S Jarkou za strnady

  • pátek, 17 únor 2023 08:52

Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) je pěvec, který u nás v době hnízdění obývá hlavně rákosové porosty kolem rybníků. Na jaře přilétá v březnu, odlet většinou v říjnu. Výsledky kroužkování ukazují, že ptáci z Čech migrují převážně na území Francie a Španělska, strnadi z Moravy hlavně na Apeninský poloostrov, případně na Balkán. Někteří jedinci ale zůstávají u nás i v zimním období. Jednou ze zajímavostí z života Strnada rákosního je, že samci běžně mají potomstvo i s několika samicemi zaráz. Předpokládá se, že hlavním určujícím faktorem pro polygynii je zřejmě vysoká hustota hnízdící populace.

Strnad luční (Emberiza calandra) je náš největší strnad, zbarvením se podobá skřivanovi, na rozdíl od něho nemá na ocasních perech nic bílého. Je šedohnědý, s četnými podélnými tmavohnědými skvrnami. Samice je zbarvena stejně a to je výjimka mezi strnady. Zobák je silný, kuželovitý, na horní čelisti je zoubek, který zapadá do zářezu v dolní čelisti a to slouží k lepšímu držení a drcení tvrdých semen. Je stálým až potulným druhem otevřené krajiny polí a luk, často hnízdí na ruderálních plochách, výsypkách, vyhýbá se bažinám, lesům, souvislé zástavbě.

Strnad obecný (Emberiza citrinella) je považován za druh původně obývající okraje a paseky všech typů lesa, který se přizpůsobil prostředí kulturní krajiny s remízky, křovinatými mezemi a dalšími typy rozptýlené zeleně. Samec ve svatebním šatu má citronově žlutou hlavu s hnědavou kresbou, kostřec je rezavě hnědý. Zpěv je jednoduchý, snadno zapamatovatelný, samec svou písničku vytrvale opakuje z jakéhokoliv vyvýšeného místa. Naše populace jsou stálé, jen s krátkými mimohnízdními potulkami ke zdrojům potravy, kde se sdružují do hejn. Potravu hledá skoro vždy na zemi. Hnízdění začíná v polovině dubna, u nás páry mohou stihnout vyhnízdit až 3x ročně.

Strnad tajgový (Emberiza rustica) původní český název Strnad rolní, je nenápadný pták, který má teprve třetí záznam v České republice. Vyskytuje se od severní Skandinávie až po Tichý oceán. Hned po vyhnízdění na severu se vydává na dlouhou cestu, nejprve východním směrem přes Sibiř, kdy se drží lesních porostů, a pak jižně přes Čínu na zimoviště v jihovýchodní Asii. Má stejnou velikost, proporce i podobné zbarvení jako v prostém šatu Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus), ale na první pohled nás zaujmou dvě bílé křídelní pásky, které u Strnada rákosního (Emberiza schoeniclus) chybí.
Tento vzácný zatoulanec byl u nás objeven v lednu 2022.

Strnad malinký (Emberiza pusilla) patří u nás k nejvzácnějším strnadům pozorovaným u nás. V prostém šatu se podobá samici Strnada rákosního (Emberiza schoeniclus), liší se bílým očním kroužkem, jednotně červenohnědými tvářemi, světlou uzdičkou, výrazným proužkem uprostřed temene. Nohy jsou vždy růžové. Video je natočené v lednu 2017 v Citově.

