S Jarkou za strnady

  • pátek, 17 únor 2023 08:52

Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) je pěvec, který u nás v době hnízdění obývá hlavně rákosové porosty kolem rybníků. Na jaře přilétá v březnu, odlet většinou v říjnu. Výsledky kroužkování ukazují, že ptáci z Čech migrují převážně na území Francie a Španělska, strnadi z Moravy hlavně na Apeninský poloostrov, případně na Balkán. Někteří jedinci ale zůstávají u nás i v zimním období. Jednou ze zajímavostí z života Strnada rákosního je, že samci běžně mají potomstvo i s několika samicemi zaráz. Předpokládá se, že hlavním určujícím faktorem pro polygynii je zřejmě vysoká hustota hnízdící populace.

Strnad luční (Emberiza calandra) je náš největší strnad, zbarvením se podobá skřivanovi, na rozdíl od něho nemá na ocasních perech nic bílého. Je šedohnědý, s četnými podélnými tmavohnědými skvrnami. Samice je zbarvena stejně a to je výjimka mezi strnady. Zobák je silný, kuželovitý, na horní čelisti je zoubek, který zapadá do zářezu v dolní čelisti a to slouží k lepšímu držení a drcení tvrdých semen. Je stálým až potulným druhem otevřené krajiny polí a luk, často hnízdí na ruderálních plochách, výsypkách, vyhýbá se bažinám, lesům, souvislé zástavbě.

Strnad obecný (Emberiza citrinella) je považován za druh původně obývající okraje a paseky všech typů lesa, který se přizpůsobil prostředí kulturní krajiny s remízky, křovinatými mezemi a dalšími typy rozptýlené zeleně. Samec ve svatebním šatu má citronově žlutou hlavu s hnědavou kresbou, kostřec je rezavě hnědý. Zpěv je jednoduchý, snadno zapamatovatelný, samec svou písničku vytrvale opakuje z jakéhokoliv vyvýšeného místa. Naše populace jsou stálé, jen s krátkými mimohnízdními potulkami ke zdrojům potravy, kde se sdružují do hejn. Potravu hledá skoro vždy na zemi. Hnízdění začíná v polovině dubna, u nás páry mohou stihnout vyhnízdit až 3x ročně.

Strnad tajgový (Emberiza rustica) původní český název Strnad rolní, je nenápadný pták, který má teprve třetí záznam v České republice. Vyskytuje se od severní Skandinávie až po Tichý oceán. Hned po vyhnízdění na severu se vydává na dlouhou cestu, nejprve východním směrem přes Sibiř, kdy se drží lesních porostů, a pak jižně přes Čínu na zimoviště v jihovýchodní Asii. Má stejnou velikost, proporce i podobné zbarvení jako v prostém šatu Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus), ale na první pohled nás zaujmou dvě bílé křídelní pásky, které u Strnada rákosního (Emberiza schoeniclus) chybí.
Tento vzácný zatoulanec byl u nás objeven v lednu 2022.

Strnad malinký (Emberiza pusilla) patří u nás k nejvzácnějším strnadům pozorovaným u nás. V prostém šatu se podobá samici Strnada rákosního (Emberiza schoeniclus), liší se bílým očním kroužkem, jednotně červenohnědými tvářemi, světlou uzdičkou, výrazným proužkem uprostřed temene. Nohy jsou vždy růžové. Video je natočené v lednu 2017 v Citově.

 

Naposledy změněno pátek, 17 únor 2023 08:56

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte
Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

birdfoto birdwatching.cz legendy rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching soucek birdwatching
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo birdtelemetry birdwatching 2018 vebr foto birdwatching
    ak havlena birdwatching 2018      

TOP seznamy - celkem registrováno 95 uživatelů

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2024 WP Year List 2024 Poslední přírůstky
305 Jaroslav Vaněk 381 Zdeněk Souček 101 Renata Hasilová 114 Renata Hasilová 14.04.2024 Zvonohlík zahradní Renata Hasilová
297 Birdwatching.cz 369 Vláďa Teplý 96 Vratislav Ježek 96 Vratislav Ježek 14.04.2024 Bekasina otavní Renata Hasilová
296 Zdeněk Souček 345 Jaroslav Vaněk 77 Birdwatching.cz 87 Miroslav Horák 14.04.2024 Rákosník proužkovaný Renata Hasilová
288 Jirka Rohlena 333 Birdwatching.cz 69 Miroslav Horák 77 Birdwatching.cz 14.04.2024 Cvrčilka zelená Renata Hasilová
273 Vláďa Teplý 316 Jirka Rohlena 29 Zdeněk Švajda 29 Zdeněk Švajda 14.04.2024 Slavík obecný Renata Hasilová
273 Pavel Mezulián 304 Jan Veber 14.04.2024 Kukačka obecná Renata Hasilová
272 Michal Staněk 302 Michal Staněk 14.04.2024 Bělořit šedý Miroslav Horák
257 Renata Hasilová 290 Renata Hasilová 13.04.2024 Rehek zahradní Vratislav Ježek
247 Blancherose 273 Pavel Mezulián 13.04.2024 Strakapoud prostřední Vratislav Ježek
235 Patrik 270 Martin Horyna 13.04.2024 Zvonohlík zahradní Vratislav Ježek
227 Vratislav Ježek 264 Ondřej Beneš 13.04.2024 Budníček větší Vratislav Ježek
219 Vladimír Toman 248 Blancherose 13.04.2024 Pěnice černohlavá Vratislav Ježek
217 Martin Horyna 240 Vratislav Ježek 12.04.2024 Pěnice černohlavá Miroslav Horák
206 Ondřej Beneš 235 Patrik 12.04.2024 Linduška lesní Miroslav Horák
205 Michal Hlaváč 230 Markéta Večeřová 12.04.2024 Bramborníček černohlavý Miroslav Horák
202 Markéta Večeřová 219 Vladimír Toman 09.04.2024 Pěnice pokřovní Vratislav Ježek
200 Ilona Jurečková 206 Michal Hlaváč 09.04.2024 Pěnice černohlavá Renata Hasilová
188 Miroslav Horák 200 Ilona Jurečková 07.04.2024 Dudek chocholatý Renata Hasilová
149 Jaromír Žebrák 189 Jiří Šantavý 07.04.2024 Jeřáb popelavý Renata Hasilová
145 Jiří Šantavý 189 Miroslav Horák 07.04.2024 Moták pochop Renata Hasilová
140 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 07.04.2024 Ťuhýk obecný Renata Hasilová
115 Josef Trojan 148 Martin Sochor 07.04.2024 Kvakoš noční Renata Hasilová
107 David Kuba 140 Lukáš Novotný 07.04.2024 Krutihlav obecný Renata Hasilová
90 Radomír Zdarsa 120 Josef Trojan 07.04.2024 Strnad luční Vratislav Ježek
48 Lenka Marianna 108 David Kuba 07.04.2024 Moták pochop Vratislav Ježek
37 Jirka Sochor 90 Radomír Zdarsa 03.04.2024 Strnad luční Miroslav Horák
35 Iveta Doleželová 49 Lenka Marianna 03.04.2024 Brkoslav severní Vratislav Ježek
16 Tereza Froňková 37 Jirka Sochor 01.04.2024 Čáp bílý Vratislav Ježek
11 Lenka Hodačová 35 Iveta Doleželová 01.04.2024 Vlaštovka obecná Vratislav Ježek
1 Martin Vašíček 16 Tereza Froňková 01.04.2024 Střízlík obecný Renata Hasilová