Budníček menší (Phylloscopus collybita) hnízdění na Semilsku

  • úterý, 05 červenec 2016 09:12

Budníček menší (Phylloscopus collybita) patří mezi naše nejhojnější a nejznámější pěvce. Pozná se snadno podle typického zpěvu označovaného jako „cilp-calp" , který je slyšet hned po jeho příletu ze zimovišť ve Středomoří. Rozsáhlý hnízdní areál budníčka menšího zasahuje od západní Evropy včetně britských ostrovů, přes střední a východní Evropu až po východní Sibiř a sever Mongolska. Na tomto rozlehlém území vytváří 6 poddruhů. V České republice hnízdí budníček menší západoevropský (Phylloscopus collybita collybita). Tento poddruh má svrchní stranu šedohnědou místy se zeleným nádechem a světlejším zeleným kostřecem. Nadoční proužek je úzký, šedobílý někdy i nažloutlý a je nevýrazný. Oční bílý kroužek je úzký, je pouze v dolní polovině oka nebo zcela chybí. Spodina těla je šedobílá, na bocích světlehnědá a na prsou se žlutým žilkováním. Křídla a ocas jsou hnědé a pera mají úzký zelený okraj

. Nohy jsou černé, zobák rovněž černý a uprostřed po celé délce žlutooranžový. Budníček menší hnízdí ve všech typech lesů, s oblibou na pasekách, okrajích lesů, v parcích i zahradách. Podle výsledků z východních Čech se za začátek zahájení snůšky uvádí období 9.4.-27.7. (WEIDINGER 2008). Jeho potravou je zejména hmyz, housenky motýlů, vajíčka a larvy (ŠŤASTNÝ & HUDEC 2011).

budnicek 01Budníček menší západoevropský (Phylloscopus collybita collybita). Žehuňský rybník, 29.4.2013. Foto: Ladislav Jasso

budnicek 02Budníček menší západoevropský (Phylloscopus collybita collybita) v létě, této samičce chybí bílý oční kroužek pravděpodobně v důsledku pelichání. Proseč, 20.7.2013. Foto: Richard Stehlík

budnicek 03Typický budníček menší západoevropský (Phylloscopus collybita collybita) na jaře. Jsou vidět hnědá křídla a ocas, světle zelený kostřec, svrchní strana šedohnědá, úzký nadoční proužek, černé nohy a černý zobák uprostřed žlutooranžový. Plané loučky, Olomouc, 1.6.2013. Foto Martin Jurečka

METODIKA
Dne 22.6.2013 jsem pozoroval nedaleko svého bydliště na Proseči u Semil (koordináty: 50° 37´37´´ N 15°17´17´´ E, kvadrát 5357, nadmořská výška 420 m) samičku budníčka menšího, která nosila v zobáku v intervalu 4-5 minut peří do listnatého náletu na okraji lesa. Bylo mi jasné, že dokončuje stavbu svého kulovitého hnízdečka. Vzhledem k velmi chladnému a deštivému počasí na jaře mohlo jít o náhradní nebo opožděné hnízdění. Nechtěl jsem rušit průběh inkubace, a proto jsem se na místo vrátil až 14.7. Hnízdo jsem skutečně nalezl umístěné na nízkém smrčku ukryté ve vysoké trávě a kopřivách a v něm 4 mláďata ve věku 5-7 dnů. Ve dnech 21.-24.7. jsem pak sledoval ze vzdálenosti 20 m intenzitu krmení a chování samičky při sběru potravy. Dne 22.7. mezi 8-11 hod. jsem monokulárem H 75x20-60 pozoroval i chování mláďat na hnízdě a složení přinášené potravy. Cenné údaje o složení potravy jsem získal od pozvaných fotografů Zdeňka Součka (19.7. – 2 hodiny) a Richarda Stehlíka (20.7. – 4 hodiny). Podle jejich fotografií byli dodatečně určeni někteří pavouci a motýli.

HNÍZDO
K postavení hnízda si samička budníčka menšího vybrala nízký smrček (Picea abies) uvnitř náletu topolu osiky (Populus tremula) při rozhraní smíšeného lesa (bříza, smrk) a čerstvé paseky. Kolem hnízda rostla vysoká tráva a kopřivy, takže bylo viditelné až z bezprostřední blízkosti. Hnízdo bylo složené ze tří vrstev. Vnější vrstvu tvořila dlouhá suchá tráva promísená s loňským listím, střední tenkou vrstvu jemná kratší tráva a vnitřní vrstvu peří. Kulovité hnízdo bylo postavené u kmene smrčku 24 cm nad zemí. Další rozměry – šířka 10 cm, výška 10 cm, průměr vletového otvoru 4 cm a vnitřní průměr hnízda 6,5 cm.

budnicek 04Hnízdo budníčka menšího. Proseč (SM), 14.7.2013. Foto: Ladislav Jasso

SBĚR POTRAVY
Sběru potravy a krmení mláďat se věnovala pouze samička. Sameček po celou dobu hnízdění intenzivně zpíval ve vzdálenosti 50-60 m od hnízda a jenom málokdy přiletěl blíž se podívat, jestli samička plní svoje povinnosti. Ta mezitím sbírala potravu v okolí hnízda v náletu (2-20 m od hnízda), častěji zaletovala do blízkého lesa (20-50 m), na paseku do porostů netýkavky a šťovíku (20-30 m) nebo v kopřivách (50-60 m od hnízda). Pouze dvakrát odletěla do vzdáleného smrkového lesa asi 100 m od hnízda. Průměrnou vzdálenost, kterou nalétala samička při jednom sběru potravy, jsem odhadl na 100 m. Kromě běžného způsobu hledání potravy jsem ji jednou pozoroval při vertikálním třepotavém letu, při kterém si prohlížela spodní stranu listů kopřivy od země až po vrchol rostliny.