 

Naposledy změněno pátek, 17 únor 2023 08:56

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte
Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

birdfoto birdwatching.cz legendy rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching soucek birdwatching
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo birdtelemetry birdwatching 2018 vebr foto birdwatching
    ak havlena birdwatching 2018      

TOP seznamy - celkem registrováno 95 uživatelů

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2023 WP Year List 2023 Poslední přírůstky
305 Jaroslav Vaněk 380 Zdeněk Souček 120 Jirka Rohlena 120 Jirka Rohlena 25.03.2023 Čáp bílý Birdwatching.cz
297 Birdwatching.cz 369 Vláďa Teplý 109 Zdeněk Souček 109 Zdeněk Souček 25.03.2023 Budníček menší Birdwatching.cz
296 Zdeněk Souček 345 Jaroslav Vaněk 107 Jaroslav Vaněk 107 Jaroslav Vaněk 25.03.2023 Vlaštovka obecná Birdwatching.cz
288 Jirka Rohlena 331 Birdwatching.cz 99 Birdwatching.cz 99 Birdwatching.cz 25.03.2023 Pěnkava jíkavec Birdwatching.cz
273 Vláďa Teplý 316 Jirka Rohlena 74 Vratislav Ježek 74 Vratislav Ježek 25.03.2023 Zrzohlávka rudozobá Birdwatching.cz
273 Pavel Mezulián 304 Jan Veber 55 Zdeněk Švajda 55 Zdeněk Švajda 25.03.2023 Drozd zpěvný Birdwatching.cz
272 Michal Staněk 288 Renata Hasilová 46 Josef Trojan 49 Josef Trojan 25.03.2023 Holub hřivnáč Birdwatching.cz
256 Renata Hasilová 286 Michal Staněk 43 Renata Hasilová 44 Renata Hasilová 25.03.2023 Havran polní Birdwatching.cz
247 Blancherose 273 Pavel Mezulián 35 Miroslav Horák 35 Miroslav Horák 25.03.2023 Čírka obecná Birdwatching.cz
235 Patrik 264 Ondřej Beneš 25.03.2023 Bramborníček hnědý Birdwatching.cz
219 Vladimír Toman 256 Martin Horyna 25.03.2023 Moták pochop Birdwatching.cz
213 Martin Horyna 248 Blancherose 25.03.2023 Moudivláček lužní Birdwatching.cz
206 Ondřej Beneš 235 Patrik 25.03.2023 Rehek domácí Birdwatching.cz
205 Michal Hlaváč 230 Markéta Večeřová 25.03.2023 Čečetka tmavá Birdwatching.cz
203 Vratislav Ježek 220 Vratislav Ježek 25.03.2023 Luňák červený Birdwatching.cz
202 Markéta Večeřová 219 Vladimír Toman 25.03.2023 Králíček obecný Birdwatching.cz
200 Ilona Jurečková 206 Michal Hlaváč 25.03.2023 Konipas bílý Birdwatching.cz
187 Miroslav Horák 200 Ilona Jurečková 25.03.2023 Konopka obecná Birdwatching.cz
149 Jaromír Žebrák 189 Jiří Šantavý 24.03.2023 Lžičák pestrý Zdeněk Souček
145 Jiří Šantavý 187 Miroslav Horák 24.03.2023 Čírka modrá Zdeněk Souček
140 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 24.03.2023 Slavík modráček Zdeněk Souček
115 Josef Trojan 148 Martin Sochor 24.03.2023 Vodouš rudonohý Zdeněk Souček
107 David Kuba 140 Lukáš Novotný 23.03.2023 Budníček menší Zdeněk Souček
90 Radomír Zdarsa 120 Josef Trojan 23.03.2023 Husice liščí Zdeněk Souček
48 Lenka Marianna 108 David Kuba 23.03.2023 Červenka obecná Zdeněk Souček
37 Jirka Sochor 90 Radomír Zdarsa 23.03.2023 Kulíšek nejmenší Zdeněk Souček
35 Iveta Doleželová 49 Lenka Marianna 23.03.2023 Křivka obecná Zdeněk Souček
16 Tereza Froňková 37 Jirka Sochor 23.03.2023 Kolpík bílý Zdeněk Souček
11 Lenka Hodačová 35 Iveta Doleželová 23.03.2023 Pěnkava jíkavec Zdeněk Souček
1 Martin Vašíček 16 Tereza Froňková 23.03.2023 Kvakoš noční Zdeněk Souček