první pohled nás zaujmou dvě bílé křídelní pásky, které u Strnada rákosního (Emberiza schoeniclus) chybí.
Tento vzácný zatoulanec byl u nás objeven v lednu 2022.

Strnad malinký (Emberiza pusilla) patří u nás k nejvzácnějším strnadům pozorovaným u nás. V prostém šatu se podobá samici Strnada rákosního (Emberiza schoeniclus), liší se bílým očním kroužkem, jednotně červenohnědými tvářemi, světlou uzdičkou, výrazným proužkem uprostřed temene. Nohy jsou vždy růžové. Video je natočené v lednu 2017 v Citově.

 

Naposledy změněno pátek, 17 únor 2023 08:56

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte
Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

birdfoto birdwatching.cz legendy rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching soucek birdwatching
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo birdtelemetry birdwatching 2018 vebr foto birdwatching
    ak havlena birdwatching 2018      

TOP seznamy - celkem registrováno 95 uživatelů

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2023 WP Year List 2023 Poslední přírůstky
305 Jaroslav Vaněk 381 Zdeněk Souček 216 Jirka Rohlena 216 Jirka Rohlena 20.09.2023 Jespák rezavý Birdwatching.cz
299 Birdwatching.cz 369 Vláďa Teplý 210 Jaroslav Vaněk 210 Jaroslav Vaněk 20.09.2023 Vodouš rudonohý Birdwatching.cz
296 Zdeněk Souček 345 Jaroslav Vaněk 186 Michal Staněk 191 Zdeněk Souček 20.09.2023 Kulík písečný Birdwatching.cz
288 Jirka Rohlena 333 Birdwatching.cz 177 Zdeněk Souček 186 Michal Staněk 20.09.2023 Břehouš černoocasý Birdwatching.cz
273 Vláďa Teplý 316 Jirka Rohlena 171 Birdwatching.cz 171 Birdwatching.cz 20.09.2023 Sokol stěhovavý Birdwatching.cz
273 Pavel Mezulián 304 Jan Veber 131 Vratislav Ježek 140 Vratislav Ježek 20.09.2023 Bekasina otavní Birdwatching.cz
272 Michal Staněk 302 Michal Staněk 101 Renata Hasilová 102 Renata Hasilová 20.09.2023 Ostralka štíhlá Birdwatching.cz
256 Renata Hasilová 288 Renata Hasilová 96 Miroslav Horák 96 Miroslav Horák 20.09.2023 Jespák šedý Birdwatching.cz
247 Blancherose 273 Pavel Mezulián 94 Zdeněk Švajda 94 Zdeněk Švajda 20.09.2023 Husice liščí Birdwatching.cz
235 Patrik 269 Martin Horyna 72 Josef Trojan 73 Josef Trojan 19.09.2023 Koliha velká Zdeněk Souček
219 Vladimír Toman 264 Ondřej Beneš 19.09.2023 Bekasina otavní Zdeněk Souček
213 Martin Horyna 248 Blancherose 19.09.2023 Sokol stěhovavý Zdeněk Souček
206 Ondřej Beneš 236 Vratislav Ježek 19.09.2023 Moták stepní Zdeněk Souček
205 Michal Hlaváč 235 Patrik 14.09.2023 Poštolka rudonohá Jirka Rohlena
203 Vratislav Ježek 230 Markéta Večeřová 05.09.2023 Jespák křivozobý Jirka Rohlena
202 Markéta Večeřová 219 Vladimír Toman 03.09.2023 Ťuhýk šedý Vratislav Ježek
200 Ilona Jurečková 206 Michal Hlaváč 03.09.2023 Kulík písečný Vratislav Ježek
188 Miroslav Horák 200 Ilona Jurečková 03.09.2023 Drop velký Birdwatching.cz
149 Jaromír Žebrák 189 Jiří Šantavý 29.08.2023 Jespák malý Vratislav Ježek
145 Jiří Šantavý 188 Miroslav Horák 29.08.2023 Strakapoud malý Vratislav Ježek
140 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 29.08.2023 Koroptev polní Vratislav Ježek
115 Josef Trojan 148 Martin Sochor 29.08.2023 Dudek chocholatý Vratislav Ježek
107 David Kuba 140 Lukáš Novotný 29.08.2023 Holub doupňák Vratislav Ježek
90 Radomír Zdarsa 120 Josef Trojan 29.08.2023 Vodouš bahenní Vratislav Ježek
48 Lenka Marianna 108 David Kuba 22.08.2023 Lelek lesní Jirka Rohlena
37 Jirka Sochor 90 Radomír Zdarsa 17.08.2023 Slavík tmavý Miroslav Horák
35 Iveta Doleželová 49 Lenka Marianna 17.08.2023 Pěnice vlašská Miroslav Horák
16 Tereza Froňková 37 Jirka Sochor 17.08.2023 Cvrčilka slavíková Miroslav Horák
11 Lenka Hodačová 35 Iveta Doleželová 15.08.2023 Kos horský Jirka Rohlena
1 Martin Vašíček 16 Tereza Froňková 15.08.2023 Jespák písečný Jirka Rohlena