SLOŽENÍ POTRAVY
Přímé pozorování krmení v kombinaci s pořízenými fotografiemi umožnilo částečně určit i složení potravy mláďat budníčka menšího. Souhrn v jednotlivých dnech ukazuje Tab. 1. (Dom. = dominance v %).

druh potravy
Uvedený přehled ukazuje, že v některých dnech dominoval určitý druh potravy. Zatímco 19.7. a 22.7. převažovala kobylka zelená, 20.7. to byly housenky zavíječe kopřivového. Podle fotografií se podařilo určit ulovenou potravu do rodu nebo i druhu. Nejčastěji byla mláďata krmena překvapivě nymfami kobylky zelené (Tettigonia viridissima), z motýlů byla rozeznána píďalka obecná (Epirrhoe alternata) a zavíječ kopřivový (Pleuroptya ruralis), housenky patřily rovněž zavíječi kopřivovému (Pleuroptya ruralis) a z pavouků byla určena čelistnatka (Tetragnatha sp.) a snovačka oválná (Enoplognatha ovata).

budnicek 05Samička budníčka menšího krmící mláďata kobylkou zelenou (Tettigonia viridissima). Proseč, 19.7.2013. Foto: Zdeněk Souček

budnicek 06Samička budníčka menšího se zavíječem kopřivovým (Pleuroptya ruralis). Proseč, 20.7.2013. Foto: Richard Stehlík

budnicek 07Samička budníčka menšího s pavoukem snovačkou oválnou (Enoplognatha ovata). Proseč, 20.7.2013. Foto: Richard Stehlík

KRMENÍ MLÁĎAT
Samička s potravou zalétala nenápadně do náletu, potom přelétla nad hnízdo a pokud bylo v okolí vše v pořádku, slétla k vletovému otvoru. Před tím se krátce ozvala, což bylo pro mláďata signálem k otevření zobáků. Někdy ale přílet proběhl zcela v tichosti. U hnízda se samička zdržela krmením 5-10 s, někdy i kratší dobu. Velkou potravu, jakou byly nymfy kobylky zelené, nemohla mláďata vlastními silami spolknout, a proto jim ji 2-3x zatlačila zobákem do krku. Postavení mláďat v hnízdě bylo obvykle takové, že dvě mláďata byla vpředu a další dvě vzadu. Samička až na výjimky krmila mládě umístěné vlevo vpředu, naopak trus odebírala mláděti umístěnému vpravo vzadu. Během tří hodin pozorování 22.7. odnesla trus celkem osmkrát, tzn. že každé mládě za tuto dobu vytvořilo dva odpadní produkty svého trávení. Trus pak byl vypouštěn asi 15 m od hnízda nad pasekou. Mláďata se po dostatečném nakrmení posouvala vrtěním vpředu doprava a vzadu doleva. Jedno „kolo" tímto způsobem absolvovala za 15-20 minut. Frekvenci krmení mláďat po hodinách během dne (22.-24.7.) ukazuje Tab. 2.

hodiny
 Z tabulky je zřejmé, že nejintenzivněji krmila samička mláďata ráno, v dopoledních hodinách a v podvečer. Během 10 hodin bylo zaznamenáno 125 příletů ke hnízdu s potravou. Za celý den to mohlo být odhadem 150krát. Pokud uvážíme, že při hledání jednoho kusu potravy samička nalétala v průměru 100 m, pak za celý den to mohlo být až 15 km.
Mláďata opustila hnízdo 24.7. mezi 16-18 hodinou. Zbytek dne se zdržovala ještě v blízkosti hnízda a byla krmena přibližně v pětiminutových intervalech. Následující den samička hledala potravu i v okolí hnízda, ale mláďata se už zdržovala v lese. Sameček po celou dobu hnízdění intenzivně zpíval až do 28.7. O den později 29.7. se ještě několikrát krátce ozval a v následujících dnech už jsem jeho zpěv neslyšel a budníčky už jsem na hnízdišti nespatřil.

budnicek 08Odnášení trusu z hnízda. Proseč, 20.7.2013. Foto: Richard Stehlík

SOUHRN
Článek popisuje průběh hnízdění budníčka menšího (Phylloscopus collybita) od konce stavby hnízda (22.6.2013) až po vylétnutí mláďat z hnízda (24.7.2013). Hnízdo bylo nalezeno na malém smrčku 24 cm nad zemí v náletu topolu osiky. V potravě mláďat (83 kusů) byl zjištěn hmyz, housenky a pavouci. Největší podíl připadl na nymfy kobylky zelené (Tettigonia viridissima) a housenky zavíječe kopřivového (Plerouptya ruralis). Během 10 hodin pozorování krmení mláďat bylo zjištěno 125 příletů s potravou.

PODĚKOVÁNÍ
Za pomoc s určením potravy mláďat budníčka menšího z fotografií děkuji Zdeňku Součkovi z Poděbrad a Richardu Stehlíkovi ze Semil. Za determinaci motýlů děkuji Ladislavu Maršíkovi z Nového Města nad Metují a za určení pavouků Rudolfu Mackovi z Náchoda.

LITERATURA
ŠŤASTNÝ K. & HUDEC K. (eds) 2011: Fauna ČR, Práci 3/1. Academia, Praha
WEIDINGER K. 2008: Umístění hnízda, datum snůšky a velikost snůšky některých druhů
pěvců ve východních Čechách. Panurus 8: 15-25

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte
Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

František Kopecký

František Kopecký

Petr Suvorov

Petr Suvorov

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

Renata Hasilová

Renata Hasilová

Michal Staněk

Michal Staněk

Richard Stehlík

Richard Stehlík

birdfoto birdwatching.cz 37116415 1810227479057993 6310805665187102720 n
rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching 72400884 2693154194041668 7015733682497388544 n
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo advokat david koura birdwatching veryhero
soucek birdwatching birdtelemetry birdwatching 2018
ak havlena birdwatching 2018 zahrada birdwtching 2018 vebr foto birdwatching legendy

TOP seznamy

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2020 WP Year List 2020 Poslední přírůstky
295 Jaroslav Vaněk 369 Vláďa Teplý 232 Jaroslav Vaněk 232 Jaroslav Vaněk 28.09.2020 Káně bělochvostá Jirka Rohlena
290 Birdwatching.cz 333 Jaroslav Vaněk 230 Jirka Rohlena 230 Jirka Rohlena 28.09.2020 Sluka lesní Jirka Rohlena
273 Vláďa Teplý 323 Birdwatching.cz 210 Vláďa Teplý 210 Vláďa Teplý 28.09.2020 Bažant královský Jirka Rohlena
272 Jirka Rohlena 303 Jan Veber 209 Michal Staněk 210 Michal Staněk 23.09.2020 Lelek lesní Markéta Večeřová
249 Renata Hasilová 283 Renata Hasilová 180 Birdwatching.cz 189 Markéta Večeřová 17.09.2020 Jespák skvrnitý Jaroslav Vaněk
245 Blancherose 278 Jirka Rohlena 180 Markéta Večeřová 180 Birdwatching.cz 16.09.2020 Bramborníček hnědý Markéta Večeřová
245 Michal Staněk 264 Ondřej Beneš 177 Blancherose 177 Blancherose 16.09.2020 Výr velký Markéta Večeřová
219 Vladimír Toman 262 Michal Staněk 169 František 169 František 16.09.2020 Jespák obecný Markéta Večeřová
206 Ondřej Beneš 246 Blancherose 166 Vladimír Toman 166 Vladimír Toman 16.09.2020 Strnad luční Markéta Večeřová
203 Vratislav Ježek 239 Martin Horyna 164 Renata Hasilová 165 Renata Hasilová 15.09.2020 Šoupálek dlouhoprstý Michal Hlaváč
200 Ilona Jurečková 220 Vratislav Ježek 157 Vratislav Ježek 157 Vratislav Ježek 12.09.2020 Jespák malý Vratislav Ježek
193 Martin Horyna 219 Vladimír Toman 152 Michal Hlaváč 153 Michal Hlaváč 12.09.2020 Sokol stěhovavý Vratislav Ježek
192 Michal Hlaváč 205 Markéta Večeřová 146 Viktor Hajer 146 Viktor Hajer 12.09.2020 Jespák obecný Vratislav Ježek
174 Markéta Večeřová 200 Ilona Jurečková 125 Lucie Hlaváčová 125 Lucie Hlaváčová 12.09.2020 Ostříž lesní Vratislav Ježek
149 Jaromír Žebrák 193 Michal Hlaváč 88 Zdeněk Švajda 88 Zdeněk Švajda 12.09.2020 Jespák písečný Vratislav Ježek
145 Jiří Šantavý 189 Jiří Šantavý 37 Nikola 78 Lukáš Novotný 12.09.2020 Orlovec říční Vratislav Ježek
139 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 9 KAREL VASILEK 37 Nikola 12.09.2020 Jespák rezavý Vratislav Ježek
107 David Kuba 148 Martin Sochor 2 PrcaCZ 9 KAREL VASILEK 12.09.2020 Kulík písečný Vratislav Ježek
90 Radomír Zdarsa 139 Lukáš Novotný 2 Lenka Levá 2 PrcaCZ 12.09.2020 Jespák rezavý Jirka Rohlena
48 Lenka Marianna 108 David Kuba 2 Lenka Levá 10.09.2020 Jestřáb lesní Michal Hlaváč